Przywództwo XXI wieku

Rozwiązanie:

Przywództwo XXI wieku to rozwiązanie wykraczające poza ramy przeciętnego warsztatu, gdyż wspiera liderów w praktycznym budowaniu zaufania i wiarygodności. Dzięki nabytym umiejętnościom jasnego definiowania celów i wyzwań, kreowania spójnych systemów oraz wyzwalania energii i uwalniania talentów, liderzy tworzą zespoły umożliwiające organizacji osiąganie kluczowych rezultatów.

Czy Twoi liderzy potrafią uwolnić pełny potencjał swoich zespołów, by ich działania pozwalały realizować kluczowe dla organizacji priorytety?

Współcześni liderzy postrzegają swoich pracowników w perspektywie holistycznej – dostrzegają ich ciała, serca, dusze i umysły – i zarządzają zgodnie z tą całościową wiedzą. Rezultatem jest stworzenie miejsc pracy, w którym pracownicy lubią przebywać i przez cały czas dają z siebie to, co najlepsze.

„Rozwiązania FranklinCovey umożliwiły naszym pracownikom poznanie, zrozumienie i skoncentrowanie działań na osiąganiu naszych najistotniejszych celów biznesowych poprzez zwiększenie poziomu zaufania i efektywności w naszej organizacji”. ZARZĄDZAJĄCY, Grupa EBS

Dzięki warsztatom uczestnicy będą potrafili:

 • budować zaufanie i wpływać na innych,
 • określać cele zespołowe i zakres prac to zrealizowania,
 • tworzyć strategiczne połączenie pomiędzy pracą w zespołach, a celami organizacji,
 • integrować pracę w zespołach z ekonomicznym modelem organizacji,
 • tworzyć synergię czterech kluczowych obszarów: realizacji, talentu, kluczowych procesów pracy i informacji zwrotnych od klientów.

 • Connector.Connector.

  Great Leaders, Great Teams, Great Results .

 • Connector.Connector.

  Copa Airlines – studium przypadku .

CZAS WDROŻENIA:
Program składa się z 20 godzin warsztatów prowadzonych przez trenera. Warsztaty mogą odbywać się w kolejnych dniach, lub przez trzy dni z przerwami albo podczas pięciu półdniowych modułów.

ROZWIĄZANIA:

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • Connector.Connector.

  +48 22 824 11 28

 • Connector.Connector.

  office@franklincovey.pl .