Podłącz SIĘ

DO Wiedzy


Elastycznie dostosuj
rozwiązania FranklinCovey
na platformie All Access Pass

ImageImageImageImageImageImageImage

OBSZAR
PROBLEMOWY

CERTYFIKACJA
TRENERSKA

Image

KOMPLEKSOWE
PROGRAMY

METODA
NAUKI

ROZWÓJ
KOMPETENCJI

ELASTYCZNOŚĆ

ROLA W
ORGANIZACJI

Image
ImageImageImageImageImageImageImage

OBSZAR
PROBLEMOWY

CERTYFIKACJA
TRENERSKA

KOMPLEKSOWE
PROGRAMY

METODA
NAUKI

ROZWÓJ
KOMPETENCJI

ELASTYCZNOŚĆ

ROLA W
ORGANIZACJI

All Access Pass to nowy sposób podejścia do długoterminowego rozwoju pracowników. Łączy wiele metod rozwoju i pozwala dopasować elastycznie sposoby pracy i wdrożenia do potrzeb organizacji.
Nieograniczony dostęp do zasobów FranklinCovey może stać się źródłem wiedzy i inspiracji dla specjalistów, managerów lub trenerów wewnętrznych.
Daje on możliwość samodzielnego „szycia na miarę” rozwiązań w oparciu o dostępne programy i unikalny światowy know-how.SPOSOBY REALIZACJI

 • Na żywo – szkolenie stacjonarne.. Trener wewnętrzny prowadzi szkolenie w przy użyciu skryptów, prezentacji, filmów oraz wskazówek dostępnych na jego koncie trenerskim AAP. Uczestnicy otrzymują i pobierają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym samodzielny wydruk lub pracę na interaktywnym materiale elektronicznym.
 • Na żywo online – szkolenie online realizowane przy użyciu dowolnej platformy komunikacyjnej, wykorzystując specjalnie opracowań materiały, wskazówki i zasoby do prowadzenia szkoleń online z gotowymi prezentacjami i filmami. Uczestnicy otrzymują i pobierają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym samodzielny wydruk lub pracę na interaktywnym materiale elektronicznym
 • Na żądanie – kilkunastominutowe indywidualne e kursy tematyczne w ramach praktycznego doskonalenia umiejętności, na które składają się „FranklinCovey Excelerators” i „FranklinCovey InSights” stosowane jako uzupełnienie materiału przerabianego na warsztatach.
 • Narzędzia – możliwość samodzielnego korzystania z licencjonowanych narzędzi diagnostycznych feedback 360 i testów samooceny.
 • Możliwość dowolnej kombinacji powyższych elementów w wybranym procesie rozwoju.DOBÓR WEDŁUG RÓL W ORGANIZACJI

Platforma oferuje prosty sposób doboru programów w oparciu o docelową grupę odbiorców.
Dla Specjalistów – treści z obszaru produktywności oraz efektywności osobistej, organizacji pracy własnej oraz adaptacji do zmiany.
Dla Managerów średniego szczebla (głównie pierwszego poziomu zarządzających specjalistami i ekspertami) - treści dedykowane dla grupy specjalistów uzupełnione są o wątki związane z zarządzaniem ludźmi oraz zmianą podejścia z samodzielnego osiągania wyników na zespołowe osiąganie wyników. Niezależnie od poziomu doświadczenia managera, zawarta tu wiedza i narzędzia wdrożeniowe wspierają lepszą i skuteczniejszą realizację codziennych zadań.
Dla Managerów wyższego szczebla – (menedżerów zarządzających menedżerami) dedykowane programy dotykają strategicznego podejścia do budowania kultury, zarządzania i Leadershipu w Organizacjach.
W FranklinCovey wierzymy, że zwrot z inwestycji w programy rozwojowe optymalizuje się gdy firma zaczyna „żyć” tym z czego się szkoli a omawiana teoria i praca wykonana na warsztatach realnie przekłada się na codzienną praktykę, dając wymierny wynik w postaci zmiany postaw i mierzalnych wyników biznesowych.CERTYFIKACJA

To unikalna na rynku funkcjonalność, która daje całkowicie nowe możliwości w zakresie skuteczności wdrożenia oraz optymalizacji wewnętrznych procesów szkoleniowych.
Platforma daje możliwość samodzielnej realizacji działań bez angażowania znacznych zasobów zewnętrznych, wprowadzając do organizacji know how dostępne dla trenerów wewnętrznych i managerów.
Pracując w organizacji to właśnie oni najlepiej znają jej specyfikę a sami managerowie - regularnie szkoląc swoje zespoły występują tu nie tylko w roli szefów ale i trenerów - coachów czy mentorów. Dzięki AAP otrzymują dostęp to materiałów i narzędzi wspierających ich w tym procesie.
Dla użytkowników dedykowanych do prowadzenia warsztatów udostępniamy na platformie gotowe scenariusze działań, instrukcje, prezentacje oraz dostęp do filmów instruktarzowych pokazujących przykładowe sesje z uczestnikami.
Wszystko to sprawia że korzystanie z niej staje się proste, tańsze i skuteczne a co najważniejsze - wiedza, którą nabędą i przekazują trenerzy i managerowie - pozostaje na stałe w organizacji.

Korzyści, wynikające z takiego podejścia, które zaobserwowaliśmy w wielu Organizacjach to m.in:

 • Ucząc innych, menedżer/trener umacnia zdobytą wiedzę oraz mocno osadza program szkoleniowy w kontekście biznesowym firmy.
 • Managerowi łatwiej jest odnieść kontent do pracy operacyjnej, doskonale zna bowiem wyzwania swoich pracowników i dlatego jest im w stanie szybko i skutecznie pomóc.
 • Szkolenie prowadzone przez managera jest pewnego rodzaju symulacją. Każda reakcja pracownika na warsztatach jest cennym feedbackiem dla menedżera, którego być może nie uzyskałby wprost.
 • Stojąc przed swoim zespołem w roli trenera, menedżer podejmuje zobowiązanie by być wzorem do naśladowania.ELASTYCZNOŚĆ/GLOBALNY ZASIĘG

Certyfikacja trenerów i prowadzenie szkoleń w ramach Organizacji posiadającej dostęp do platformy nie są uzależnione od kraju właściwego dla podpisania umowy.
W ramach aktywnej licencji AAP trenerzy mogą prowadzić szkolenia poza granicami kraju w innych oddziałach firmy. Dostępy można również przydzielać użytkownikom z innych krajów, którzy mogą korzystać z niej we własnym języku, bo kluczowe programy dostępne są aż w 16 językach.
Treści dostępne na platformie są systematycznie rozbudowywane i uzupełniane.
W ramach licencji wszyscy użytkownicy mogą też korzystać wirtualnego niezbędnika managera - Jhana www.jhana.com, dostępnego w języku angielskim.
W ramach wykupionych dostępów nie ma ograniczeń, co do liczby osób certyfikujących się, a szkolenia mogą być prowadzone również dla uczestników nie posiadających dostępu do platformy po warunkiem dokupienia materiałów uczestników.KOMPETENCJE

Każdy program szkoleniowy dotyczy zwykle więcej niż jednej kompetencji a do każdej z nich można podejść w inny sposób bądź pokazać ją w innym kontekście. Dlatego przygotowaliśmy materiał, który pomoże Państwu powiązać kompetencje z poszczególnymi programami i wybrać taką ścieżkę rozwoju jaka najlepiej odzwierciedla Państwa potrzeby i oczekiwaną zmianę zachowań.

Przykładowe kompetencje zaadresowane w wybranych programach:WYZWANIA

Jedną z naszych najważniejszych wartości jest to aby oferowane rozwiązania były skuteczne.
Wszystkie programy Franklin Covey tworzone są w taki sposób aby odpowiadały na bieżące potrzeby i wyzwania pracowników i organizacji w dzisiejszych czasach.
Dlatego pytamy naszych Klientów o wyzwania i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.

Poniżej znajdą Państwo przykłady najczęściej pojawiających się wyzwań na które odpowiadają nasze programy:


NA POZIOMIE INDYWIDUALNYM

 • Zmieniające się priorytety
 • Wypalenie zawodowe
 • Jakościowa i terminowa realizacja projektów
 • Współpraca z wirtualnymi zespołami
 • Robić więcej w krótszym czasie
 • Wywieranie wpływu na innych
 • Umiejętności skutecznego przekazu swojego punktu widzenia
 • Strach przed wystąpieniami publicznymi
 • Słaba współpraca zespołu
 • Niska inteligencja emocjonalna
 • Słaba/utracona wiarygodność
 • Unikanie odpowiedzialności
 • Radzenie sobie ze zmianą
 • Słaba przedsiębiorczość


NA POZIOMIE LIDERÓW

 • Brak postawy lidera
 • Rotacja wysoko wykwalifikowanych
  pracowników
 • Lider w środowisku wirtualnej komunikacji
 • Przywództwo w obliczu różnic pokoleniowych
 • Nieskuteczne zarządzanie zmianą
 • Problemy z realizacją celów i delegowaniem
 • Trudności w zakresie coachingu
 • Nieefektywna komunikacja z interesariuszami na różnych szczeblach organizacji
 • Brak doświadczenia w zakresie przywództwa
 • Niedostosowane procesy
 • Niejasność priorytetów biznesowych
 • Niskie zaufanie w zespole
 • Nieskuteczne metody zarządzania wynikami
 • Ograniczenia zasobów


NA POZIOMIE ORGANIZACJI

 • Za dużo strategii, za mało realizacji
 • Powolna adaptacja zmiany
 • Zachwianie lojalności klientów
 • Brak spójności w realizacji wyników sprzedaży
 • Brak wzrostu sprzedaży
 • Biurokratyczne i niezintegrowane systemy i procesy
 • Trudności po fuzji albo restrukturyzacji
 • Brak zwrotu z inwestycji w innowacyjność
 • Średnia reputacja na rynku
 • Dysfunkcyjne systemy
 • Nie wystraczająca liczba „ukształtowanych” liderówPROGRAMY

To zestaw światowej jakości rozwiązań odpowiadających na większość bieżących potrzeb każdej organizacji. Każdy z programów stanowi całość ale jednocześnie jego konstruująca umożliwia wybór poszczególnych modułów, które w prosty sposób można połączyć z modułami z innych szkoleń budując indywidualną ścieżkę rozwoju dla poszczególnych osób bądź zespołów.THE 4 ESSENTIAL ROLES OF LEADERSHIP™

 • Develop leaders who can think big, adapt quickly, and translate strategy into meaningful work.
 • Most valuable where leaders can make a difference by inspiring trust, creating vision, executing strategy, and coaching potential.THE 4 ESSENTIAL ROLES OF LEADERSHIP™

 • Develop leaders who can think big, adapt quickly, and translate strategy into meaningful work.
 • Most valuable where leaders can make a difference by inspiring trust, creating vision, executing strategy, and coaching potential.THE 4 ESSENTIAL ROLES OF LEADERSHIP™

 • Develop leaders who can think big, adapt quickly, and translate strategy into meaningful work.
 • Most valuable where leaders can make a difference by inspiring trust, creating vision, executing strategy, and coaching potential.