CERTYFIKACJA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH

Ponad 160 tys. trenerów wewnętrznych na całym świecie


W odpowiedzi na oczekiwania klientów, którzy chcą systematycznie budować kultury organizacyjne swoich firm, proponujemy możliwość certyfikacji własnych trenerów wewnętrznych z wybranych programów FranklinCovey.

Certyfikacja trenerów wewnętrznych to proces, w czasie którego wybrani przez Klienta kandydaci przechodzą szkolenie przygotowujące ich do roli trenerów wewnętrznych zgodnie ze standardami FranklinCovey w zakresie wybranego programu. Umożliwia to uzyskanie Certyfikatu uprawniającego do prowadzenia danego szkolenia w ramach czasowej licencji pośród swoich pracowników. Dodatkowo jakość szkoleń prowadzonych w firmie klienta przez trenerów wewnętrznych może być stale podnoszona, a zakres programów zwiększany i uzupełniany.


Certyfikacja umożliwia:

  • przeszkolenie dowolnej liczby osób w efektywny kosztowo sposób, kupując od nas tylko materiały uczestnika,
  • optymalnie dostosowanie treści FranklinCovey do potrzeb swojej organizacji,
  • zbudowanie trwałego procesu rozwoju przywództwa lub uzupełnienie istniejących procesów w organizacji,
  • włączenie wybranych programów do procesów rozwoju kompetencji pracowników w organizacji, przez opracowanie własnych studiów przypadku, adaptacje do poszczególnych grup i szczebli w organizacji.

Przewaga posiadania certyfikowanych trenerów wewnętrznych:

  • swoboda w ustalaniu kalendarza szkoleń w zależności od zapotrzebowania,
  • możliwość doszkalania nowych pracowników,
  • ujednolicenie procesu kształtowania kultury organizacyjnej,
  • obniżenie kosztów szkolenia w przeliczeniu na jednego uczestnika,
  • łatwość dopasowania treści programu do aktualnej sytuacji w firmie,
  • głębsza wiedza trenera na temat wewnętrznych wyzwań i problemów, aniżeli konsultanta z zewnątrz.