CERTYFIKACJA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH


Z myślą o dużych Klientach, którzy pragną wspierać kulturę organizacyjną swoich firm poprzez wykształcenie własnych trenerów wewnętrznych certyfikowanych z zakresu szkoleń oferowanych przez FranklinCovey, stworzyliśmy proces odpowiadający na to zapotrzebowanie.

Każda firma, która chce przeszkolić więcej niż 100 swoich pracowników ma możliwość uzyskania licencji na dany program oferowany przez FranklinCovey oraz certyfikowania wymaganej liczby trenerów wewnętrznych.

Certyfikacja trenerów wewnętrznych to proces, w czasie którego wybrani przez Klienta kandydaci przechodzą szkolenie przygotowujące ich do roli trenerów wewnętrznych zgodnie ze standardami FranklinCovey w zakresie wybranego programu.
Umożliwia to uzyskanie Certyfikatu uprawniającego do prowadzenia danego szkolenia w ramach czasowej licencji pośród swoich pracowników.

Dodatkowo jakość szkoleń prowadzonych w firmie klienta przez trenerów wewnętrznych może być stale podnoszona, a zakres programów zwiększany i uzupełniany.

Certyfikacja pomaga:
  • szkolić dowolną liczbę osób w efektywny kosztowo sposób,
  • optymalnie dostosowywać treści FranklinCovey do potrzeb swojej organizacji,
  • zbudować trwały proces rozwoju przywództwa lub uzupełniać istniejące procesy w organizacji.
Blisko 160.000 facylitatorów FranklinCovey zostało już certyfikowanych na świecie.

Po uzyskaniu Certyfikatu przez trenerów wewnętrznych firma może zacząć szkolić swoich pracowników oraz dostosowywać program do swoich wymagań np. przez opracowanie własnych case studies, adaptacje do poszczególnych grup pracowników i szczebli w organizacji itp.

Jaka jest przewaga posiadania certyfikowanych trenerów wewnętrznych?

W przypadku posiadania trenerów wewnętrznych firma ma pełną swobodę w ustalaniu kalendarza szkoleń w zależności od zapotrzebowania. Dodatkowo zyskuje możliwość doszkalania nowych pracowników. Ponadto, jeśli programy FranklinCovey mają być integralną częścią budowania kultury organizacji, wówczas trenerzy wewnętrzni mają możliwość takiego dopasowania programu do koncepcji rozwoju firmy i jej strategii biznesowej, żeby rozwiązanie Franklin Covey było w pełni kompatybilne z innymi działaniami organizacji oraz jak najbardziej efektywnie oddziaływało na kształtowanie spodziewanych postaw i zachowań pracowników.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących procesu certyfikacji, prosimy o kontakt:

Krzysztof Wiszniowski
Manager, Business Relations
Tel.: +48 22 824 11 28
Tel. kom.: +48 662 287 108
E-mail: krzysztof.wiszniowski@franklincovey.pl