EFEKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻY

SKUTECZNE PRAKTYKI NAJLEPSZYCH SPRZEDAWCÓW


Powszechny błąd handlowców polega na tym, że nie traktują sprzedaży jako procesu przebiegającego w ścisłej współpracy z klientem i wspierającego podejmowanie decyzji. Rozwiązania z obszaru efektywności sprzedaży FranklinCovey obejmują cały cykl sprzedaży. Opierają się one na prostej zasadzie: im bardziej skupiasz się na pomocy klientowi w osiągnięciu sukcesu, tym bardziej pracujesz na swój sukces. Dzięki naszym programom handlowcy skracają cykl sprzedaży oraz osiągają lepsze rezultaty.

Niezależnie od podejścia, które praktykujesz, tym, co robi różnicę w tworzeniu znaczącej wartości i długoterminowego zaufania z klientami jest zdolność organizacji do systematycznego i powtarzalnego procesu, który pomaga klientom odnieść sukces
– Mahan Khalsa

Koncentrujemy i specjalizujemy się w pomaganiu organizacjom uwolnić siebie i swoich klientów od dysfunkcji sprzedażowych i zakupowych i aby realizowały działania w sposób, który tworzy wzrost wyników, zarówno dla sprzedającego, jak i klienta. Opracowaliśmy narzędzie do rozwoju biznesu Helping Clients Succeed, które jest przełomowym podejściem do sprzedaży, równoważącym sztukę i naukę sprzedaży konsultatywnej. Sztuka koncentruje się na ludzkich umiejętnościach, które tworzą autentyczny dialog i język do budowania relacji o wysokim zaufaniu, podczas gdy nauka skupia się na konsekwentnym procesie inicjowania i kwalifikacji szans, wygrywaniu kontraktów i zwiększaniu dochodów.

Dzięki programowi Helping Clients Succeed organizacje budują w swoich siłach sprzedażowych kompetencję świadomości, aby specjaliści ds. sprzedaży stali się zaufanymi doradcami biznesowymi, którzy dostarczają wyniki biznesowe dla klientów. Program jest skoncentrowany na umiejętnościach krytycznej analizy i komunikacji, które są na tyle elastyczne, aby poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, zastrzeżeniami i brakiem zaufania klienta, które występują podczas rozmów z nim. Umiejętności te nie są oparte na formularzach czy listach kontrolnych, lecz na prawdziwej chęci niesienia pomocy klientom.


Organizacje są w stanie prześcignąć konkurencję i sprzedawać więcej, gdyż:

  • poprzez zmianę postawy kształtują relację opartą na zaufaniu i budują trwałą więź z klientami,
  • koncentrują się na realiach i przebudowują antagonistyczną relację z klientem, która ograniczała potencjał procesu sprzedażowego,
  • zadają efektywne pytania i autentycznie, aktywnie słuchają klientów, w taki sposób, że czują się oni zrozumiani i docenieni,
  • przygotowują rozwiązania, które są dokładnie dopasowane do pożądanych przez klienta rezultatów i kryteriów zakupu,
  • wspierają efektywny proces podejmowania decyzji, tak aby klienci podejmowali najtrafniejsze wybory,
  • wypracowują scenariusze działań prowadzące do obopólnych zysków, które tworzą większą wartość dla obu stron,
  • inicjują nowe możliwości biznesowe z klientami w sposób, który Ci doceniają najbardziej.

Proces rozwoju:

FILLING YOUR PIPELINE

Zaprojektowane specjalnie dla liderów sprzedaży oraz ich zespołów, chcących szybko i w znaczący sposób wzmocnić swój lejek sprzedaży poprzez wykorzystanie sprawdzonego podejścia prowadzącego do trwałych rezultatów


QUALIFYING OPPORTUNITIES

System kwalifikowania szans sprzedaży w taki sposób, by w procesie sprzedaży skupiać się tylko na właściwych przedsięwzięciach. Rezultat – to zmniejszenie kosztu sprzedaży, wzrost wolumenu sprzedaży, większa liczba transakcji i usatysfakcjonowani klienci.


CLOSING THE SALE

5% najlepszych profesjonalnych sprzedawców niestandardowo podchodzi do finalizacji transakcji. Rozumieją, że zamknięcie sprzedaży to więcej, niż pojedyncze zdarzenia. Program skupia się na przygotowaniu i prezentacji rozwiązania tak, by ułatwić klientowi podjęcie wiążącej decyzji poprzez szereg decyzji cząstkowych, zapadających na poszczególnych etapach.