EFEKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻY

Helping Clients Succeed

Waste Management – studium przypadku

Vynamic – studium przypadku

Rozwiązanie:

Wszystkie nasze działania oparte są na ponadczasowej zasadzie; im bardziej skupisz się na osiągnięciu sukcesu przez swoich klientów, tym większy sukces osiągniesz sam.

hcs

Nasze rozwiązania oparte są na zdobywającej nagrody metodologii Helping Clients Succeed®, która łączy niezbędne umiejętności komunikacji interpersonalnej z kompetencjami krytycznego myślenia oraz precyzyjnym skupieniem na realizacji strategii. Nasze procesy i narzędzia wyposażają profesjonalnych sprzedawców w umiejętności pozwalające na nawiązywanie ze swoimi klientami autentycznych relacji opartych na zaufaniu poprzez rozumienie ich potrzeb od samego początku, oraz wspólnego działania by uzyskać obustronnie korzystne rezultaty. Co więcej – nasze rozwiązania są mierzalne, rzetelne i cechują się długotrwałą skutecznością.

Wiele organizacji nawiązuje z nami współpracę by podnieść kompetencje liderów oraz umiejętności sprzedaży konsultatywnej. Pracujemy też z firmami, które potrzebują przygotowania pod kątem konkretnej transakcji. Współpracujemy z organizacjami by udoskonalić ich planowanie, strategię, procesy, a również zarządzanie lejkiem sprzedaży. Oferujemy szeroki zakres możliwości dostosowania rozwiązań, by odpowiedzieć na każdą potrzebę Klientów i możliwości budżetowe.

Praktyka efektywności sprzedaży Helping Clients Succeed® wspomaga liderów w przemianie ich procesów sprzedażowych w bardziej konsultatywne podejście.
Organizacje, które skupiają się na pomaganiu klientom w osiąganiu sukcesu odkrywają, że są w stanie prześcignąć konkurencję i sprzedawać więcej, gdyż:
 • skupiając się na pomocy klientom w osiąganiu sukcesu tworzą relację opartą na zaufaniu i budują więź z klientami,
 • koncentrują się na realiach i przebudowują antagonistyczną relację z klientem, która ograniczała potencjał procesu sprzedażowego,
 • zadają efektywne pytania i autentycznie, aktywnie słuchają klientów, w taki sposób, że czują się oni zrozumiani i docenieni,
 • przygotowują rozwiązania, które są dokładnie dopasowane do pożądanych przez klienta rezultatów i kryteriów zakupu,
 • wspierają efektywny proces podejmowania decyzji, tak aby klienci podejmowali najtrafniejsze wybory,
 • wypracowują scenariusze działań prowadzące do obopólnych zysków, które tworzą większą wartość dla obu stron,
 • inicjują nowe możliwości biznesowe z klientami w sposób, który Ci doceniają najbardziej.
Dowiedz się więcej:

Zostań prekursorem trwałego wzrostu wyników sprzedażowych w Twojej organizacji.
Rozwiązanie Helping Clients Succeed® obejmuje cały cykl sprzedaży, od etapu poszukiwania nowych klientów, aż do etapu zamknięcia transakcji. Możesz wybrać wdrożenie całego pakietu naraz lub wybrać poszczególne elementy, które mają najbardziej optymalne zastosowanie w Twojej obecnej sytuacji.


ROZWIĄZANIA:

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • Connector.Connector.

  +48 22 824 11 28

 • Connector.Connector.

  office@franklincovey.pl .