Closing the Sale

Rozwiązanie:

Badania przeprowadzone przez CSO Insights wykazało, że tylko jedna z sześciu prezentacji sprzedażowych miała więcej niż 50% szans, by zakończyć się transakcją. Dlaczego tak się dzieje?
Po ponad dekadzie współpracy z profesjonalistami w zakresie sprzedaży na całym świecie, zauważyliśmy występowanie dwóch podstawowych błędów, które uniemożliwiają wielu sprzedawcom pozyskiwanie większej ilości kontraktów:

 • prezentują bardziej aby otworzyć cykl sprzedaży, niż doprowadzić do jego zamknięcia,
 • ich prezentacje są obfite w informacje, lecz zbyt ubogie w argumenty wspomagające podjęcie decyzji.

Closing the Sale to warsztaty zaprojektowane by wspomóc liderów sprzedaży oraz ich zespoły w stosowaniu sposobów myślenia i narzędzi najlepszych światowych sprzedawców.
5% najlepszych profesjonalnych sprzedawców niestandardowo podchodzi do finalizacji transakcji. Rozumieją, że zamknięcie sprzedaży to więcej, niż pojedyncze zdarzenia. Dostrzegają, że jest to proces podejmowania decyzji, który ma miejsce na długo wcześniej, zanim umowa jest podpisana. Wygranie lub utrata szansy sprzedaży zależy od tego, czy sprzedawca zaoferuje wartość dodaną podczas procesu podejmowania decyzji.

Najlepsi sprzedawcy sprzedają z zamiarem osiągnięcia obopólnych korzyści. Uważnie przygotowują się przed każdym spotkaniem z klientem, by stworzyć warunki korzystne dla szybkiego i komfortowego podejmowania decyzji. Mniej czasu spędzają mówiąc do klienta, a więcej dyskutując z nim o wyborach, które najlepiej spełnią jego potrzeby. Ostatecznie prowadzą prosty, rzetelny proces, by facylitować podjęcie korzystnej decyzji o zamknięciu sprzedaży przez klienta.

Z naszych doświadczeń wynika, że sprzedawcy, którzy przyswajają te sposoby myślenia oraz umiejętności, w radykalny sposób zwiększają ilość udanych transakcji. Poprzez umożliwianie klientom podejmowania lepszych decyzji, wasi sprzedawcy mają większą szansę uzyskać obopólne korzyści, a zamknięcie sprzedaży staje się przyjemnym i satysfakcjonującym procesem.

sot

Dowiedz się więcej:
Zostań prekursorem trwałego wzrostu wyników sprzedażowych w Twojej organizacji. Rozwiązanie Helping Clients Succeed® obejmuje cały cykl sprzedaży, od etapu poszukiwania nowych klientów, aż do etapu zamknięcia transakcji. Możesz wybrać wdrożenie całego pakietu na raz, lub wybrać poszczególne elementy, które mają najbardziej optymalne zastosowanie w Twojej obecnej sytuacji.

 • Connector.Connector.

  Vynamic – studium przypadku .

ROZWIĄZANIA:

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • Connector.Connector.

  +48 22 824 11 28

 • Connector.Connector.

  office@franklincovey.pl .