CLOSING THE SALE

ZWIĘKSZ SZANSE NA ODNIESIENIE SUKCESU WSPÓLNIE Z TWOIM KLIENTEM

Odpowiedne umiejętności, pozwolą z łatwością budować
przekonanie, że zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie
odpowiada potrzebom klienta.

Jak zwiększyć współczynnik konwersji?

5% najlepszych profesjonalnych sprzedawców niestandardowo podchodzi do finalizacji transakcji. Rozumieją, że zamknięcie sprzedaży to więcej, niż pojedyncze zdarzenia. Dostrzegają, że jest to proces podejmowania decyzji, który ma miejsce na długo wcześniej, zanim umowa jest podpisana. Wygranie lub utrata szansy sprzedaży zależy od tego, czy sprzedawca zaoferuje wartość dodaną podczas procesu podejmowania decyzji. Najlepsi sprzedawcy sprzedają z zamiarem osiągnięcia obopólnych korzyści. Uważnie przygotowują się przed każdym spotkaniem z klientem, by stworzyć warunki korzystne dla szybkiego i komfortowego podejmowania decyzji. Mniej czasu spędzają mówiąc do klienta, a więcej słuchając o jego potrzebach. Closing the Sale skupia się na zarządzaniu rezultatami, wzmacnianiu relacji z klientem oraz przygotowaniu i prezentacji rozwiązania tak, by ułatwić klientowi podjęcie wiążącej decyzji.
Z naszych doświadczeń wynika, że sprzedawcy, którzy przyswajają tę metodę znacząco zwiększają współczynnik konwersji, poprzez:

 • docieranie do kluczowych decydentów,
 • wczesne ustalenie zakresu budżetu klienta,
 • umiejętne rozpraszanie wątpliwości związanych z ceną,
 • unikanie angażowania zbyt dużych zasobów,
 • skrócenie czasu trwania cyklu sprzedaży.

Wspierając klientów w podejmowaniu przemyślanych decyzji, twoi sprzedawcy mają większą szansę uzyskać obopólne korzyści i zbudować mocną relację.


Pakiet uczestnika zawiera:

 • podręcznik uczestnika,
 • karty ćwiczeń,
 • zestaw narzędzi,
 • dostęp do zasobów online.


Kluczowe elementy programu:

 • Unikanie sytuacji, gdy ważne decyzje zapadają bez obecności konsultanta i dążenie do uzyskania zgody, aby prezentować rozwiązanie osobiście wobec właściwych osób, we właściwym czasie, we właściwy sposób.
 • Budowanie prezentacji z jasną wizją końca – jako narzędzie mające ułatwić decyzje klienta.
 • Umiejętne używanie pomocnych narzędzi prezentacyjnych.
 • Powiązanie ustalonego wcześniej business case’u z kluczowymi przekonaniami klienta, aby uzasadnić rozwiązanie.
 • Skuteczne sterowanie dyskusją w grupie. Radzenie sobie z pytaniami i zastrzeżeniami odbiorców prezentacji.
 • Pytanie o wiążące decyzje.
 • Tworzenie planów wdrożenia rozwiązania.
 • Budowanie planów awaryjnych na wypadek problemów w trakcie wdrożenia.
 • Radzenie sobie w sytuacjach, gdy decyzje są odkładane.
 • Podtrzymywanie relacji mimo odmowy ze strony klienta.


Opcje uczestnictwa

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Jeśli potrzebujesz szkolenia dopasowanego do aktualnej sytuacji w Twojej organizacji, które przeprowadzą trenerzy FranklinCovey lub chciałbyś certyfikować trenera wewnętrznego.


PRZYKŁADY WDROŻEŃ

Sukcesy naszych klientów są naszą najlepszą rekomendacją.