Filling Your Pipeline

Rozwiązanie:

Filling Your Pipeline jest prostym podejściem do osiągnięcia mierzalnych, lepszych wyników sprzedaży.

 • eksploracyjne techniki, które tak dobrze działały w przeszłości, dzisiaj nie zadziałają,
 • lejki sprzedaży są zbyt małe i pełne szans prowadzących donikąd,
 • zespoły sprzedażowe pracują ciężej i szybciej niż kiedykolwiek, lecz koncentrują się na niewłaściwych działaniach,
 • większość firm zbyt późno zdaje sobie sprawę, że nie zrealizuje założeń.

Warsztaty Filling Your Pipeline zostały zaprojektowane specjalnie dla liderów sprzedaży oraz ich zespołów, chcących szybko i w znaczący sposób wzmocnić swój lejek sprzedaży poprzez wykorzystanie sprawdzonego podejścia prowadzącego do trwałych rezultatów, poprzez:

 • koncentrację na sposobie myślenia oraz narzędziach używanych przez najskuteczniejszych sprzedawców,
 • wdrożenie 12 tygodniowego procesu opracowanego przez ekspertów.

fyp

Uczestnicy otrzymują następujące materiały:

 • podręcznik Uczestnika,
 • 12-tygodniowy plan wdrożenia,
 • plan rozmowy z potencjalnym Klientem,
 • materiały multimedialne,
 • karty ćwiczeń.

Dowiedz się więcej:
Zostań prekursorem trwałego wzrostu wyników sprzedażowych w Twojej organizacji. Rozwiązanie Helping Clients Succeed® obejmuje cały cykl sprzedaży, od etapu poszukiwania nowych klientów, aż do etapu zamknięcia transakcji. Możesz wybrać wdrożenie całego pakietu na raz, lub wybrać poszczególne elementy, które mają najbardziej optymalne zastosowanie w Twojej obecnej sytuacji.


 • Connector.Connector.

  Waste Management – studium przypadku .

ROZWIĄZANIA:

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • Connector.Connector.

  +48 22 824 11 28

 • Connector.Connector.

  office@franklincovey.pl .