QUALIFYING OPPORTUNITIES

JAK TWÓJ ZESPÓŁ KWALIFIKUJE SZANSE SPRZEDAŻY W PIPELINE?

Przez ostatnie 15 lat eksperci FranklinCovey przestudiowali setki zespołów sprzedażowych na całym świecie i wyodrębnili zachowania najskuteczniejszych specjalistów sprzedaży.

Luki w kwalifikowaniu szans sprzedaży

Nasze doświadczenie, które zdobyliśmy, pracując z profesjonalistami w zakresie sprzedaży na całym świecie – w małych, średnich i dużych firmach – ujawniło cztery typowe zachowania, które negatywnie wpływają na wyniki:

 • niechęć do odpuszczania słabych szans sprzedażowych ze względu na obawę nieosiągnięcia celów sprzedażowych,
 • pośpiech w dążeniu do zamknięcia etapu kwalifikowania, bez przeznaczenia odpowiedniego czasu na autentyczne zrozumienie potrzeb klienta,
 • niezdolność do formułowania pytań, które pozwolą na odtworzenie rzeczywistego przypadku biznesowego klienta,
 • unikanie poruszania kwestii budżetu na początku procesu sprzedaży.

W rezultacie handlowcy nadmiernie inwestują swój czas i energię w niewłaściwe osoby i szanse, a te wartościowe kontakty są zaniedbywane, ponieważ potencjał nie został właściwie rozpoznany, a potrzeby – do końca zbadane.


Pakiet uczestnika zawiera:

 • podręcznik uczestnika,
 • karty ćwiczeń,
 • plan rozmów telefonicznych,
 • dostęp do zasobów online.


Rozwiązanie

Qualifying Opportunities pomaga szybko i skutecznie zidentyfikować wartościowe szanse oraz znacząco zmniejszyć „fikcję pipelinu” poprzez wyeliminowanie nie trafnych. Wynikiem tego jest zredukowanie czasu poświęcanego na oferty, których prawdopodobieństwo zakończenia się sukcesem jest znikome, a skoncentrowanie się na tych, które przyniosą realną sprzedaż. Co za tym idzie, całkowity koszt sprzedaży znacząco spada, rośnie natomiast jej wolumen, liczba kontraktów i satysfakcja klientów.
Skuteczne kwalifikowanie szans sprzedaży wymaga zmiany sposobu myślenia:

 • ułatwiaj podejmowanie decyzji wiążącej, stopniowo wspierając klienta w procesie podejmowania decyzji cząstkowych w ramach cyklu sprzedażowego,
 • „wygrywaj szybko, przegrywaj szybko” – zaakceptuj, że zarówno kwalifikacja szansy, jak i jej dyskwalifikacja stanowią właściwe opcje biznesowe,
 • przezwyciężaj obiekcje i opór, pomóż klientowi przejąć współodpowiedzialność za rozwiązanie tych kwestii.


Opcje uczestnictwa

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Jeśli potrzebujesz szkolenia dopasowanego do aktualnej sytuacji w Twojej organizacji, które przeprowadzą trenerzy FranklinCovey lub chciałbyś certyfikować trenera wewnętrznego.


SZKOLENIA OTWARTE

Możliwość uczestnictwa w warsztatach pojedynczych osób, które indywidualnie bądź też w organizacji chcą wdrażać zmiany w oparciu o podejście FranklinCovey.


PRZYKŁADY WDROŻEŃ

Sukcesy naszych klientów są naszą najlepszą rekomendacją.