KOMPETENCJE MIĘKKIE


„DNA lidera” według Coveya – zestaw kompetencji miękkich, które każdy powinien rozwijać.

To, że każdy pracownik powinien posiadać umiejętności specjalistyczne, charakterystyczne dla danego stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy, jest oczywiste. Zastanówmy się natomiast, jakie kompetencje miękkie są kluczowe, by skutecznie pełnił swoją rolę nie tylko w wymiarze zawodowym, ale i ludzkim.

Wysłuchaj rozmówcy, zadbaj o swoich bliskich, zawsze myśl o zakończeniu, częściej planuj, mniej zajmuj się gaszeniem pożarów, przestań być nieszczęśliwy, zwalniaj “yesmanów” – radzi światowej sławy autor i mówca Stephen R. Covey.

Przywództwo to kwestia wyboru, a nie zajmowanego stanowiska. Covey niejednokrotnie podkreślał, że każdy ma w sobie coś z lidera: (…) Lider nie jest dla mnie wybrańcem, zajmującym ważne stanowisko. Jesteśmy nazbyt przyzwyczajeni do myślenia o liderach, jako dyrektorach zarządzających czy prezesach. (…) Mówię o umiejętności kierowania własnym życiem, bycia liderem wśród przyjaciół czy w rodzinie (…).*

Prawdziwym liderem może być jedynie ktoś, kto wyróżnia się nie tylko z uwagi na kwalifikacje, ale i na charakter oraz umiejętności miękkie. Metody i narzędzia, które umożliwiają osiągnięcie tego celu, są prostsze niż się może wydawać, ale wprowadzenie ich w życie to sprawa wyjątkowo trudna.

Jakimi cechami powinien charakteryzować się i jakim zasadom hołdować lider, by w pełni wykorzystać energię, zdolności i umiejętności swoje oraz osób, którym przewodzi, i uzyskać w ten sposób najlepsze rezultaty?

Na podstawie badań, obserwacji i własnego doświadczenia Covey wyróżnił cechy charakterystyczne dla ludzi, którzy, kierując się  właściwymi zasadami, zostali liderami. Cechy te określają nie tylko skutecznych przywódców, lecz są wyrazem postępu każdego z nas:

Ciągle zdobywaj wiedzę! Czytaj, bierz udział w szkoleniach i zajęciach poszerzających, słuchaj innych. Nieustannie stawiaj na rozwój kompetencji miękkich oraz twardych. Zdobywaj nowe umiejętności i zainteresowania.

  • Bądź gotów pomagać drugiemu!
  • Traktuj swoje życie jako misję, a nie jako karierę.
  • Wysyłaj pozytywną energię!
  • Bądź pogodną, zadowoloną, szczęśliwą osobą. Niech Twoja postawa będzie optymistyczna, pozytywna, podnosząca na duchu. Bądź pełen entuzjazmu, nadziei i wiary.
  • Wierz w innych ludzi.
  • Zachowuj harmonię w życiu.
  • Traktuj życie jako przygodę.
  • Dbaj o synergię, bo współdziałanie z innymi jest wyrazem kreatywności, zdolności tworzenia.
  • Ćwicz w celu samoodnowy.

Na czym więc powinniśmy się skupić, by stać się liderami, przekładając to na język HR?

Oto kluczowe kompetencje miękkie, które rozwijają poszczególne Nawyki:

Nawyk 1. Bądź proaktywny
Poczucie osobistej odpowiedzialności, opanowanie, podejmowanie inicjatywy, przedsiębiorczość, odporność na stres, zdolność adaptacji, podejmowanie decyzji.

Nawyk 2. Zaczynaj z wizją końca
Przywództwo strategiczne, zaangażowanie, orientacja na wynik, determinacja, planowanie.

Nawyk 3. Rób najpierw to, co najważniejsze
Spójność, samodyscyplina, ustalanie priorytetów, zarządzanie czasem i energią.

Nawyk 4. Myśl w kategoriach wygrana – wygrana
Dążenie do wzajemnych korzyści, mentalność dostatku, poczucie sprawiedliwości, zarządzanie konfliktem.

Nawyk 5. Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany
Efektywna komunikacja, empatia, wzajemny szacunek, wywieranie wpływu, umiejętności interpersonalne, przystępność, inteligencja emocjonalna.

Nawyk 6. Twórz synergię
Innowacja, kreatywność, równe traktowanie, zarządzanie luką pokoleniową, zarządzanie talentami, budowanie zespołu.

Nawyk 7. Ostrz piłę
Ciągłe doskonalenie się, efektywność osobista, samoświadomość, zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Przypisy:
* 3. Rozwiązanie,przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa, REBIS Poznań 2012.


Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwijaniu kompetencji miękkich?


Twoje nawyki decydują o twojej przyszłości