KOMPETENCJE MIĘKKIE


“DNA lidera” według Coveya – zestaw kompetencji miękkich, które każdy powinien rozwijać.

To, że każdy pracownik powinien mieć umiejętności specjalistyczne, charakterystyczne dla danego stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy, jest oczywiste. Zastanówmy się natomiast, jakie kompetencje miękkie są kluczowe, by członek organizacji skutecznie pełnił swoją rolę nie tylko w wymiarze zawodowym, ale i ludzkim? Szkolenia z kompetencji miękkich mogą znacząco poprawić funkcjonowanie firmy.

Szkolenie z kompetencji miękkich

Szkolenie umiejętności miękkich można rozpocząć od zapoznania się z najważniejszymi radami Coveya.

Wysłuchaj rozmówcy, zadbaj o swoich bliskich, zawsze myśl o zakończeniu, częściej planuj, mniej zajmuj się gaszeniem pożarów, przestań być nieszczęśliwy, zwalniaj “yesmanów” – radzi światowej sławy autor i mówca Stephen R. Covey.

Przywództwo to kwestia wyboru, a nie zajmowanego stanowiska. Covey niejednokrotnie podkreślał, że każdy ma w sobie coś z lidera: (…) Lider nie jest dla mnie wybrańcem, zajmującym ważne stanowisko. Jesteśmy nazbyt przyzwyczajeni do myślenia o liderach, jako dyrektorach zarządzających czy prezesach. (…) Mówię o umiejętności kierowania własnym życiem, bycia liderem wśród przyjaciół czy w rodzinie (…).*

Prawdziwym liderem może być jedynie ktoś, kto wyróżnia się nie tylko z uwagi na kwalifikacje, ale i na charakter oraz umiejętności miękkie. Metody i narzędzia, które umożliwiają osiągnięcie tego celu, są prostsze niż się może wydawać, ale wprowadzenie ich w życie to sprawa wyjątkowo trudna.

Jakimi cechami powinien charakteryzować się i jakim zasadom hołdować lider, by w pełni wykorzystać energię, zdolności i umiejętności swoje oraz osób, którym przewodzi, i uzyskać w ten sposób najlepsze rezultaty?

Na podstawie badań, obserwacji i własnego doświadczenia Covey wyróżnił cechy charakterystyczne dla ludzi, którzy, kierując się właściwymi zasadami, zostali liderami. Cechy te określają nie tylko skutecznych przywódców, lecz są wyrazem postępu każdego z nas. Szkolenia umiejętności miękkich, wymagają wprowadzenia licznych zasad:

 • Ciągle zdobywaj wiedzę! Czytaj, bierz udział w szkoleniach i zajęciach poszerzających, słuchaj innych. Nieustannie stawiaj na rozwój kompetencji miękkich oraz twardych. Zdobywaj nowe umiejętności i zainteresowania.
 • Bądź gotów pomagać drugiemu!
 • Traktuj swoje życie jako misję, a nie jako karierę.
 • Wysyłaj pozytywną energię!
 • Bądź pogodną, zadowoloną, szczęśliwą osobą. Niech Twoja postawa będzie optymistyczna, pozytywna, podnosząca na duchu. Bądź pełen entuzjazmu, nadziei i wiary.
 • Wierz w innych ludzi.
 • Zachowuj harmonię w życiu.
 • Traktuj życie jako przygodę.
 • Dbaj o synergię, bo współdziałanie z innymi jest wyrazem kreatywności, zdolności tworzenia.
 • Ćwicz w celu samoodnowy.

 • Szkolenie umiejętności miękkich – najważniejsze cechy lidera

  Na czym więc powinniśmy się skupić, by stać się liderami, przekładając to na język HR? Zdecydowanie warto rozwijać swoje umiejętności, okazją może być szkolenie z kompetencji miękkich oparte na 7 Nawykach.

  Oto kluczowe kompetencje miękkie, które rozwijają poszczególne nawyki:

  Nawyk 1. Bądź proaktywny

  Poczucie osobistej odpowiedzialności, opanowanie, podejmowanie inicjatywy, przedsiębiorczość, odporność na stres, zdolność adaptacji, podejmowanie decyzji.

  Nawyk 2. Zaczynaj z wizją końca

  Przywództwo strategiczne, zaangażowanie, orientacja na wynik, determinacja, planowanie.

  Nawyk 3. Rób najpierw to, co najważniejsze

  Spójność, samodyscyplina, ustalanie priorytetów, zarządzanie czasem i energią.

  Nawyk 4. Myśl w kategoriach wygrana – wygrana

  Dążenie do wzajemnych korzyści, mentalność dostatku, poczucie sprawiedliwości, zarządzanie konfliktem.

  Nawyk 5. Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany

  Efektywna komunikacja, empatia, wzajemny szacunek, wywieranie wpływu, umiejętności interpersonalne, przystępność, inteligencja emocjonalna.

  Nawyk 6. Twórz synergię

  Innowacja, kreatywność, równe traktowanie, zarządzanie luką pokoleniową, zarządzanie talentami, budowanie zespołu.

  Nawyk 7. Ostrz piłę

  Ciągłe doskonalenie się, efektywność osobista, samoświadomość, zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.
  Wymienione 7 Nawyków skutecznego działania to podstawa szkolenia z umiejętności miękkich. Zostały one szerzej opisane w bestsellerze Stephena R. Coveya „7 Nawyków skutecznego działania”. Lektura opisuje zagadnienia rzutujące na wzrost odpowiedzialności, efektywne zarządzenie, udaną pracę zespołową, empatyczną komunikację, zarządzanie konfliktami, work balance, a także unikanie wypalenia zawodowego. Zakres tematyczny sprawia, że szkolenie z umiejętności miękkich to doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej na temat tego, jak zwiększyć kreatywność i przedsiębiorczość całego zespołu.


Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwijaniu kompetencji miękkich?


Twoje nawyki decydują o twojej przyszłości