LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW


Lojalność pracowników to klucz do wyjątkowej organizacji

Kluczem do stworzenia wyjątkowej organizacji jest każdy pracownik, który chce osiągnąć najwyższy poziom swojej efektywności w i dla danej organizacji, korzystając z kompasu, który wskazuje wizję i prawidłowy kierunek działania. Każdy, jeśli tylko tego zapragnie, może odegrać kluczową rolę w firmie, w której pracuje. Nazywamy to podejściem „inside-out”, którego istotą jest rozpoczęcie wszelkich działań od siebie. Zmiana kultury zaczyna się zawsze od zmiany paradygmantów i zachowań poszczególnych osób.

Donald L. Kanter oraz Philip H. Mirvis, autorzy książki “The Cynical Americans” twierdzą, że wiele firm podejmuje się wdrażania nowych programów szkoleniowych w nadziei na szybkie rozwiązanie problemów w zakresie lojalności, produktywności czy komunikacji. Jednakże takie podejście bardzo szybko zostaje identyfikowane przez pracowników jako „ściema” – podejście do zmiany na zasadzie „szkolenie miesiąca”. Takie programy charakteryzują się zewnętrznym podejściem do wewnętrznych problemów, których źródło tkwi z reguły wewnątrz organizacji. Aby osiągać zakładane rezultaty, lojalność pracownika wobec firmy nie może zostać narzucona z zewnątrz, musi wynikać prosto z przekonań ludzi, którzy wykonują swoją pracę w celu zapewniania organizacji nie tylko przetrwania, ale i rozwoju. Nie jest możliwe wyjście z głębokich problemów, u źródła których leży postawa pracowników poprzez zwykłe zarządzanie nimi.

Jak osiągnąć autentyczną lojalność pracownika wobec firmy?

Zatrudniając ludzi, firmy płacą za ich czas i kompetencje, ale to pracownicy decydują, czy zaangażują także swoje serca i umysły. Aby osiągnąć autentyczną lojalność pracowników niezbędne jest podejście oparte na zasadach i charakterze, sięgające do wewnątrz, które oznacza, że musimy zacząć od siebie, naszych motywacji i paradygmatów. To często wymaga zmian na poziomie osobistym, a nie osobowym. Zmiany te pozwalają efektywnie funkcjonować w oparciu o cztery zasady:

  • osobistą wiarygodność,
  • międzyludzkie zaufanie,
  • siłę zarządzania,
  • spójność z organizacją.

Zaufanie buduje lojalność pracownika, a składają się na nie zarówno charakter (kim osoba jest), jak i kompetencje (co osoba robi). Kultura organizacyjna, tak jak ludzkie ciało, jest ekosystemem wzajemnie zależnych systemów. Jeśli poszukujemy lojalności pracowników drogą inną niż podejście skoncentrowane na czterech powyższych zasadach, nasze wysiłki najczęściej okazują się niewystarczające. Wielu menedżerów spodziewa się, że jeśli naprawi strukturę i systemy, problemy związane z ludźmi znikną.

To może oczywiście pomóc, ale nie załatwi tematu. Jeśli zmiany zacznie się od ludzkich zachowań i nawyków, wszelkie inne problemy się rozwiążą. To ludzie stosują systemy i struktury w oparciu o swoje umiejętności i charakter.

Jak efektywni liderzy budują lojalność pracowników?

Efektywni liderzy oddziałują na pracowników poprzez zasady, które są niczym kompas. Kompas, który zawsze obiektywnie wskazuje prawdziwe strony świata, odzwierciedlając naturalne prawa i zasady, w odróżnieniu od wartości, które są wewnętrzne i subiektywne. Wartości to mapy, a zasady to terytoria. Mapy nie są tożsame z terytoriami, są jedynie subiektywną próbą opisania terytoriów. Im bliżej rzeczywistości są nasze mapy, czyli wartości są powiązane z rzeczywistymi terytoriami (odpowiednimi zasadami), tym bardziej będą użyteczne. Jednak gdy terytoria nieustannie się zmieniają, następują transformacje rynkowe – wtedy mapy szybko się dezaktualizują. Mapy zapewniają opis, ale to kompas zapewnia wizję i wskazuje kierunek. Dokładna mapa stanowi użyteczne narzędzie zarządzania, a kompas służy liderom i rozwojowi. Przywództwo oparte na zasadach – to podstawa lojalności wobec pracodawcy.

Jesteśmy bardzo przywiązani do określonych sposobów myślenia, do zarządzania poprzez mapy, do starych modeli. A te stare modele dezaktualizują się, to są jedynie mapy drogowe. Kluczem do stworzenia wyjątkowej organizacji jest kształtowanie liderów, wykazujących się lojalnością względem organizacji i zdolnych do przekazywania jej swoim podwładnym. Najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości, jest aktywne jej tworzenie. Na zglobalizowanym, chaotycznym rynku mapy drogowe są nieaktualne – jedynie kompas może pomóc w nawigacji przez trudny i zmienny krajobraz.


Chcesz dowiedzieć się więcej o lojalności pracowników?


Studium przypadku – Frito Lay (EN)