ZAUFANIE

prowadzi do zmniejszenia kosztów i przyspiesza osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Relacja oparta na zaufaniu

Employee Engagement

Wysoki kosz niskiego zaufania

Lego: Firma ciesząca się największym zaufaniem na świecie

Najskuteczniejsza droga do najlepszych rezultatów.

Zaufanie to coś więcej niż tylko “miękka kompetencja” i społeczna cnota. Jest ono praktycznym, wymiernym, mierzalnym i dającym się wycenić zasobem, który można świadomie zbudować.

Zespoły i organizacje, które cechuje wysoki poziom zaufania w wyraźny sposób osiągają lepsze wyniki, niż organizacje z niskim poziomem zaufania. Zostało to wielokrotnie udowodnione w dziesiątkach badań, w różnych branżach i krajach.

Wysoki poziom zaufania prowadzi do szybszego działania, większego poziomu energii oraz lepszych wyników.

Szybkość Zaufania® pomaga organizacjom lepiej zarządzać zmianami i je wdrażać oraz tworzyć zespoły, które osiągają ponadprzeciętne rezultaty dzięki elastyczności, współpracy, innowacyjności oraz zaangażowaniu.
Stworzyliśmy prosty, skalowalny proces, który:
 • buduje kulturę opartą na zaangażowaniu i współpracy, która cechuje się wysokim poziomem zaufania,
 • przyspiesza uzyskanie pożądanych rezultatów i zmniejsza koszty w całej organizacji,
 • precyzuje koszt „podatków od zaufania”, które wpływają na najważniejsze inicjatywy w organizacji,
 • wzmacnia jakoś zespołów, poprawiając ich zdolność do efektywnej współpracy i innowacyjność, a także współodpowiedzialność,
 • z powodzeniem pomaga organizacjom integrować kultury po połączeniu lub przejęciu spółek, czyli w sytuacjach wywołujących nieufność.

 • Connector.Connector.

  Przykładowy pomiar poziomu zaufania w organizacji (wersja angielska) .

 • Connector.Connector.

  Przykładowy pomiar poziomu zaufania w zespole (wersja angielska) .

 • Connector.Connector.

  Przykładowy wskaźnik Feedback 360° (wersja angielska) .

ROZWIĄZANIA:


W razie pytań prosimy o kontakt:

 • Connector.Connector.

  +48 22 824 11 28

 • Connector.Connector.

  office@franklincovey.pl .