PRODUKTYWNOŚĆ

PRODUKTYWNOŚĆ – WIELOASPEKTOWE PODEJŚCIE DO EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ


Nigdy wcześniej praca nie była związana z takim stresem, presją i poczuciem wyobcowania, jak to ma miejsce dziś. Światem rządzi zasada: zrób więcej za mniej i dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Wymagania są wysokie, ponieważ nigdy dotąd technologia nie dawała tyle możliwości. To powinny być czasy wyjątkowej efektywności, ale nie są. Możliwości technologii są bowiem nieograniczone, a możliwości percepcyjne człowieka – już nie. Wieloaspektowe projekty, wymagające nieustannej komunikacji, wraz z napływem mnóstwa informacji, które wydają się nigdy nie kończyć…To codzienność dzisiejszych pracowników wiedzy.

Efektywność nie oznacza, że należy robić więcej, a wręcz przeciwnie, że należy robić mniej
– Kory Kogon


Przeanalizowaliśmy setki przypadków słabej produktywności i wyłoniliśmy następujące potrzeby:

  • rozsądnego inwestowania czasu, uwagi oraz energii w najistotniejsze priorytety,
  • zamykania projektów na czas, w ramach przeznaczonego budżetu oraz z najwyższą starannością,
  • skutecznego informowanie oraz przekonywanie zarówno pojedynczych interlokutorów, jak i duże grupy, zarówno 1-na-1, jak i wirtualnie.

Sposobem na sprostanie tym wymaganiom jest wdrożenie rozwiązań z obszaru produktywności FranklinCovey, które dostarczają jednostkom, zespołom i organizacjom narzędzi ułatwiających podejmowanie celowych i trafnych decyzji oraz do realizacji celów i projektów spójnych z wizją i strategią, nawet w niesprzyjającym środowisku.

Proces rozwoju:

5 DECYZJI. WYJĄTKOWA EFEKTYWNOŚĆ

Prawie 70% czasu spędzamy na rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, rzadko postrzegamy siebie przez pryzmat wyjątkowych dokonań, pracujemy i żyjemy, stawiając czoła temu, co się akurat przydarza, tracimy poczucie kontroli nad swoim życiem na rzecz technologii, wypalamy się… Chcesz wiedzieć, jak temu zaradzić?


PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzanie projektem to o wiele więcej niż logistyka i nadzieja, że zespół projektowy jest gotowy do gry i pełen chęci do sukcesu. Kluczem do produktywności jest zrozumienie, jak działają projekty i budowaniu nieformalnego autorytetu.


PRESENTATION ADVANTAGE

Bezproduktywne spotkania i stracone możliwości są efektem nieudanych prezentacji. Brak skutecznych metod przekazywania informacji i wpływania na słuchaczy to jedne z ukrytych kosztów, które mocno wpływają na wynik finansowy organizacji.


7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

70% współczesnych profesjonalistów nie działa zgodnie z kluczowymi imperatywami niezbędnymi, by sprostać wyzwaniom współczesnego biznesu. Warsztaty 7 Nawyków skutecznego działania rozwijają proaktywność, poczucie odpowiedzialności, twórczą synergię i skłaniają do autorefleksji poprzez zmianę dotychczasowych paradygmatów.