PRODUKTYWNOŚĆ

5 Decyzji. Wyjątkowa efektywność®

Podstawy zarządzania projektami

Presentation Advantage®

Rozwiązanie:

Współcześni pracownicy gospodarki opartej na wiedzy oraz liderzy są wynagradzani za myślenie, planowanie, komunikowanie się i realizację zadań na najwyższym poziomie doskonałości. Przytłaczające zakłócenia, wieloaspektowe projekty, które wydają się nigdy nie kończyć oraz niemożność sprawnej komunikacji może sprawić, że każdy poczuje brak zaangażowania, wpływu i użyteczności.

Rozwiązania w zakresie produktywności FranklinCovey wspomagają profesjonalistów oraz liderów. Dzięki pozyskaniu i doskonaleniu trzech kluczowych kompetencji, niezbędnych dla uzyskiwania wysokich wyników, osiągają oni następujące rezultaty:

  • metodycznie inwestują swój cenny czas, uwagę oraz energię w najistotniejsze priorytety,
  • zamykają projekty na czas, w ramach przeznaczonego budżetu oraz z najwyższą starannością,
  • potrafią skutecznie przekonywać i informować zarówno pojedynczych interlokutorów, jak i duże grupy, zarówno face – to – face, jak i wirtualnie.

Praktyka Produktywności opiera się na zestawie synergicznych perspektyw, kompetencji oraz narzędzi, które umożliwiają profesjonalistom i liderom osiąganie najwyższych wyników. Wypracowują oni nowe podejście do kwestii inwestowania swojego czasu, odwołujące się do najważniejszych priorytetów.

Sesje warsztatowe mogą być wdrażane zarówno indywidualnie, jak i systemowo jako zintegrowane rozwiązanie.

ROZWIŃ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ:

Wyraźny wzrost przychodów został określony jako kluczowy cel jednej z firm produkcyjnych w sektorze podłóg.

W dziale sprzedaży pracowali eksperci dobrze znający branżę oraz produkty i przeszkoleni w zakresie sprzedaży. Dzięki warsztatom 5 Decyzji. Wyjątkowa efektywność®, stanowiącym element rozwiązań przeznaczonych do zwiększenia produktywności, pracownicy zrealizowali wszystkie działania sprzedażowe na najwyższym poziomie i osiągnęli pożądany wzrost.

Dzięki warsztatom wdrożyli procesy służące oddzielaniu spraw naprawdę ważnych, od tych mniej istotnych, co pozwoliło podjąć trafne decyzje oraz zminimalizować rozproszenie uwagi.


ROZWIĄZANIA:

W razie pytań prosimy o kontakt:

  • Connector.Connector.

    +48 22 824 11 28

  • Connector.Connector.

    office@franklincovey.pl .