5 Decyzji. Wyjątkowa efektywność®

Rozwiązanie:

5 Decyzji. Wyjątkowa efektywność® opiera się na naukowych podstawach oraz latach doświadczenia w zarządzaniu czasem. Prowadząc do wymiernego podniesienia poziomu codziennej produktywności zapewnia odnowione poczucie sensu, zaangażowania i spełnienia.

Uczestnicy nauczą się wdrażać procesy, które radykalnie podniosą ich umiejętności osiągania kluczowych priorytetów, nawet w obliczu nieprzewidzianych zakłóceń.

5 Decyzji. Wyjątkowa efektywność® to połączenie ponadczasowych zasad z osiągnięciami współczesnej neuronauki, prowadzące do lepszego zarządzania procesami decyzyjnymi, uwagą oraz energią, aby w powtarzalny sposób podejmować decyzje, które prowadzą do przełomowych rezultatów.

WYBIERAJ RZECZY WAŻNE

nie uzależniaj się od spraw pilnych

Można zrobić dużo – nie wszystko, ale ważna jest jakość i poczucie wartości każdej sprawy. Jeśli chce się zwiększać swoją efektywność – trzeba wybierać rzeczy ważne i koncentrować się na tym, co przynosi korzyści i rezultaty, a nie tylko poczucie zrobienia spraw z listy. Organizacja podejmując ofpowiednie działania, które przekładają się na wyniki – może zwiększyć swoją efektywność.


MIERZ WYSOKO

nie poddawaj się rutynie

Kiedy zdefiniuje się swoje role zawodowe i prywatne, wyznaczy ambitne cele w najważniejszych obszarach swojego życia, określi działania i je zrealizuje – można mieć satysfakcję i poczucie sukcesu. Życie nabiera innej jakości i nowego sensu. Organizacja, która zachęca do własnego rozwoju ma bardziej zaangażowanych pracowników – biorą oni na siebie odpowiedzialność i mają zdecydowanie lepsze wyniki.


UKŁADAJ DUŻE KAMIENIE

nie rozmieniaj się na drobne

Zdefiniowanie dużych kamieni pozwala skupić się na rzeczach ważnych – tych, które decydują o wyjątkowej efektywności. Realizując to, co ważne i “odsiewając złoto” można mieć poczucie satysfakcji, przybliżania się do realizacji ambitnych celów i marzeń. Organizacja, która realizuje jasno określone priorytety może monitorować realizację celów, podejmować właściwe działania i skutecznie doceniać wyniki.


ZARZĄDZAJ TECHNOLOGIĄ

nie bądź jej niewolnikiem

Sprawdzanie przychodzących smsów, poczty elektronicznej, zerkanie na telefon rozprasza. Rola narzędzi to pomoc, a nie przeszkadzanie. To podejście pokazuje, jak wykorzystać narzędzia, by wspierały, porządkowały i pozwalały zwiększyć efektywność. Efektywna organizacja wybiera te narzędzia, które wspierają osiąganie wyników.


PODSYCAJ SWÓJ OGIEŃ

nie wypal się

5 Decyzja jest źródłem najnowszej wiedzy na temat funkcjonowania mózgu, prawidłowego odżywania, ćwiczeń, relaksu i dbania o relacje, co pozwoli systematycznie odnawiać swoją energię psychiczną i fizyczną. Każda organizacja powinna tworzyć warunki, by można było znaleźć równowagę w życiu zawodowym i prywatnym oraz czas na regenerację.

„Nikt nie rozumie kwestii związanych z zarządzaniem czasem i produktywnością lepiej niż badacze i konsultanci FranklinCovey.
5 Decyzji. Wyjątkowa efektywność® zapewnia nowe, przełomowe, lecz przede wszystkim praktyczne zasady, które pomagają radzić sobie z przytłaczającą ilością pracy i realizować pełen potencjał, zarówno w pracy, jak i poza nią.”HEIDI GRANT HALVORSON Ph.D., Associate Director, The NeuroLeadership Institute

 • Connector.Connector.

  5 Decyzji – opis programu .

 • Connector.Connector.

  Pogrzebany żywcem .

 • Connector.Connector.

  Microsoft – studium przypadku .

 • Connector.Connector.

  Halton – studium przypadku .

ROZWIĄZANIA:

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • Connector.Connector.

  +48 22 824 11 28

 • Connector.Connector.

  office@franklincovey.pl .