Podstawy zarządzania projektami

Rozwiązanie:

We współczesnych organizacjach praca projektowa stała się standardem. Dziś nawet od szeregowych pracowników oczekuje się, że swoje obowiązki będą wykonywać w formie krótkotrwałych projektów. Niestety nawet podstawowa wiedza z zarządzania projektami, to wciąż rzadkość na rynku pracy. Brak podstaw harmonogramowania, nieumiejętne zarządzania ryzykiem, niezrozumienie znaczenia komunikacji – nie tylko z tych powodów projekty kończą się fiaskiem. Właścicielom firm często pozostaje tylko liczenie zmarnowanych pieniędzy i motywacji…

Sesja warsztatowa Podstawy Zarządzania Projektami wyposaży uczestników w konkretną wiedzę niezbędną do skutecznego realizowania projektów – od początku, do samego końca. W czasie zajęć poznają wyłącznie praktyczne aspekty pracy projektowej i skutecznego zarządzania nimi mimo braku formalnej władzy nad współpracownikami.

LUDZIE + PROCES = SUKCES

Zarządzanie projektem to o wiele więcej niż logistyka i nadzieja, że zespół projektowy jest gotowy do gry i pełen chęci do sukcesu. Kluczem do efektywności jest umiejętność skutecznego zarządzania – dzięki zrozumieniu jak działają projekty i budowaniu nieformalnego autorytetu.

Główne zasady:

 • zrozumienie, że powtarzalność i ciągłość sukcesów w projekcie jest zależna zarówno od ludzi, jak i od procesów,
 • wdrożenie Czterech Podstawowych Zachowań inspirujących członków zespołów do skuteczniej realizacji działań w ramach projektu.

PROCES:

 • Inicjuj:
  • przeprowadź rozmowy z kluczowymi interesariuszami projektu,
  • wyznacz jasne i mierzalne rezultaty projektu (miary sukcesu),
  • wyraźnie zdefiniuj zakres projektu.
 • Planuj:
  • identyfikuj, szacuj i zarządzaj ryzykiem projektowym,
  • opracuj realistyczny i wyraźnie określony harmonogram projektu.
 • Realizuj:
  • utrzymuj poczucie odpowiedzialności wśród członków zespołu,
  • przeprowadzaj regularne spotkania przeglądowe dla zespołu projektowego.
 • Monitoruj i kontroluj:
  • stwórz plan jasnej komunikacji wokół projektu, który zawiera regularny status oraz komunikację dotyczącą zmian w projekcie.
 • Zamknij Projekt:
  • rozpoznaj i doceń osobisty wkład członków zespołu w realizację projektu,
  • formalnie zakończ projekt dokumentując nowe doświadczenia.

pzp

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • przewodnik Uczestnika,
 • zestaw kart,
 • pendrive,
 • kolorowe długopisy,
 • kartki typu „post-it”,
 • szablony oceny projektu.

 • Connector.Connector.

  Project Management in the 21st Century .

CZAS WDROŻENIA:
Te warsztaty składają się z 20 godzin zajęć prowadzonych przez certyfikowanego trenera i są prowadzone w ciągu jednego lub dwóch dni szkoleniowych.

ROZWIĄZANIA:

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • Connector.Connector.

  +48 22 824 11 28

 • Connector.Connector.

  office@franklincovey.pl .