PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

LUDZIE + PROCES = SUKCES

Dobry system skraca drogę do celu.
– Orison Swett Marden

Nieformalny kierownik projektu

We współczesnych organizacjach praca projektowa stała się standardem. Dziś nawet od szeregowych pracowników oczekuje się, że swoje obowiązki będą wykonywać w formie krótkotrwałych projektów. Niestety nawet podstawowa wiedza z zarządzania projektami, to wciąż rzadkość na rynku pracy. Brak podstaw harmonogramowania, nieumiejętne zarządzania ryzykiem, niezrozumienie znaczenia komunikacji – nie tylko z tych powodów projekty kończą się fiaskiem. Właścicielom firm często pozostaje tylko liczenie zmarnowanych pieniędzy i motywacji…

Sesja warsztatowa Podstawy zarządzania projektami wyposaży uczestników w konkretną wiedzę niezbędną do skutecznego realizowania projektów – od początku, do samego końca. W czasie zajęć poznają wyłącznie praktyczne aspekty pracy projektowej i skutecznego zarządzania nimi mimo braku formalnej władzy nad współpracownikami.

Zarządzanie projektem to o wiele więcej niż logistyka i nadzieja, że zespół projektowy jest gotowy do gry i pełen chęci do sukcesu. Kluczem do efektywności jest umiejętność skutecznego zarządzania – dzięki zrozumieniu jak działają projekty i budowaniu nieformalnego autorytetu.


Pakiet uczestnika zawiera:

 • podręcznik uczestnika,
 • karty,
 • karteczki post-it
 • kolorowe długopisy
 • dostęp do zasobów online,
 • badanie Benchmark przed i po szkoleniu.


Kluczowe elementy programu:

Główne założenie tego programu – to zrozumienie, że powtarzalność i ciągłość sukcesów w projekcie jest zależna zarówno od procesów, jak i od ludzi. Aby skutecznie motywować zespoły do realizacji działań niezbędne jest wdrożenie wszystkich elementów procesu oraz jasna komunikacja.

Inicjuj:

 • przeprowadź rozmowy z kluczowymi interesariuszami projektu,
 • wyznacz jasne i mierzalne rezultaty projektu (miary sukcesu),
 • wyraźnie zdefiniuj zakres projektu.

Planuj:

 • identyfikuj, szacuj i zarządzaj ryzykiem projektowym,
 • opracuj realistyczny i wyraźnie określony harmonogram projektu.

Realizuj:

 • utrzymuj poczucie odpowiedzialności wśród członków zespołu,
 • przeprowadzaj regularne spotkania przeglądowe dla zespołu projektowego.

Monitoruj i kontroluj:

 • stwórz plan jasnej komunikacji wokół projektu, który zawiera regularny status oraz komunikację dotyczącą zmian w projekcie.

Zamknij projekt:

 • rozpoznaj i doceń osobisty wkład członków zespołu w realizację projektu,
 • formalnie zakończ projekt dokumentując nowe doświadczenia.


Opcje uczestnictwa

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Jeśli potrzebujesz szkolenia dopasowanego do aktualnej sytuacji w Twojej organizacji, które przeprowadzą trenerzy FranklinCovey lub chciałbyś certyfikować trenera wewnętrznego.


SZKOLENIA OTWARTE

Możliwość uczestnictwa w warsztatach pojedynczych osób, które indywidualnie bądź też w organizacji chcą wdrażać zmiany w oparciu o podejście FranklinCovey.


PRZYKŁADY WDROŻEŃ

Sukcesy naszych klientów są naszą najlepszą rekomendacją.