4 ROLE LIDERA

SPOSÓB NA SUKCES KAŻDEGO LIDERA

Przywództwo jest najważniejszą ze wszystkich sztuk, jest sztuką stwarzania możliwości.
– Stephen R. Covey

To liderzy kształtują kulturę Twojej organizacji

Świat zmienia się w zawrotnym tempie. Codziennie liderzy podejmują mnóstwo decyzji i stawiają czoła niespotykanym dotąd wyzwaniom. To, co sprawdzało się wczoraj, dzisiaj może nie zdać egzaminu.
Rola lidera w takim otoczeniu może być stresująca, a nawet przytłaczająca, jednak może też ekscytować i dawać satysfakcję. Jak zadbać więc o to, by przywództwo było inspirujące, twórcze i przede wszystkim skuteczne?

Badania prowadzone przez ekspertów FranklinCovey wyłoniły 4 główne wyzwania, z którymi zmagają się liderzy największych organizacji na całym świecie:

 • brak zaufania,
 • niejasna wizja i strategia,
 • luki w realizacji pożądanych celów,
 • niewykorzystany potencjał zespołu i nieświadomość uzdolnień pracowników.

Aby ułatwić współczesnym liderom realizację swych ambitnych ról, opracowaliśmy program 4 role lidera, który nie tylko rozwija kompetencje przywódcze, ale również mentalność lidera i strategiczne myślenie, niezbędne w dzisiejszym biznesie.

Te 4 kluczowe role uzupełniają się nawzajem, a spełnienie się w każdej z nich – gwarantuje trwałe rezultaty dla organizacji, ponieważ:

 1. Wzbudzanie zaufania stanowi fundament przywództwa i emanuje na zewnątrz. Zaufanie jest budowane w oparciu o charakter i kompetencje lidera, to one składają się na jego wiarygodność. Tylko wiarygodni liderzy poprzez prezentowanie pożądanych wartości i zachowań mają wpływ na kształtowanie zwycięskiej kultury organizacyjnej.
 2. Umiejętność tworzenia wizji jest przejawem odwagi, ambicji i kreatywności. Przekonująca komunikacja strategii oraz dbanie o to, by wizja i strategia były znane wszystkim bez wyjątku – są szczególnie istotne w momencie przechodzenia organizacji przez zmianę. Skuteczni liderzy potrafią zmieniać oponentów zmiany w jej zwolenników.
 3. Realizacja strategii – to przełożenie stworzonej wizji na działanie, skupiając się na priorytetach i wprowadzając procesy i systemy, które wspierają zespoły w wykonywaniu zadań prowadzących do założonego celu.
 4. Rozwijanie potencjału polega między innymi na zmianie paradygmatów. Wielcy liderzy postrzegają ludzi jako niepodzielne jednostki, z natury uzdolnione. W tej roli przechodzimy od wskazywania i naprawiania do budowania i rozwijania przywództwa w innych.


Pakiet uczestnika zawiera:

 • podręcznik uczestnika,
 • plan wdrożenia,
 • karty,
 • dostęp do zasobów online,
 • badanie 4 role lidera przed i po szkoleniu.


Kluczowe elementy programu:

Wzbudzaj zaufanie:

 • określenie kluczowych działań, które podejmują liderzy w celu budowania kultury zaufania w zespole,
 • ocena poziomu własnej wiarygodności oraz określenie działań potrzebnych do zwiększenia własnej wiarygodności.

Stwórz wizję:

 • opracowanie projektu inspirującej wizji, który ma na celu zaangażowanie całego zespołu,
 • stworzenie strategii dla zespołu, dostosowanej do realizacji tej wizji,
 • zaprojektowanie i przedstawienie w zespole komunikatu o strategii w przejrzysty, zwięzły i motywujący sposób.

Realizuj strategię:

 • analiza, jak dostosowanie systemów i procesów przekłada się na realizację strategii,
 • model 6 właściwych elementów – dostosowanie strategii swojego zespołu do strategii organizacji,
 • ustalenie celu kluczowego, który pomoże w wykonaniu strategii zespołu, określenie wskaźników (kierunkowych i wynikowych) realizacji założonego celu, zapoznanie się z metodą 4 Dyscypliny realizacji.

Rozwijaj potencjał:

 • znaczenie postawy lidera – mentora, który postrzega pracowników, jako z natury uzdolnione jednostki,
 • podstawy coachingu: słuchanie, pytanie, uznanie,
 • sposoby udzielania skutecznego feedbacku, używając dwustopniowego podejścia.


Opcje uczestnictwa

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Jeśli potrzebujesz szkolenia dopasowanego do aktualnej sytuacji w Twojej organizacji, które przeprowadzą trenerzy FranklinCovey lub chciałbyś certyfikować trenera wewnętrznego.


SZKOLENIA OTWARTE

Możliwość uczestnictwa w warsztatach pojedynczych osób, które indywidualnie bądź też w organizacji chcą wdrażać zmiany w oparciu o podejście FranklinCovey.


PRZYKŁADY WDROŻEŃ

Sukcesy naszych klientów są naszą najlepszą rekomendacją.