6 KLUCZOWYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

WYZWANIA STAWIANE MENEDŻEROM PIERWSZEGO POZIOMU ZARZADZNIA

Pracownicy przychodzą do firmy, a odchodzą od szefa.

Zwycięska kultura w oparciu o 6 kluczowych praktyk

Menedżerowie pierwszego poziomu zarządzania mają znaczący wpływ na każdy aspekt funkcjonowania firmy: efektywność i produktywność, zaangażowanie, satysfakcję i lojalność klienta, innowacje i wyniki finansowe. Współtworzą i reprezentują kulturę organizacji oraz mają bezpośredni wpływ na rozwój i zatrzymanie talentów w organizacji.
Menedżerowie pierwszego poziomu ze swoimi zespołami w dużym stopniu wpływają na innowacje produktowe i procesowe. Są oni „liderami zmian” w biznesie.
Większość pracowników awansuje z powodu kwalifikacji technicznych, specyficznych dla danego stanowiska pracy, natomiast często pomijamy fakt, że dalszy sukces na tych stanowiskach zależy głównie od umiejętności menedżerskich.
Zarówno doświadczeni jak i nowo mianowani menedżerowie w obecnym, stale zmieniającym się środowisku biznesowym, mogą mieć problemy w byciu doskonałymi liderami zespołów.

6 kluczowych praktyk zarządzania zespołem:

  • wspiera rozwój talentów,
  • wyposaża menedżerów w kluczowe umiejętności i narzędzia w zarządzaniu zespołami,
  • ujednolica w organizacji poziom umiejętności, dostarcza jednakowych narzędzi oraz kształtuje wzorce zachowania godne wielkich liderów.


Pakiet uczestnika zawiera:

  • podręcznik uczestnika,
  • karty,
  • dostęp do zasobów online.


Organizacja jest taka, jak jej liderzy

Rozwiązanie, które wyposaża menedżerów w umiejętności niezbędne zarówno do samodzielnego wykonywania, jak i delegowania zadań. Program jest skierowany do menedżerów, którzy zmieniają rolę z pracownika na lidera zespołu, jak również do tych, którzy od jakiegoś czasu pełnią rolę liderów zespołów, ale potrzebują praktycznych wskazówek i narzędzi.
To zbiór szczegółowo dobranych ćwiczeń i materiałów audiowizualnych, osadzonych w oparty na wynikach badań program merytoryczny, który pomoże liderom w optymalny sposób wykorzystać potencjał własny i swojego zespołu.

Tematyka:

Rozwijaj w sobie postawę lidera:

Uczestnicy poznają znaczenie zmiany kluczowych paradygmatów, żeby poczuć się komfortowo w roli liderów.

Wskazuj kierunek:

Uczestnicy nauczą się dbać o to, by cel i wynik były jasne i znane wszystkim członkom zespołu oraz umiejętnie delegować zadania i w odpowiedni sposób wspierać ich wykonanie, nie ograniczając samodzielności pracowników.

Regularnie odbywaj spotkania 1 na 1:

W tej części uczestnicy dowiedzą się, że regularne Indywidualne spotkania z członkami zespołu, pogłębiają wiedzę o ich problemach, pomagają w ich skutecznym rozwiązywaniu oraz znacznie podnoszą zaangażowanie pracowników. Ćwiczą słuchanie empatyczne i zadawanie pytań coachingowych.

Zarządzaj czasem i energią:

Uczestnicy zaczną planować swój tydzień pod kątem najważniejszych priorytetów i w oparciu o 5 Źródeł energii.

Wprowadź kulturę feedbacku:

Uczestnicy poznają pozytywny wpływ systematycznego udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych, w taki sposób, który wzmacnia pewność siebie i chęć doskonalenia się pracowników.

Zarządzaj zmianą:

Uczestnicy opracują plan działania, nadający kierunek zmianie, ułatwi to pracownikom adaptację, przyspieszy procesy i zwiększy efektywność.

Opcje uczestnictwa

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Jeśli potrzebujesz szkolenia dopasowanego do aktualnej sytuacji w Twojej organizacji, które przeprowadzą trenerzy FranklinCovey lub chciałbyś certyfikować trenera wewnętrznego.


SZKOLENIA OTWARTE

Możliwość uczestnictwa w warsztatach pojedynczych osób, które indywidualnie bądź też w organizacji chcą wrażać zmiany w oparciu o podejście FranklinCovey.


PRZYKŁADY WDROŻEŃ

Sukcesy naszych klientów są naszą najlepszą rekomendacją.