NIEUŚWIADOMIONE UPRZEDZENIA I STRONNICZOŚĆ

RÓŻNORODNOŚĆ PROWADZI DO SYNERGII

Nie ma czegoś takiego, jak neutralność.
Możemy być tylko mniej lub bardziej świadomi swoich uprzedzeń
– PHILLIS ROSE, PISARKA

STRONNICZOŚĆ – TO NATURALNA SKŁONNOŚĆ UMYSŁU

Każdego dnia stykamy się z niezliczoną ilością informacji, podejmując różne decyzje od tych pragmatycznych po te strategiczne. Ponieważ mamy do czynienia z coraz większą ilością informacji i musimy działać szybko, uwzględniając różne punkty widzenia, jesteśmy skłonni do stronniczości.
Okazuje się, że stronniczość jest naturalnym sposobem filtrowania nadmiaru informacji przez nasz mózg i oddziałuje na to, jak podejmujemy decyzje, budujemy więzi z innymi lub reagujemy na różne okoliczności i sytuacje.
We FranklinCovey głęboko wierzymy, że nic nie motywuje ludzi bardziej niż współpraca oparta na wzajemnym szacunku i równe traktowanie, dlatego wspieramy jednostki i organizacje w:

  • Identyfikowaniu stronniczości i uprzedzeń – w sposobie myślenia pracowników i kulturze organizacyjnej.
  • Rozwijaniu relacji – otwieraniu się na innych ludzi w firmie i poza nią.
  • Zdobywaniu się na odwagę, by eliminować ograniczenia w naszym sposobie myślenia i wokół nas.

Rezultat: spadek rotacji, zwiększenie poziomu zaangażowania i identyfikacji z firmą oraz znaczący wpływ na wyniki.


Pakiet uczestnika zawiera:

  • podręcznik uczestnika,
  • karty budowania relacji,
  • karty ćwiczeń,


ROZWIĄZANIE DLA NOWOCZESNYCH FIRM

WYZWANIE

ROZWIĄZANIE

Nie dostrzegamy, kiedy uprzedzenia kształtują nasze decyzje w sposób, który ogranicza nas samych lub ludzi z naszego otoczenia.

Nauczyć się dostrzegać, kiedy ulegamy uprzedzeniom, zwłaszcza gdy jesteśmy przytłoczeni informacjami, musimy działać szybko lub kierują nami emocje.

Jesteśmy przeciążeni, więc nie poszerzamy naszych sieci kontaktów ani nie szukamy aktywnie alternatywnych perspektyw.

Otwartość na budowanie więzi z empatią i ciekawością, aby poszerzyć perspektywy, które wpływają na podejmowane decyzje.

Nie reagujemy na uprzedzenia w sposób przemyślany, ponieważ obawiamy się, że będzie to dla nas szkodliwe lub trudne.

Wzmacnianie umiejętności, które pozwalają nam działać z odwagą i troską, by konstruktywnie przeciwdziałać uprzedzeniom i ich konsekwencjom.

Nasza niezdolność lub niechęć do konstruktywnego przeciwdziałania uprzedzeniom ogranicza wyniki – nasze własne, naszych zespołów, a tym samym całej organizacji.

Budowanie kultury organizacyjnej opartej na inkluzywnym przywództwie, włączającym i doceniającym opinię i wkład każdego członka zespołu.

Opcje uczestnictwa

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Jeśli potrzebujesz szkolenia dopasowanego do aktualnej sytuacji w Twojej organizacji, które przeprowadzą trenerzy FranklinCovey lub chciałbyś certyfikować trenera wewnętrznego.


SZKOLENIA OTWARTE

Możliwość uczestnictwa w warsztatach pojedynczych osób, które indywidualnie bądź też w organizacji chcą wdrażać zmiany w oparciu o narzędzia dostępne w programie Nieuświadomione uprzedzenia


PRZYKŁADY WDROŻEŃ

Sukcesy naszych klientów są naszą najlepszą rekomendacją.