4 role lidera
SPOSÓB NA SUKCES KAŻDEGO LIDERA

Świat zmienia się w zawrotnym tempie. To, co sprawdzało się wczoraj, dzisiaj nie zdaje egzaminu. Szybkość przemian jest bezwzględna, stawka wysoka, ale nagroda sowita – wyjątkowe i trwałe rezultaty, osiągane przez liderów którzy:

 • budują zaufanie, będąc wzorcem charakteru i kompetencji,
 • tworzą wizję, jednocząc zespół wokół nadrzędnych celów,
 • realizują strategię konsekwentnie, dostosowując się do sytuacji,
 • rozwijają potencjał, uwalniając ukryte talenty zespołu.

ROZWIĄZANIE OPARTE NA BADANIACH

Eksperci FranklinCovey przez ponad 2 lata gromadzili informacje o tym, jakich umiejętności wymagają od liderów współczesne organizacje:

 • odważnego myślenia i szybkiego reagowania na zmiany,
 • tworzenia i realizowania strategii,
 • rozwijania ludzi i usprawniania działań.

Tematyka:

Wzbudzaj zaufanie. Zaufanie zaczyna się od wiarygodności lidera – jego charakteru i kompetencji.
Podczas tego modułu uczestnicy:

 • określą kluczowe działania, które podejmują liderzy w celu budowania kultury zaufania w zespole,
 • ocenią poziom własnej wiarygodności i określą, jakie działania należy podjąć, by ją zwiększyć.


 • Realizuj strategię. Wielcy liderzy nie tylko myślą odważnie, ale i potrafią zarządzać realizacją. Podczas tego modułu szkoleniu uczestnicy:

 • zrozumieją, jak dostosowanie systemów i procesów przekłada się na realizację strategii,
 • poznają 6 Właściwych elementów, i dostosują je do strategii swojego zespołu,
 • wyodrębnią cel kluczowy, który pomoże w realizacji strategii zespołu, określą wskaźniki kierunkowe i wynikowe, nauczą się, jak wdrożyć 4 Dyscypliny realizacji w zespole.
 • Stwórz wizję. Efektywni liderzy jednoczą ludzi wokół wspólnej wizji i strategii, z którą się utożsamiają i wyraźnie ją komunikują.
  Podczas tego modułu uczestnicy:

 • opracują projekt inspirującej wizji, który ma na celu zaangażowanie całego zespołu,
 • stworzą strategię dla zespołu, dostosowaną do realizacji tej wizji,
 • zaprojektują i przedstawią w zespole komunikat o strategii w przejrzysty, zwięzły i motywujący sposób.

 • Rozwijaj potencjał. Efektywni liderzy wyzwalają potencjał pracowników poprzez systematyczne uczestnictwo w ich rozwoju.
  Podczas tego modułu uczestnicy:

 • zrozumieją znaczenie postawy lidera – mentora, który postrzega pracowników jako pełne i z natury uzdolnione jednostki,
 • poznają podstawy coachingu: słuchanie, pytanie, uznanie,
 • przećwiczą umiejętności udzielania skutecznego feedbacku, używając dwustopniowego podejścia.

 • Zamów!
  Więcej informacji:

  22 824 11 28


  • Prowadzący:

   IWONA KIWERSKA

   Certyfikowany konsultant i trener FranklinCovey z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie konsultacji oraz tworzenia i prowadzenia programów szkoleniowych. Autorka szeregu projektów, których celem było wprowadzenie zmian w organizacji, budowanie kultury organizacyjnej, wdrażanie wizji, zarządzanie ludźmi, tworzenie modeli kompetencyjnych.

   czytaj dalej »

  ROZWIĄZANIA:

  4RL

  Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • podręcznik Uczestnika,
  • karty umiejętności,
  • przewodnik do wdrożenia,
  • zasoby on-line,
  • badanie Feedback 360° przed i po szkoleniu.

  Szkolenie przygotowane dla:
  Menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania.

   

  .

  Więcej informacji na temat szkolenia.

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  • Prosimy pamiętać, aby prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza, zaakceptować warunki szkoleń oraz regulamin, a także zgodę na przetwarzanie danych.
  • Następnie otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mail.
  • W innym wypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 824 11 28.

  4 role lidera 20 - 21 marca 2019

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

  Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

  Akceptuję regulamin szkolenia FranklinCovey*

  (Przeczytaj regulamin)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest FCPL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest FCPL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

  * Wymagane


  AKCEPTUJESZ

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

  Zgłoszenie

  Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FCPL Sp. z o.o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

  Wpłata

  Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

  Rezygnacja

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 dni roboczych lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

  Odwołanie szkolenia

  FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

  Miejsce szkolenia

  Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

  POBIERZ FORMULARZ

  Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możecie Państwo skorzystać z elektronicznego formularza, prosimy o wydrukowanie wesji, która znajduje się poniżej i odesłanie jej.

  Zgłoszenie
  Regulamin