6 kluczowych praktyk zarządzania zespołem
Wyzwania stawiane menedżerom pierwszego poziomu zarządzania

Menedżerowie pierwszego poziomu zarządzania mają znaczący wpływ na każdy aspekt funkcjonowania firmy: efektywność i produktywność, zaangażowanie, satysfakcję i lojalność Klienta, innowacje i wyniki finansowe. Współtworzą i reprezentują kulturę organizacji oraz mają bezpośredni wpływ na rozwój i zatrzymanie talentów w organizacji.
Menedżerowie pierwszego poziomu ze swoimi zespołami w dużym stopniu wpływają na innowacje produktowe i procesowe. Są oni „liderami zmian” w biznesie.
Większość pracowników awansuje z powodu kwalifikacji technicznych, specyficznych dla danego stanowiska pracy, natomiast często pomijamy fakt, że dalszy sukces na tych stanowiskach zależy głównie od umiejętności menedżerskich.
Zarówno doświadczeni jak i nowo mianowani menedżerowie w obecnym, stale zmieniającym się środowisku biznesowym, mogą mieć problemy w byciu doskonałymi liderami zespołów.

NOWE rozwiązanie, które wyposaża menedżerów w umiejętności niezbędne zarówno do samodzielnego wykonywania, jak i delegowania zadań. Program jest skierowany do menedżerów, którzy zmieniają rolę z pracownika na lidera zespołu, jak również do tych, którzy od jakiegoś czasu pełnią rolę liderów zespołów, ale potrzebują praktycznych wskazówek i narzędzi.
To zbiór szczegółowo dobranych ćwiczeń i materiałów audiowizualnych, osadzonych w oparty na wynikach badań program merytoryczny, który pomoże liderom w optymalny sposób wykorzystać potencjał własny i swojego zespołu.

6 kluczowych praktyk zarządzania zespołem:

 • Wspiera rozwój talentów.
 • Wyposaża menedżerów w kluczowe umiejętności i narzędzia w zarządzaniu zespołami.
 • Ujednolica w organizacji poziom umiejętności, dostarcza jednakowych narzędzi oraz kształtuje wzorce zachowania godne wielkich liderów.

Tematyka:

Rozwijaj w sobie postawę lidera:

Uczestnicy poznają znaczenie zmiany kluczowych paradygmatów, żeby poczuć się komfortowo w roli liderów.

Wskazuj kierunek:

Uczestnicy nauczą się dbać o to, by cel i wynik były jasne i znane wszystkim członkom zespołu oraz umiejętnie delegować zadania i w odpowiedni sposób wspierać ich wykonanie, nie ograniczając samodzielności pracowników.

Regularnie odbywaj spotkania 1-na-1:

W tej części uczestnicy dowiedzą się, że regularne Indywidualne spotkania z członkami zespołu, pogłębiają wiedzę o ich problemach, pomagają w ich skutecznym rozwiązywaniu oraz znacznie podnoszą zaangażowanie pracowników. Ćwiczą słuchanie empatyczne i zadawanie pytań coachingowych.

Zarządzaj czasem i energią:

Uczestnicy zaczną planować swój tydzień pod kątem najważniejszych priorytetów i w oparciu o 5 Źródeł energii.

Wprowadź kulturę feedbacku:

Uczestnicy poznają pozytywny wpływ systematycznego udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych, w taki sposób, który wzmacnia pewność siebie i chęć doskonalenia się pracowników.

Zarządzaj zmianą:

Uczestnicy opracują plan działania, nadający kierunek zmianie, ułatwi to pracownikom adaptację, przyspieszy procesy i zwiększy efektywność.


Zamów!
Więcej informacji:

22 824 11 28


 • Prowadzący:

  IWONA KIWERSKA

  Certyfikowany konsultant i trener FranklinCovey z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie konsultacji oraz tworzenia i prowadzenia programów szkoleniowych. Autorka szeregu projektów, których celem było wprowadzenie zmian w organizacji, budowanie kultury organizacyjnej, wdrażanie wizji, zarządzanie ludźmi, tworzenie modeli kompetencyjnych.

  czytaj dalej »

ROZWIĄZANIA:

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • podręcznik Uczestnika,
 • karty umiejętności,
 • zasoby on-line,

Szkolenie przygotowane dla:
Menedżerów pierwszego poziomu oraz tych, których czeka awans.

.

Więcej informacji na temat szkolenia.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

 • Prosimy pamiętać, aby prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza, zaakceptować warunki szkoleń oraz regulamin, a także zgodę na przetwarzanie danych.
 • Następnie otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mail.
 • W innym wypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 824 11 28.

6 kluczowych praktyk 27 lutego 2019

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia FranklinCovey*

(Przeczytaj regulamin)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest FCPL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest FCPL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane


AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FCPL Sp. z o.o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 dni roboczych lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możecie Państwo skorzystać z elektronicznego formularza, prosimy o wydrukowanie wesji, która znajduje się poniżej i odesłanie jej.

Zgłoszenie
Regulamin