Podstawy zarządzania projektami


Podstawy Zarządzania Projektami zostały stworzone dla organizacji i działów firm, do których pracy nie przystają typowe metodyki zarządzania projektami. Działy marketingu, sprzedaży, czy HR codziennie realizują różnorodne projekty, jednak charakter tych przedsięwzięć ciężko wpisać w ramy klasycznych lub zwinnych metodyk zarządzania projektami.

Dzięki warsztatom, uczestnicy nauczą się skutecznie realizować udane projekty. Dowiedzą się jak wprowadzać prosty i zrozumiały proces realizacji projektu oraz jak budować w zespole nieformalny autorytet.

„Dzięki prostemu i przejrzystemu procesowi oraz nieformalnemu autorytetowi można skutecznie realizować udane projekty”.

Podczas warsztatów Uczestnicy nauczą się jak:

 • zrozumieć, że konsekwentne realizowanie udanych projektów zależy od procesu i ludzi,
 • wprowadzić cztery podstawowe zachowania, które inspirują zespół do skutecznej realizacji zadań,
 • identyfikować interesariuszy projektu oraz ustalić jasne i mierzalne rezultaty projektu,
 • zidentyfikować, ocenić i zarządzać ryzykiem w projekcie,
 • stworzyć realistyczny i dobrze zdefiniowany harmonogram projektu,
 • utrzymać współodpowiedzialność członków zespołu za plan projektu.

pzp

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • podręcznik Uczestnika,
 • zestaw kart,
 • pendrive,
 • kolorowe długopisy,
 • kartki typu „post-it”,
 • szablony oceny projektu.

Szkolenie przygotowane dla:
Nieformalnych kierowników projektów.


 • Connector.Connector.

  Project Management in the 21st Century .

Zamów!
Więcej informacji:

22 824 11 28


 • Prowadzący:

  Mikołaj Foks

  Konsultant i trener w obszarze zarządzania projektami, budowania zespołów projektowych oraz zarządzania zmianą.
  Jego specjalnością jest komunikacja, ma wieloletnie doświadczenie jako dziennikarz, rzecznik prasowy oraz PR manager.

  czytaj dalej »

ROZWIĄZANIA:

.

Więcej informacji na temat szkolenia.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

 • Prosimy pamiętać, aby prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza, zaakceptować warunki szkoleń oraz regulamin, a także zgodę na przetwarzanie danych.
 • Następnie otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mail.
 • W innym wypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 824 11 28.

Podstawy zarządzania projektami 03 grudnia 2018

Podstawy zarządzania projektami 16 kwietnia 2019

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia FranklinCovey*

(Przeczytaj regulamin)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest FCPL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest FCPL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane


AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FCPL Sp. z o.o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 dni roboczych lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możecie Państwo skorzystać z elektronicznego formularza, prosimy o wydrukowanie wesji, która znajduje się poniżej i odesłanie jej.

Zgłoszenie
Regulamin