Przywództwo według Coveya


Szkolenie Przywództwo według Coveya dostarcza umiejętności i narzędzia wspierające liderów w przygotowywaniu zespołów do realizacji priorytetowych zadań firmy.
Proponuje uczestnikom najlepsze praktyki firm, które działają na rynku od wielu lat i odnoszą sukcesy. Podaje przykłady wybitnych liderów, którzy odnieśli sukcesy w zarządzaniu poprzez: budowanie zaufania, określania kierunku działania, dostosowanie systemów i uwalnianie potencjału pracowników.

Warsztaty wykraczają poza granice standardowego szkolenia. Wykorzystują podejście procesowe, dzięki czemu uczestnicy są zmotywowani do indywidualnej pracy przed i po szkoleniu.

Elastyczność, zaangażowanie, nastawienie na realizację celów, doskonała współpraca – to fundamenty innowacyjnych zespołów, stanowiących odpowiedź na coraz bardziej konkurencyjny rynek oraz błyskawicznie postępujący rozwój technologii.

Tematyka:

 • podstawowe zasady:
  – poziomy zaangażowania,
  – paradygmat niepodzielnej jednostki,
  – cztery chroniczne problemy organizacji,
  – jak można osiągnąć wielkość,
 • wzbudzaj zaufanie – pierwszy imperatyw lidera,
 • wskazuj kierunek – drugi imperatyw lidera
  – cel nadrzędny i wizja zespołu,
 • dostosuj systemy – trzeci imperatyw lidera
  – system zarządzania talentami,
  – procesy kluczowe,
 • uwalniaj potencjał – czwarty imperatyw lidera,
 • podsumowanie – plan działania.

7hm

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • podręcznik Uczestnika,
 • kontrakt i Niezbędnik Lidera zawierający m.in. wybór fragmentów najwartościowszych książek i artykułów z zarządzania i przywództwa,
 • odpowiedzi Stephena R. Coveya na pytania najczęściej zadawane przez menedżerów,
 • opis metod i narzędzi ze szkolenia,
 • zasoby on-line,
 • badanie wskaźnika przywództwa LQ 360° przed i po szkoleniu.

Szkolenie przygotowane dla:
Menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania


 • Connector.Connector.

  Copa Airlines – studium przypadku .

Zamów!
Więcej informacji:

22 824 11 28


 • Prowadzący:

  IWONA KIWERSKA

  Certyfikowany konsultant i trener FranklinCovey z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie konsultacji oraz tworzenia i prowadzenia programów szkoleniowych. Autorka szeregu projektów, których celem było wprowadzenie zmian w organizacji, budowanie kultury organizacyjnej, wdrażanie wizji, zarządzanie ludźmi, tworzenie modeli kompetencyjnych.

  czytaj dalej »

ROZWIĄZANIA:

.

Więcej informacji na temat szkolenia.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

 • Prosimy pamiętać, aby prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza, zaakceptować warunki szkoleń oraz regulamin, a także zgodę na przetwarzanie danych.
 • Następnie otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mail.
 • W innym wypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 824 11 28.

17 - 19 października 2018, Trener Andrzej Zieliński

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia FranklinCovey*

(Przeczytaj regulamin)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest FCPL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest FCPL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane


AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FCPL Sp. z o.o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 dni roboczych lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możecie Państwo skorzystać z elektronicznego formularza, prosimy o wydrukowanie wesji, która znajduje się poniżej i odesłanie jej.

Zgłoszenie
Regulamin