4 Role lidera LIVE

Skuteczny system budowania przywództwa, wzmocnienia autorytetu lidera oraz rozwijania myślenia strategicznego do stosowania samodzielnie oraz wdrożenia w zespole.

Trener prowadzący – JERZY PIEKARSKI

Czego się nauczysz:

4 kluczowych ról współczesnego lidera, wyłonionych w odpowiedzi na najważniejsze wyzwania, z którymi mierzą się obecnie organizacje:

 • Wzbudzanie zaufania stanowi fundament przywództwa i emanuje na zewnątrz. Zaufanie jest budowane w oparciu o charakter i kompetencje lidera, to one składają się na jego wiarygodność. Tylko wiarygodni liderzy poprzez prezentowanie pożądanych wartości i zachowań mają wpływ na kształtowanie zwycięskiej kultury organizacyjnej.
 • Umiejętność tworzenia wizji jest przejawem odwagi, ambicji i kreatywności. Przekonująca komunikacja strategii oraz dbanie o to, by wizja i strategia były znane wszystkim bez wyjątku – są szczególnie istotne w momencie przechodzenia organizacji przez zmianę. Skuteczni liderzy potrafią zmieniać oponentów zmiany w jej zwolenników.
 • Realizacja strategii – to przełożenie stworzonej wizji na działanie, skupiając się na priorytetach i wprowadzając procesy i systemy, które wspierają zespoły w wykonywaniu zadań prowadzących do założonego celu.
 • Rozwijanie potencjału polega między innymi na zmianie paradygmatów. Wielcy liderzy postrzegają ludzi jako niepodzielne jednostki, z natury uzdolnione. W tej roli przechodzimy od wskazywania i naprawiania do budowania i rozwijania przywództwa w innych.

W programie:

Dzień 1:
9:00-17:00

Lunch:
13:00-14:00

Wprowadzenie

Omówienie przykładów i cech wyjątkowych liderów.
Zastanowienie się nad stwierdzeniem, że przywództwo jest kwestią wyboru, a nie stanowiska. To umiejętność, którą można nabyć. Wymaga zmiany i ciągłego rozwoju.  Jego istotą jest wywieranie wpływu – osiąganie wyników dzięki innym ludziom

Rola 1. Wzbudzaj zaufanie

 • W jaki sposób budujemy zaufanie w zespole?
 • Ocena własnej wiarygodności, mocne strony oraz obszary, które wymagają doskonalenia (Będę kontynuować…Zacznę…Przestanę).
 • Działania wzmacniające naszą wiarygodność (Aktywator spójności).
 • Budowanie kultury zaufania w zespole w sposób zamierzony, poprzez użycie odpowiedniego języka, systemu wspólnych wartości oraz stworzenie procesu wzmacniania pożądanych zachowań wśród pracowników – opracowanie Deklaracji kultury zespołu.
 • Lider modeluje zachowania pracowników. Uczestnicy zastanawiają się, jak ich działania i zachowania oddziałują na ich zespoły i jak w zamierzony sposób kształtować zachowania pracowników –  Plan rozwoju przywództwa.

 Rola 2. Stwórz wizję

 • Zaprojektowanie inspirującej wizji zespołu, która pomaga:
  – odpowiedzieć sobie na pytanie “Dlaczego w ogóle chcę tu pracować?”
  – w  rekrutowaniu i utrzymywaniu pracowników;
  – uspójnić strategię zespołu ze strategią całej organizacji;
  – w pogłębianiu zaangażowania, bo nadaje pracy sens, a zespołowi pomaga w koncentracji na wynikach, których oczekują wszyscy interesariusze:
 • Przeanalizowanie, jak nasz zespół przyczynia się do realizacji wizji organizacji.
 • Opracowanie strategii dla zespołu, która będzie spójna ze strategią organizacji.
 • Ułożenie przejrzystej, zwięzłej, motywującej i przekonywującej komunikacji o strategii – Mapa komunikacji strategii.

Dzień 2:
9:00-17:00

Lunch:
13:00-14:00

Rola 3. Realizuj strategię

 • Omówienie, jak dostosowanie procesów wspiera i ułatwia realizację.
 • Sześć elementów, które warto uwzględniać w strategii zespołu.
 • Proces 4 Dyscyplin realizacji – jako system operacyjny zarzadzanie wynikami, a w szczególności:
  – Określenie przy pomocy odpowiedniego narzędzia  kluczowych celów – Widly Important Goals (WIGs), które decydują o powodzeniu strategii.
  – Ustanowienie wskaźników mierzenia postępu w osiąganiu tych celów – Lead Measures (wskaźniki kierunkowe), które są prognostyczne.
  – Sposoby utrzymywania poczucia współodpowiedzialności (wprowadzenie cotygodniowych spotkań, tablice wyników, podejmowanie cotygodniowych zobowiązań).

Rola 4. Rozwijaj potencjał

 • Rola coachingu, na czym polega skuteczny coaching oraz czym się on różni od udzielania informacji zwrotnej.
 • Zmiana dotychczasowej perspektywy postrzegania pracowników na jednostki z natury uzdolnione i utalentowane – Paradygmat niepodzielnej jednostki.
 • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych wzmacniających pożądane zachowania.
 • Umiejętności coachingowe w praktyce: zadawanie pytań, słuchanie i wzmacnianie.
 • Opracowanie Planu coachingu (przykładowe scenariusze) w celu: osiągania wyników, rozwiązywania problemów lub rozwijania kariery zawodowej pracowników.
Pokaż więcej
Poprzedni
Następny

3.100  + VAT

Kurs obejmuje:

 • Badanie metodą Feedback 360 z zakresu Przywództwa
 • 12 godzin warsztatów na żywo z certyfikowanym trenerem.
 • Licencjonowane materiały uczestnika.
 • Certyfikat ukończenia.
 • Bezterminowy dostęp do narzędzi wykorzystywanych na szkoleniu.
 • Wdrożenie – gotowy scenariusz działania do stosowania w zespole, dostępny również w postaci e-learningu w języku angielskim.
 • Ponowne badanie Feedback 360.