6 Kluczowych praktyk zarządzania zespołem ONLINE

Kurs wyposaży początkujących menedżerów w niezbędne narzędzia do zarządzania zespołem, a bardziej doświadczonym pozwoli na odświeżenie dotychczasowych praktyk oraz wymianę doświadczeń z profesjonalistami z innych branż.

Trener prowadzący – JERZY PIEKARSKI

Czego się nauczysz:

 • Pracować nad swoim nastawieniem i rozwijać w sobie mentalność lidera.
 • Kluczowych umiejętności oraz narzędzi do osiągania rezultatów nie tylko samodzielnie, ale przede wszystkim przez zespół.
 • Jak dostosować procesy i systemy które wspierają realizację.
 • Jak rozwijać i utrzymać pracowników.
 • Jak pomyślnie przejść przez zmianę.
 • Modelowania dobrych nawyków, które zwiększają efektywność i budują zaangażowanie zespołu.

Menedżerowie liniowi mają znaczący wpływ na każdy aspekt funkcjonowania firmy: zaangażowanie pracowników, satysfakcję i lojalność klientów, innowacje i wyniki finansowe.

Współtworzą i reprezentują kulturę organizacji oraz mają bezpośredni wpływ na rozwój i zatrzymanie talentów. Ze swoimi zespołami wprowadzają innowacje produktowe i procesowe.

Są niewątpliwie „ liderami zmian” w biznesie. A jednak, jak wynika z badań, tylko trochę ponad 50% z nich czuło się przygotowanymi do zarządzania zespołem w momencie objęcia tej roli.

W programie:

Dzień 1

Sesja 1. 9:00 – 11:00

Przerwa 11:00 – 11:30

Sesja 2. 11:30 – 13:30

Przerwa 13:30 – 14:30

Sesja 3. 14:30 – 16:30

Wprowadzenie

 • Wyzwania, z jakimi mierzą się menedżerowie liniowi w odniesieniu do własnych przypadków.
 • Określenie wpływu lidera na efektywność i lojalność pracowników,  kulturę organizacyjną, satysfakcję klientów oraz  innowacje w firmie.

Praktyka 1. Rozwijaj postawę lidera

Co robić, by mentalnie przygotować się do roli lidera?

 • Praca z nastawieniem, które zmaksymalizuje sukces w roli lidera.
 • Zdefiniowanie własnego sposobu myślenia i tego, jakie do tej pory dawało rezultaty.

Praktyka 2. Regularne spotkania 1 na 1

Praktyczne elementy angażujących i wartościowych rozmów z pracownikiem.

 • Jak budować zaangażowanie pracowników, polepszać efektywność pracy zespołowej i zarządzać emocjami w czasach zmian?
 • Paradygmat niepodzielnej jednostki – zainteresowanie się pracownikiem z uwagi na jego aspiracje, talenty, marzenia zawodowe.

Praktyka 3. Wskazuj kierunek

Zaangażować i zjednoczyć zespół wokół tego, co ważne.

 • Wizja dla zespołu, która pomaga utrzymać koncentrację na tych działaniach, które przybliżają do wyniku.
 • Sztuka ustalania celów, czyli co pracownik wiedzieć powinien.
 • Mądre delegowanie  – jak osiągać wyniki poprzez zespół, a nie tylko samodzielnie.

 

Dzień 2 

Sesja 4. 9:00 – 11:00

Przerwa 11:00 – 11:30

Sesja 5. 11:30 – 13:30

Przerwa 13:30 – 14:30

Sesja 6. 14:30 – 16:30

Praktyka 4. Wprowadź kulturę feedbacku

Regularne pozyskiwanie, a nie tylko udzielanie informacji zwrotnych.

 • Podejście „naprawiam ludzi” a „rozwijam ludzi”, jakie przynoszą rezultaty.
 • Jak prosić o feedback, by był rzetelny, a nie tylko pochlebny.
 • Jak przekazywać feedback, by powodował zmianę, a nie tylko jej pozory.

Praktyka 5. Zarządzaj zmianą

Jak nie wpadać w kryzysy.

 • Podejście „Kontroluję zmiany” a „Przewodzę zmianom” w przełożeniu na indywidualną sytuację.
 • Krzywa adaptacji do zmiany – jako narzędzie diagnostyczne dla zespołu.
 • 5 przyczyn dlaczego organizacje i zespoły nie przechodzą przez zmianę pomyślnie i jak im zaradzić.

Praktyka 6. Zarządzaj czasem i energią

Osiąganie wyników przy jednoczesnym rozwijaniu zasobów, a nie tylko ich kosztem.

 • Jak zadbać o well-being zespołu.
 • Jak gospodarować czasem i energią własną oraz zespołu, by zapobiegać wypaleniu się.
 • Co robić, by nie „gasić pożarów”.
 • Jakich sygnałów fizycznych i emocjonalnych zachwiania się dobrostanu własnego i podwładnych nie należy ignorować.
Pokaż więcej
Poprzedni
Następny

2.700  + VAT

Kurs obejmuje:

 • Feedback 360 – badanie umiejętności zarządzania zespołem przed szkoleniem.
 • 12 godzin warsztatów na żywo online z certyfikowanym i doświadczonym menedżerem.
 • Licencjonowane materiały uczestnika.
 • Certyfikat ukończenia.
 • Wdrożenie – dostęp do narzędzi zarządzania zespołem.
 • Narzędzia z zakresu planowania oraz zarządzania projektami.
 • Feedback 360 – badanie porównawcze.