KOMUNIKATYWNY MENEDŻER - rozwijaj zespół przez mądry feedback

Model przejrzystej, efektywnej komunikacji, który wyeliminuje nieporozumienia i wzmocni zangażowanie zespołu.

Trener prowadzący – JERZY PIEKARSKI

Czego się nauczysz:

 • Trudnej sztuki komunikowania się z pracownikiem, gdy stawka jest wysoka a emocje sięgają zenitu.
 • Jak dawać feedback, by został wysłuchany i przyjęty oraz wpłynął na zaufanie i zaangażowanie pracownika.
 • Metod dostosowania feedbacku do poziomu doświadczenia i potencjału pracownika.
 • Jak modelować przyjmowanie feedbacku i budować kulturę informacji zwrotnej w zespole.

Efektywna komunikacja – to nie „bułka z masłem”

Wielu menedżerów uważa szkolenia z efektywnej komunikacji za banalne, a umiejętność przekazywania feedbacku za w pełni opanowaną. Tymczasem efektywna komunikacja to kompetencja, którą należy doskonalić i ćwiczyć. Dlatego polecamy każdemu menedżerowi szkolenie z komunikacji w zespole.

Rzeczywistość bowiem pokazuje, że nasza wiedza nie przekłada się na praktykę. Jednym z najczęściej wskazywanych niedociągnięć szefa w trakcie tzw. oceny 360 (oceny zwrotnej od podwładnych dla menedżera) jest nieumiejętne korzystanie z feedbacku. Pracownicy podkreślają, że potrzebują wiedzieć, czy idzie im dobrze. Chcą znać swoje mocne strony i obszary do poprawy. Brak informacji zwrotnej skutkuje spadkiem zaangażowania i wydajności pracy, bo podwładny nie czuje, że jego wysiłek ma znaczenie. Efektywna komunikacja w zespole jest czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na wydajność oraz motywację jego członków, a więc i  na sukces całej organizacji.

Naucz się, jak dawać feedback dobrze! Szkolenie z komunikacji

Szkolenie z efektywnej komunikacji obejmuje doskonalenie umiejętności w zakresie przekazywania pracownikom feedbacku. Feedback – zarówno ten wzmacniający, jak i korygujący – to skuteczne narzędzie efektywnej komunikacji w zespole, ponieważ:

 1. Wyjaśnia oczekiwania. Pozwala ograniczyć zamieszanie i błędne interpretacje oraz pomaga zespołowi zrozumieć, jak sobie radzi w realizacji tych oczekiwań. Przekazywanie informacji zwrotnej ostatecznie mówi więcej o nadawcy niż o odbiorcy. Chodzi o twoje oczekiwania, twoje obserwacje oraz o to, które z codziennych zachowań, uważasz za wystarczająco ważne, by poświęcić na nie swój czas. Efektywna komunikacja sprawia, że polecenia i zadania stają się doprecyzowane.
 2. Pomaga pracownikowi zrozumieć wpływ jego zachowań na innych. Bez tych informacji pracownik nie jest w stanie stwierdzić, czy jego działania są właściwe i pożądane, czy też nie.

Przekazywanie informacji zwrotnych jest również sygnałem, że doceniasz lub chcesz pomóc odbiorcy, to z kolei może poprawić motywację i zadowolenie wewnątrz zespołu. Szkolenie z komunikacji może więc znacząco poprawić relacje między członkami organizacji.

 1. Wpływa na zmianę postaw i zachowań twojego zespołu. Zauważając i odnosząc się do sposobu działania twoich pracowników, jesteś w stanie wzmacniać właściwe zachowania i przeciwdziałać tym niewłaściwym. Zapewniasz w ten sposób pewien rodzaj komfortu i bezpieczeństwa, propagując kulturę efektywnej komunikacji w zespole poprzez dzielenie się informacją zwrotną. Efektywna komunikacja jest więc sposobem na skorygowanie i wyeliminowanie  błędnych zachowań. Szkolenie z komunikacji przyda się zwłaszcza w tych zespołach, które mają skłonności do utrwalania nieodpowiednich postaw.

Komunikacja – Szkolenia praktyczne

W trakcie interaktywnych warsztatów nauczysz się, jak profesjonalnie i wiarygodnie dawać oraz prosić o feedback oraz jak się komunikować, by nie eskalować konfliktów. Podczas szkolenia z komunikacji przećwiczysz z innymi profesjonalistami, jak dawać feedback, by został wysłuchany i przyjęty, nie osłabiając zaufania. Przeanalizujesz ciekawe studium przypadku w oparciu o materiał wideo. Poznasz skuteczną mentalność menedżera: „rozwijam ludzi” zamiast „naprawiam ludzi”. Przećwiczysz w grupach trudną sztukę komunikowania się z pracownikiem w wysokich emocjach, wykorzystując słuchanie empatyczne. Poznasz technikę profesjonalnego feedbacku i dostosujesz go do poziomu doświadczenia i zaangażowania pracownika. Dowiesz się też, jak modelować w organizacji kulturę dzielenia się informacją zwrotną. Celem szkolenia z komunikacji jest m.in. opanowanie sztuki przekazywania komunikatów pracownikom również w czasie, gdy obie strony odczuwają silne emocje.

Pokaż więcej

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Kurs obejmuje:

 • Narzędzie diagnostyczne przed warsztatami.
 • 2-godz. warsztaty na żywo online specjalisty zarządzania zespołem.
 • Wymianę doświadczeń w gronie maks. 16 osób z różnych branż.
 • Inspirujące materiały wideo.
 • Podręcznik uczestnika (w pdf).
 • Plan wdrożenia.
 • Certyfikat Komunikatywnego menedżera po ukończeniu warsztatów.