ODKRYWCA TALENTÓW - Rola lidera w rozwoju kompetencji, coachowaniu i zarządzaniu talentami

Dopasowany do odbiorcy plan rozwoju pracownika oraz narzędzia coachingu biznesowego podwładnych.

Trener prowadzący – IWONA KIWERSKA

Czego się nauczysz:

  • Jak budować kulturę, stawiając na rozwój pracowników.
  • Jak efektywnie stosować coaching biznesowy w pracy przełożonego.
  • Jak stworzyć środowisko pracy, w którym pracownik czuje, że jest: docenianym członkiem zwycięskiego zespołu, wykonującym wartościową pracę w atmosferze zaufania.

Do rozwoju pracowników trzeba zaangażowania dwóch stron

‚Stephen R. Covey niejednokrotnie podkreślał, że ludzie, świadomie lub nie, sami decydują, na ile zaangażują się w swoją pracę. Zależy to od tego, jak się ich postrzega i traktuje, oraz na ile mogą wykorzystać swój potencjał i rozwijać talenty. Odpłacają więc słabemu szefowi, wykonując bezpieczne, niezbędne minimum. Zarazem każdy z nas ma głęboko zakorzenioną awersję do marnotrawstwa. Przejawia się ona niechęcią do pracy w miejscu, gdzie nie ma szans na wykorzystanie możliwości intelektualnych, wiedzy, czy kompetencji.

Jak wspierać rozwój kompetencji pracowników w praktyce

Tym, co powinni wspierać szefowie jest więc swoiste podejście „woluntarystyczne”. Zaangażowania pracownika nie kupi się za żadne pieniądze. Pensja daje niepewną gwarancję wykonywania zakresu obowiązków. A żaden zakres obowiązków nie gwarantuje realizacji celów. Wspieranie automotywacji pracowników staje się zatem kluczowym wyzwaniem dla zarządzających. Przełożeni powinni skupić się na pomaganiu pracownikom, by właściwie ukierunkowali energię, pokonywali lęk przed zmianą i podejmowali odważne działania.

Coaching biznesowy – to niezbędne narzędzie

Jednym z ważniejszych zadań systemów zarządzania talentami, ale także ważniejszą umiejętnością menedżerską, jest usuwanie przeszkód, nazywamy je „przygotowaniem gruntu”, czyli stwarzanie przestrzeni do działania, dzielenie się odpowiedzialnością i budowanie poczucia, że każdy wnosi swój unikalny wkład. Systematyczny i dobrze prowadzony coaching pomaga nie tylko szefowi odkrywać talenty podwładnych i je wykorzystywać, ale często ukazuje pracownikom zdolności, których sami nie byli świadomi. Niezwykle ważne jest zatem, by menedżerowie w wirze działań operacyjnych nie zaniedbywali jednej ze swoich kluczowych ról. Poznaj praktyczne narzędzia dobrego coachingu!

Pokaż więcej

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Kurs obejmuje:

  • Narzędzie diagnostyczne przed warsztatami.
  • 2-godzinne warsztaty na żywo online specjalisty coachingu i komunikacji.
  • Wymianę doświadczeń w gronie maks. 16 osób z różnych branż.
  • Inspirujące materiały wideo.
  • Podręcznik uczestnika (w pdf).
  • Plan wdrożenia.
  • Certyfikat Odkrywcy talentów po ukończeniu warsztatów.