Podstawy Zarządzania Projektami ONLINE

Skuteczne techniki organizacji pracy projektowej wybrane z popularnych metod zarządzania projektami, które uwzględniają zarówno procesy, jak i czynnik ludzki.

Trener prowadzący – MIKOŁAJ FOKS

 

Czego się nauczysz:

 • Zarządzania oczekiwaniami wszystkich interesariuszy.
 • Umiejętnej komunikacji wokół projektu.
 • Angażowania ludzi w projekcie mimo braku formalnej władzy.
 • Metod analizowania ryzyka projektowego.
 • Jak opracować prosty i zrozumiały harmonogram projektu.
 • Jak zbudować współodpowiedzialność grupy projektowej.
 • Łatwego i zwięzłego raportowania postępu projektu.
 • Dokumentowania wiedzy nabytej.
 • Znaczenie świętowania zakończenia projektu.

We współczesnych firmach praca projektowa jest normą, a prawie każdy pracownik pełni rolę formalnego lub nieformalnego kierownika projektu. Aby skomplikowane metody zarządzania projektami stały się bardziej przyjazne i dostępne dla wszystkich, niezależnie od stanowiska czy doświadczenia, opracowaliśmy kompilację najbardziej przydatnych praktyk, wybranych z popularnych metod zarządzania projektami oraz wzbogaciliśmy je o metodologię pracy na postawach, charakterystyczną dla podejścia FranklinCovey.

W trakcie 8 godzin warsztatowych każdy, kto zajmuje się bardziej złożonymi zadaniami, wymagającymi koordynacji kilku osób lub działań, pozna sprawdzone i zgodne z standardami PMI techniki organizacji pracy projektowej.

PROGRAM OBEJMUJE:

Dzień 1

Sesja 1:

9:30 – 11:30

Sesja 2:

12:30 – 14:30

WPROWADZENIE

 • Zmiana postrzegania roli kierownika projektu – budowanie autorytetu nieformalnego lidera.
 • Wprowadzenie do praktyki Czterech kluczowych zachowań, które zmotywują członków zespołu projektowego do pełnego zaangażowania się w realizację zadań.
 • Zrozumienie, co decyduje o sukcesie projektu.

INICJOWANIE

 • Identyfikowanie interesariuszy projektu oraz właściwe prowadzenie z nimi rozmowy o projekcie, korzystając z narzędzi: „Rozmowa w kluczowymi interesariuszami”, „Model ograniczeń” oraz „Lejek pytań”.
 • Ustalenie jasnych, podzielanych przez wszystkich i mierzalnych oczekiwań.
 • Sporządzenie realistycznego opisu projektu przy pomocy narzędzia „Deklaracja zakresu projektu”.

PLANOWANIE

 • Zdefiniowanie, ocena oraz zarządzanie ryzykiem projektu, używając „Matrycy zarządzania ryzykiem”.
 • Realistyczny i doprecyzowany harmonogram projektu, narzędzie „Struktura podziału pracy” – Work Breakdown Strukture (WBS).
 • Plan komunikacji, wykorzystując dokument, zawierający opis potrzeb komunikacyjnych interesariuszy oraz ich oczekiwań, związanych z projektem.

Dzień 2

Sesja 3:

9:30 – 11:30

Sesja 4:

12:30 – 14:30

REALIZACJA

 • Utrzymanie zaangażowania wszystkich członków projektu aż do jego zakończenia.
 • Stworzenie rytm odpowiedzialności zespołu za wynik projektu poprzez cykliczne rozmowy o efektach pracy, wykorzystując narzędzie „Planer rozmowy”.

MONITOROWANIE I KONTROLOWANIE

 • Sposoby prawidłowego raportowania statusu projektu.
 • Zarządzanie zmianami zakresu projektu, wykorzystując „Model najważniejszych zachowań” oraz narzędzie „Żądanie zmiany w projekcie”.

ZAMKNIĘCIE I PODSUMOWANIE

 • Wskazanie i docenienie wkładu poszczególnych członków zespołu i jak to umiejętnie zrobić.
 • Podsumowanie projektu przy pomocy narzędzia „Lista kontrolna zamknięcia projektu”.
 • Udokumentowanie wiedzy nabytej, w celu potencjalnych usprawnień i gromadzenia repozytorium doświadczeń dla kolejnych zespołów projektowych.
Pokaż więcej
Poprzedni
Następny

1.800  + VAT

Kurs obejmuje:

 • Benchmark – kwestionariusz samooceny przed szkoleniem, dotyczący efektywności zarządzania projektami.
 • 8 godzin warsztatów na żywo online z praktykiem sprawdzonych metodologii zarządzania projektami.
 • Licencjonowane materiały uczestnika.
 • Certyfikat ukończenia
 • Bezterminowy dostęp do narzędzi wykorzystywanych na szkoleniu.
 • Re-benchmark – kwestionariusz samooceny porównawczej.