PRAGMATYCZNY STRATEG - jak skutecznie wdrożyć strategię

Prosty system realizacji celów poprzez budowanie odpowiedzialności. 

Trener prowadzący – MICHAŁ GÓRNY

Czego się nauczysz:

 • Myślenia strategicznego w zarządzaniu.
 • Czym jest luka strategiczna i luka w realizacji oraz barier utrudniających realizację strategii.
 • Jak zbudować system, wspierający wdrażanie strategii, który nie wymaga nieustającej obecności i kontroli lidera.
 • Koncentracji – jak znaleźć zasoby, by wykonać, to co ważne w wirze działań operacyjnych.
 • Dźwigni  jak zrobić mniej, a osiągnąć więcej. 
 • Budowania zaangażowania jak włączyć zespół w sprawdzanie postępu realizacji strategii.
 • Odpowiedzialności jak tworzyć rytm pracy wolnej od wymówek, która daje poczucie, że gramy do tej samej bramki.

Dlaczego niektóre organizacje ponoszą porażkę w realizacji strategii?

Zarządzanie strategiczne opiera się między innymi na włączaniu każdego pracownika w realizację najważniejszych celów organizacji. Dlaczego więc tylko połowa firm stwarza warunki sprzyjające pełnemu zaangażowaniu się pracowników?

W wielu przypadkach za przemyślanymi celami i zaplanowanymi zasobami nie tworzy się systemów, które mają tę strategię zrealizować. Realizacja, obok planowania jest równie ważną umiejętnością lidera, czasem niestety zaniedbywaną.

Pracownik jest kluczowym elementem realizacji strategii

W FranklinCovey mierzymy zdolność organizacji do realizacji celów. Jednym z kluczowych czynników decydujących o tym są warunki, jakie liderzy stwarzają podwładnym do realizacji nadrzędnych celów firmy. Okazuje się, że niewiele ponad połowa pracowników dostrzega, by przełożeni brali pod uwagę ich pomysły na usprawnienie pracy i podniesienie wydajności. Jeszcze rzadziej (niewiele ponad 40 proc.) pracownicy przyznają, że autentycznie uczestniczą w ustalaniu swoich indywidualnych celów, czują że szef docenia ich wkład w realizację celów oraz dotrzymuje zobowiązań wobec nich. Tylko 40 proc. pracowników uważa, że przełożeni wspierają ich rozwój. Dla porównania: w zespołach o najwyższym poziomie realizacji strategii, wskaźniki te przekraczają 80 proc. Menedżerowie wydają się jednak być tak mocno skoncentrowani na zarządzaniu procesami biznesowymi i wynikami finansowymi, że zapominają o włączaniu w nie swoich ludzi.

Coś, co wydaje się oczywiste nie zawsze jest praktykowane. Dobra wiadomość jest taka, że system, który zapewnia potrzebne zaangażowanie, wzmacnia odpowiedzialność za wynik jest możliwy do zbudowania. Nie wymaga też specjalnych nakładów i można go wdrożyć na każdym poziomie organizacji i w każdym zespole. Realizacja celów rządzi się swoimi prawami, które zawsze działają, nawet jak ich nie znasz lub ignorujesz. Bez systemu,  który spina je w całość, wynik jest kwestią przypadku. Czy to, co najważniejsze można zatem zostawić w rękach losu?

 

Pokaż więcej
Poprzedni
Następny

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Kurs obejmuje:

 • Narzędzie diagnostyczne przed warsztatami.
 • 2-godzinne warsztaty na żywo online specjalisty realizacji strategii.
 • Wymianę doświadczeń w gronie maks. 16 osób z różnych branż.
 • Podręcznik uczestnika (w pdf).
 • Plan wdrożenia.
 • Certyfikat Pragmatycznego stratega po ukończeniu warsztatów.