Presentation Advantage - Siła Prezentacji - ONLINE

Niezbędnik do przygotowania i prowadzenia wystąpień publicznych na żywo oraz online w czasie rzeczywistym, który sprawi, że prezentacje staną się ciekawym i twórczym wyzwaniem, a nie stresującym obowiązkiem.

Trener prowadzący – ROBERT GRZELUK

Czego się nauczysz:

 • Rozumieć, na czym polega siła prezentacji i odnieść to do swojego przypadku.
 • Dokładnej listy kontrolnej właściwego przygotowania się do prezentacji.
 • Radzić sobie z tremą przed i podczas prezentacji.
 • Zarządzać audytorium na żywo i online.
 • Utrzymywać porozumienie ze swoimi słuchaczami oraz umiejętnie wprowadzać zasady podczas prezentacji wirtualnych.
 • Być spójnym z przekazywanymi informacjami.
 • Odnosić przekazywane treści do siebie i swojego doświadczenia.
 • Właściwej prezencji i gestykulacji.
 • Na czym polega mocny, zapadający w pamięć wstęp i utrzymanie optymalnej koncentracji podczas całego przekazu.
 • Jak wywierać pożądany wpływ poprzez właściwe połączenie treści z odpowiednią formą.
 • Nawyku ciągłego doskonalenia się w prezentowaniu oraz bycia na bieżąco z narzędziami i trendami projektowania prezentacji.

 

Na tym kursie każdy uczestnik nauczy się, jak przygotować profesjonalną prezentację oraz pozna kluczowe elementy dobrego wystąpienia, jak radzić sobie z własnymi obawami i stresem przed oraz podczas prowadzenia prezentacji,  zdobędzie umiejętność przykuwania uwagi audytorium podczas prezentacji zdalnych, jak również pozna i przećwiczy elementy, które dobre wystąpienie online powinno zawierać.

Będzie również pracował nad budowaniem autorytetu i odpowiedniego reagowania na kłopotliwe zachowania słuchaczy.

Uczestnicy pracując na własnych projekcjach, pod okiem trenera, uświadomią sobie niedostrzegane dotąd własne błędy i mocne strony swoich prezentacji, w efekcie powstanie dopracowany wzorzec prezentacji, który można będzie wykorzystywać w przyszłości.

Szkolenie kierujemy do osób, którym wystąpienia publiczne przychodzą z trudem z różnych powodów. Jednych paraliżuje trema, inni mają trudności ze skupieniem uwagi audytorium, dla jeszcze innych problemem jest stworzenie spójnej, przejrzystej prezentacji zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym (wizualnym).

Jak również do tych, kto niejednokrotnie miał poczucie dobrze przeprowadzonej prezentacji jednak rozmijało się to diametralnie z odczuciami słuchaczy.

 

W programie: 

Dzień 1

Sesja 1: 9.30 – 11.30

Sesja 2: 12:30 – 14:30

Wprowadzenie

·        Omówienie kryteriów, które decydują o sile prezentacji oraz odniesienie ich do własnego przypadku:

·        Uświadomienie sobie, ile tak naprawdę kosztują nas i nasze firmy nieumiejętnie przeprowadzone prezentacje?

·         Zasady, na których powinna być oparta skuteczna prezentacja i proces jej przebiegu kluczowe dla wystąpień stacjonarnych i wirtualnych, porównanie obu formuł.

·         Określenie sposobów nawiązania relacji ze słuchaczami, zarówno bezpośrednimi, jak i wirtualnymi.

·         Podzielenie się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami.

Rozwinięcie mocnego przekazu

 

·         Wyraźne określenie celów, które trzeba osiągnąć poprzez prezentację. Prezentowanie z wizją końca.

·         Stworzenie własnego wzorca wprowadzenia i podsumowania, które zapadną w pamięć słuchaczom. Mocne otwarcie i zamknięcie.

·         Rozwinięcie głównych argumentów tak, by wspierały osiągnięcie ustalonych celów.

Zaprojektowanie skutecznych pomocy wizualnych

·         Jak wykorzystywać pomoce wizualne, aby przykuwać uwagę uczestników zamiast ją rozpraszać.

·         Jak ozdobić treść przekazu, ale nie przesadzić – główne zasady projektowania slajdów.

·         Opracowanie listy must-have atrakcyjnej wizualnie prezentacji.

Dzień 2 

Sesja 3: 9.30 – 11.30

Sesja 4: 12:30 – 14:30

 

Zaprojektowanie skutecznych pomocy wizualnych (ciąg dalszy)

·         Omówienie aktualnych trendów graficznych i multimedialnych  w prezentacjach.

·         Pokazanie kluczowych funkcjonalności popularnych aplikacji do prowadzenia zdalnych wystąpień.

·         Wskazówki, jak zaprojektować  przydatne notatki oraz podpowiedzi i co powinny zawierać.

 

Prezentowanie na najwyższym poziomie

 

·          Opanowanie zasad wywierania trwałego i pozytywnego „pierwszego wrażenia” w odniesieniu do formuły stacjonarnej i online.

·         Zapanowanie zarówno nad szkodliwym jak i motywującym stresem  – przydatne praktyki.

·         Nauczenie się zasad radzenia sobie z pytaniami oraz praw dynamiki grupy.

·         Uważność w sieci, na co zwracać uwagę podczas wystąpień online, gdy trudno o kontakt wzrokowy.

·         Metody angażowania audytorium podczas wystąpień na żywo o online.

Wypracowanie nawyku ciągłego doskonalenia umiejętności prezentacyjnych

 

·         Podsumowanie: co zacznę, co przestanę, co będę kontynuować.

·         Praca nad nastawieniem (automotywacja) i ułożenie dopasowanego do indywidulanego przypadku procesu projektowania wystąpień publicznych.

·         Wprowadzenie cykliczności do rewidowania swoich umiejętności: co się sprawdziło, a co nie.

·         Pielęgnowanie w sobie ciekawości do poznawania nowych trendów i rozwijania technik prezentacji.

Pokaż więcej

2.215  + VAT

Kurs obejmuje:

 • Benchmark – kwestionariusz samooceny przed szkoleniem, dotyczący kompetencji prezentacyjnych..
 • 8 godzin warsztatów na żywo online z praktykiem wystąpień publicznych.
 • Wdrożenie – bezterminowy dostęp do narzędzi wykorzystywanych na warsztatach.
 • Re-benchmark – kwestionariusz samooceny porównawczej.
 • Certyfikat ukończenia.
 • Licencjonowane materiały uczestnika w wersji drukowanej.