Szybkość Zaufania LIVE

Dowiedz się, jak wprowadzić do zespołu lub organizacji bezpieczną atmosferę współpracy.

Trener prowadzący – JERZY PIEKARSKI

Czego się nauczysz:

 • Identyfikować koszty braku zaufania oraz dywidendy od zaufania w bieżącym projekcie.
 • Działać w oparciu o 4 Filary zaufania.
 • 13 Zachowań, budujących zaufanie – rozwijania, odzyskiwania i poszerzania zaufania w kluczowych relacjach zawodowych i osobistych.
 • Jak zwiększyć swoją wiarygodność i tym samym wpływ na zespół.
 • Modelowania osobistej odpowiedzialności członków zespołu poprzez podejmowanie i dotrzymywanie wobec nich zobowiązań.
 • Okazywania zaufania i szacunku poprzez właściwą komunikację.
 • W jaki sposób poszerzać zaufanie w relacjach ze współpracownikami, kształtując bezpieczną atmosferę pracy.

Zaufanie – to coś więcej niż tylko „miękka kompetencja” i społeczna cnota. Jest ono praktycznym, wymiernym i dającym się wycenić zasobem, który można świadomie kształtować. Jego brak przejawia się nadmierną kontrolą, powielaniem dokumentów dla własnego bezpieczeństwa,  niechęcią do brania odpowiedzialności i podejmowania decyzji. Skutkuje to skomplikowanymi procesami, wydłużonym czasem podejmowania decyzji, niewykorzystaniem nadarzających się okazji, czy po prostu bezsilnością i demotywacją pracowników.

Jak zadbać o to, by szczególnie w sytuacjach kryzysowych, gdzie nie ma miejsca na działania pozorowane, nie mierzyć się z konsekwencjami braku zaufania?

W programie:

Dzień 1:
9:00 – 17:00

Wprowadzenie

 • Wpływ wysokiego zaufania na biznes.
 • Zaufanie w zarządzaniu kryzysem lub zdalnym zespołem?
 • Zbudowanie własnego przypadku, na przykładzie którego określimy, jaki jest koszt braku zaufania oraz jaka może być dywidenda od zaufania w danym projekcie lub przedsięwzięciu.

Zaufanie do siebie

 • 4 filary wiarygodności – jak w oparciu o nie budować swój wizerunek.
 • Budowanie kultury zespołu poprzez modelowanie postaw i zachowań godnych zaufania.

Zaufanie w relacjach

 • Na czym polega mądre zaufanie?
 • Udzielanie kredytu zaufania jako element motywacyjny.
 • 13 zachowań budujących zaufanie a zachowania pozorowane w praktyce.
 • Komunikowanie trudnych, kontrowersyjnych, budzących emocje decyzji – jak nie stracić zaufania?
 • Intencje – kluczem do odbudowania zaufania.

 

Dzień 2:
9:00 – 17:00

Zaufanie w organizacji

 • Dywidendy i podatki od zaufania w wymiarze organizacji.
 • Elementy zwycięskiej kultury organizacyjnej.
 • Dostosowanie systemów i procesów wspierających zaufanie, co można zrobić na poziomie zespołu, by mieć wpływ na zaufanie w organizacji?
 • Zaufanie jako element employer brandingu.

Zaufanie rynku

 • Jak wygląda w obecnie zaufanie rynku do danej firmy.
 • Korzyści wynikające z dobrej opinii na rynku.
 • Jaki mamy na to wpływ, jak możemy ją budować.
 • NPS (Net Promotor Score) Wskaźnik Rekomendacji, jako sposób mierzenia lojalności klienta. W jaki sposób, w oparciu o jego wyniki możemy rozwijać działania zespołu i podnosić jakość jego pracy.
 • Indywidualny plan działania w obszarze zaufania rynku.

              Zaufanie społeczne

 • Kultury o wysokim i niskim poziomie zaufania.
 • CSR – przykłady z rynku, przełożenie na firmę, jaki to ma wpływ?
 • Jakie są korzyści dla pracowników, menedżerów, firmy z działań budujących zaufanie społeczne?
 • Nasz osobisty wkład, a także wkład naszego zespołu w budowanie odpowiedzialności społecznej – indywidualna refleksja.
Pokaż więcej
Poprzedni
Następny

2.900  + VAT

Kurs obejmuje:

 • Trust Quotient 1 – badanie poziomu zaufania do uczestnika oraz w organizacji przed szkoleniem.
 • 12 godzin na żywo z ekspertem budowania kultury organizacyjnej.
 • Licencjonowane materiały uczestnika.
 • Certyfikat ukończenia.
 • Wdrożenie – dostęp do aplikacji Mindmarker.
 • Trust Quotient 2 –  badanie poziomu zaufania do uczestnika oraz w organizacji po szkoleniu.