CERTYFIKACJA
TRENERSKA

ROZWÓJ
KOMPETENCJI

UKIERUNKOWANE
WDROŻENIE

METODA
NAUKI

OBSZAR
PROBLEMOWY

KOMPLEKSOWE
PROGRAMY

ELASTYCZNOŚĆ

All Access Pass   to nowy sposób podejścia do długoterminowego rozwoju pracowników. Łączy wiele metod rozwoju i pozwala dowolnie dopasować  sposoby pracy i wdrożenia do potrzeb organizacji. 

Nieograniczony dostęp do zasobów FranklinCovey może stać się źródłem wiedzy i inspiracji dla specjalistów, managerów lub trenerów wewnętrznych.

Daje on możliwość samodzielnego „szycia na miarę” rozwiązań w oparciu o dostępne programy i unikalny światowy know-how.

0
OBSZARÓW TEMATYCZNYCH
0 +
WIDEO
0 +
MODELI
0
MODUŁÓW
E-LEARNINGOWYCH
0
LEKCJI TEMATYCZNYCH
0
WSKAZÓWEK
DLA LIDERÓW

SPOSOBY REALIZACJI

NA ŻYWO

Szkolenie stacjonarne. Trener wewnętrzny prowadzi szkolenie przy użyciu skryptów, prezentacji, filmów oraz wskazówek dostępnych na jego koncie trenerskim AAP. Uczestnicy otrzymują i pobierają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym samodzielny wydruk lub pracę na interaktywnym materiale elektronicznym.

ONLINE

Szkolenie online realizowane przy użyciu dowolnej platformy komunikacyjnej, wykorzystując specjalnie opracowane materiały, wskazówki i zasoby do prowadzenia szkoleń online z gotowymi prezentacjami i filmami. Uczestnicy otrzymują i pobierają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym samodzielny wydruk lub pracę na interaktywnym materiale elektronicznym.

NA ŻĄDANIE

Kilkunastominutowe indywidualne e-kursy tematyczne w ramach praktycznego doskonalenia umiejętności, na które składają się „FranklinCovey Excelerators” i „FranklinCovey InSights” stosowane jako uzupełnienie materiału przerabianego na warsztatach.

NARZĘDZIA

Możliwość samodzielnego korzystania z licencjonowanych narzędzi diagnostycznych feedback 360 i testów samooceny.

KOMBINACJA

Możliwość dowolnej kombinacji powyższych elementów w wybranym procesie rozwoju.

UKIERUNKOWANE WDROŻENIE

AAP – to sposób na zorganizowany i uporządkowany proces rozwojowy. Platforma posiada funkcjonalność przypisywania zasobów dla poszczególnych grup użytkowników w określonej kolejności, daje to możliwość ukierunkowania każdego wdrożenia. W praktyce wygląda to tak, że każdy użytkownik na głównym panelu na swoim koncie widzi ścieżkę przypisanych mu kursów w kolejności zadanej przed administratora procesu, którym dla przykładu może być dział HR, trener wewnętrzy czy też jego szef. Każdy kurs posiada monit statusu. Ukończone moduły automatycznie przenoszone są do folderu Nauka zakończona. Sprzyja to utrzymaniu ustalonego porządku działań rozwojowych oraz daje jasny obraz tego, co zostało wykonane, a co jeszcze powinno być zrobione.

CERTYFIKACJA

To unikalna na rynku funkcjonalność, która daje całkowicie nowe możliwości w zakresie skuteczności wdrożenia oraz optymalizacji wewnętrznych procesów szkoleniowych.
Platforma daje możliwość samodzielnej realizacji działań bez angażowania znacznych zasobów zewnętrznych, wprowadzając do organizacji know how dostępne dla trenerów wewnętrznych i managerów.

Pracując w organizacji to właśnie oni najlepiej znają jej specyfikę, a sami managerowie  – regularnie szkoląc swoje zespoły występują tu nie tylko w roli szefów ale i trenerów – coachów czy mentorów. Dzięki AAP otrzymują  dostęp to materiałów i narzędzi wspierających ich w tym procesie.
Dla użytkowników dedykowanych do prowadzenia warsztatów udostępniamy na platformie gotowe scenariusze działań, instrukcje, prezentacje oraz dostęp do filmów instruktażowych, pokazujących przykładowe sesje z uczestnikami.

Wszystko to sprawia, że korzystanie z certyfikacji wewnętrznej  staje się proste, tańsze i skuteczne. a co najważniejsze  –  wiedza którą nabędą i przekazują trenerzy i managerowie – pozostaje na stałe w organizacji.

Korzyści, wynikające z takiego podejścia, które zaobserwowaliśmy w wielu Organizacjach to m.in:


Ucząc innych, menedżer lub trener umacnia zdobytą wiedzę oraz mocno osadza program szkoleniowy w kontekście biznesowym firmy.


Managerowi łatwiej jest odnieść kontent do pracy operacyjnej, doskonale zna bowiem wyzwania swoich pracowników i dlatego jest im w stanie szybko i skutecznie pomóc.


Szkolenie prowadzone przez managera jest pewnego rodzaju symulacją. Każda reakcja pracownika na warsztatach jest cennym feedbackiem dla menedżera, którego być może nie uzyskałby wprost.


Stojąc przed swoim zespołem w roli trenera, menedżer podejmuje zobowiązanie by być wzorem do naśladowania.

ELASTYCZNOŚĆ / GLOBALNY ZASIĘG

Certyfikacja trenerów i prowadzenie szkoleń w ramach Organizacji posiadającej dostęp do platformy nie są uzależnione od kraju właściwego dla podpisania umowy.


W ramach aktywnej licencji AAP trenerzy mogą prowadzić szkolenia poza granicami kraju w innych oddziałach firmy. Dostępy można również przydzielać użytkownikom z innych krajów, którzy mogą korzystać z niej we własnym języku, bo kluczowe programy dostępne są aż w 16 językach.
Treści dostępne na platformie są systematycznie rozbudowywane i uzupełniane.
W ramach licencji wszyscy użytkownicy mogą też korzystać wirtualnego niezbędnika managera – Jhana www.jhana.com, dostępnego w języku angielskim.


W ramach wykupionych dostępów nie ma ograniczeń, co do liczby osób certyfikujących się, a szkolenia mogą być prowadzone również dla uczestników nie posiadających dostępu do platformy po warunkiem dokupienia materiałów uczestników.

KOMPETENCJE

KLUCZOWE ŚCIEŻKI ROZWOJU

WYZWANIA

Jedną z naszych najważniejszych wartości jest to, aby oferowane rozwiązania były skuteczne.
Wszystkie programy FranklinCovey tworzone są w taki sposób aby odpowiadały na bieżące potrzeby i wyzwania pracowników i organizacji w dzisiejszych czasach.
Dlatego pytamy naszych Klientów o wyzwania i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.

Poniżej znajdą Państwo przykłady najczęściej pojawiających się wyzwań na które odpowiadają nasze programy:

 • Zmieniające się priorytety
 • Wypalenie zawodowe
 • Jakościowa i terminowa realizacja projektów
 • Współpraca z wirtualnymi zespołami
 • Robić więcej w krótszym czasie
 • Wywieranie wpływu na innych
 • Umiejętności skutecznego przekazu swojego punktu widzenia
 • Strach przed wystąpieniami publicznymi
 • Słaba współpraca zespołu
 • Niska inteligencja emocjonalna
 • Słaba/utracona wiarygodność
 • Unikanie odpowiedzialności
 • Radzenie sobie ze zmianą
 • Słaba przedsiębiorczość
 • Brak postawy lidera
 • Rotacja wysoko wykwalifikowanych
  pracowników
 • Lider w środowisku wirtualnej komunikacji
 • Przywództwo w obliczu różnic pokoleniowych
 • Nieskuteczne zarządzanie zmianą
 • Problemy z realizacją celów i delegowaniem
 • Trudności w zakresie coachingu
 • Nieefektywna komunikacja z interesariuszami na różnych szczeblach organizacji
 • Brak doświadczenia w zakresie przywództwa
 • Niedostosowane procesy
 • Niejasność priorytetów biznesowych
 • Niskie zaufanie w zespole
 • Nieskuteczne metody zarządzania wynikami
 • Ograniczenia zasobów
 • Za dużo strategii, za mało realizacji
 • Powolna adaptacja zmiany
 • Zachwianie lojalności klientów
 • Brak spójności w realizacji wyników sprzedaży
 • Brak wzrostu sprzedaży
 • Biurokratyczne i niezintegrowane systemy i procesy
 • Trudności po fuzji albo restrukturyzacji
 • Brak zwrotu z inwestycji w innowacyjność
 • Średnia reputacja na rynku
 • Dysfunkcyjne systemy
 • Nie wystraczająca liczba „ukształtowanych” liderów

PROGRAMY

4 ROLE LIDERA™

• Kierowane do liderów średniego i wyższego poziomu zarządzania, którzy potrafią myśleć perspektywicznie, szybko się adaptować i przekładać strategię na praktyczną pracę zespołu.
• Przydatne jako wsparcie wprowadzenia zmiany w organizacji.

5 DECYZJI. WYJĄTKOWA EFEKTWNOŚĆ ®

• Nowoczesne podejście do tematu zarządzania sobą.
• Kierowane do osób, niezależnie od roli i pełnionego stanowiska, które potrzebują wsparcia w postaci prostych i praktycznych wskazówek organizacji pracy i zarządzania czasem i energią.

6 KLUCZOWYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM™

• Wyposaży liderów pierwszego poziomu zarządzania w umiejętności i narzędzia potrzebne do osiągania celów nie indywidualnie ale zespołowo.
• Szczególnie rekomendowane nowo mianowanym liderom w procesie zmiany postawy z zarządzania sobą na zarządzanie innymi.

7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO MANAGERA®

• Daje liderom wskazówki do modelowania pożądanych postaw oraz tworzenia warunków do jakościowej współpracy.
• Kierowane do liderów i organizacji, które poszukują wsparcia we wprowadzaniu jednolitych standardów pracy operacyjnej w oparciu o wyznawane wartości.

7 NAWYKÓW W ROLI LIDERA: WPROWADZENIE KULTURY OPARTEJ NA REALIZACJI CELÓW

• Daje liderom wskazówki do modelowania pożądanych postaw oraz tworzenia warunków do jakościowej współpracy.
• Kierowane do liderów i organizacji, które poszukują wsparcia we wprowadzaniu jednolitych standardów pracy operacyjnej w oparciu o wyznawane wartości.

7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA. FUNDAMENTY.

• Wprowadza do środowiska pracy podstawowe zasady skuteczności wg. Stephena R. Coveya.
• Szczególnie przydatne wszystkim pracownikom w kontekście rozwijania inteligencji emocjonalnej, zarządzania sobą i umiejętności interpersonalnych.

7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA 4.0

• Bestseller wśród programów dotyczących skuteczności w życiu prywatnym oraz zawodowym na poziomie indywidualnym, zespołowym i całej organizacji.
• Program rekomendowany wszystkim pracownikom jako system operacyjny, który usprawni komunikację, rozwinie innowacje i podniesie poziom zaangażowania.

STWÓRZ WIZJĘ I STRATEGIĘ ™

• Jeden z modułów programu 4 Role lidera, opracowany jako samodzielne rozwiązanie.
• Polecany liderom, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności opracowywania i komunikowania strategii.

REALIZUJ STRATEGIĘ I CELE ZESPOŁU

• Jeden z modułów programu 4 Role lidera, opracowany jako samodzielne rozwiązanie.
• Polecany liderom, którzy poszukują prostych i sprawdzonych sposobów ustalania, monitorowania oraz angażowania ludzi w realizację kluczowych celów firmy.

MYŚL NIESZABLONOWO ™: KLUCZ DO INNOWACJI

• Pomaga pracownikom i liderom każdego poziomu zrozumieć, dlaczego klienci podejmują takie, a nie inne decyzje zakupowe.
• Przedstawia podejście do analizy potrzeb Klienta poprzez pryzmat jego Zadań do wykonania.

FRANKLINCOVEY EXCELERATORS®

• Najpopularniejsze programy FranklinCovey w formie kursów do samodzielnej nauki.
• 60-minutowe moduły e-learningowe, zawierające materiał wideo, animacje, narzędzia, kwestionariusze i interaktywne podręczniki do pobrania.

FRANKLINCOVEY INSIGHTS®

• 10-20 minutowe kursy tematyczne, oparte na materiałach wideo.
• Służą użytkownikom AAP jako materiał wspomagający i utrwalający wiedzę po szkoleniu.

INSPIRUJ KULTURĘ ZAUFANIA ™

• Jeden z modułów programu 4 Role lidera, opracowany jako samodzielne rozwiązanie.
• Polecany liderom, którzy pragną podnieść swoją wiarygodność poprzez zmianę na poziomie wyników i postaw.

WPROWADZENIE DO 4 RÓL LIDERA™

• Jeden z modułów programu 4 Role lidera, opracowany jako samodzielne rozwiązanie.
• Polecany liderom jako wprowadzenie do tematu przywództwa na poziomie organizacyjnym.

JHANA - WIRTUALNY NIEZBĘDNIK MANAGERA

• Zwięzłe treści i praktyczne narzędzia edukacyjne dla menedżerów i liderów
• Aktualne i trafiające w sedno problemu treści na temat przywództwa i zarządzania, jak również najlepsze praktyki i wskazówki w łatwym do przyswojenia formacie.

LEADERS@CHANGE

• Pomaga liderom przeprowadzić zespół/organizację przez zmianę.
• Most valuable for people and organizations that are suffering from an overload of new initiatives and unexpected events.

SZYBKOŚĆ ZAUFANIA

• Pomaga liderom podnieść wiarygodność osobistą, opracować i modelować zestaw zachowań budujących zaufanie.
• Rekomendowane w organizacjach w procesie budowania skutecznej kultury organizacyjnej.

MANAGING MILLENNIALS

• Pomaga managerom rozumieć potrzeby i rozwijać młodych pracowników.
• Polecane w firmach, które borykają się z trudnościami w utrzymaniu i motywowaniu młodych talentów.

MEETING ADVANTAGE™

• Pomaga liderom i zespołom zoptymalizować czas i energię zainwestowane w spotkania poprzez dostarczenie jasnych wytycznych, co należy zrobić przed, w trakcie i po każdym spotkaniu.
• Rozwiązanie wartościowe dla zespołów, w których spotkania są postrzegane jako "marnotrawne" lub "bezproduktywne".

MILLENNIALS@WORK

• Pomaga Millennialsom odnaleźć się w świecie pracy i zrozumieć, jak odnieść sukces, patrząc na świat z ich perspektywy.
• Program rekomendowany w organizacjach, które stawiają na różnorodność, zaangażowanie Millenialsów i wykorzysta ich kreatywności i potencjału.

PRESENTATION ADVANTAGE. SIŁA PREZENTACJI

• Program skoncentrowany na wyposażeniu w praktyczne umiejętności wywierania wpływu w trakcie wystąpienia publicznego zarówno osobiście jak i zdalnie.
• Kierowane do wszystkich osób, które odczuwają braki w umiejętnościach prezentacyjnych, zarówno interpersonalnych jak i technicznych.

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI DLA NIEFORMALNYCH KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW

• Program łączy podejście PRINCE2 oraz AGILE, w taki sposób, by wesprzeć kierownika projektu w budowaniu zarówno swojego nieformalnego autorytetu jak i utrzymaniu właściwej struktury i dyscypliny pracy projektowej.
• Polecane w organizacjach, gdzie potrzebne są ujednolicone, lecz przede wszystkim proste standardy zarządzania projektami, które można stosować natychmiast i na każdym stanowisku.

SZYBKOŚĆ ZAUFANIA. FUNDAMENTY

• Program służy jako wprowadzenie pracowników do tematu zaufania, które wspiera i napędza wszystkie procesy w organizacji.
• Polecane w organizacjach, które w ramach budowania kultury organizacyjnej chcą zbudować przyjazny grunt na wprowadzenie pożądanych zmian.

NIEŚWIADOME UPRZEDZENIA

• Program uczy rozpoznawać wpływ uprzedzeń na zachowania, decyzje i wyniki. Wprowadza do kultury zwyczaj analizowania ludzkich skłonności do uprzedzeń i opracowywania zespołowych sposobów odważnego stawiania im czoła.
• Polecany we wszystkich organizacjach jako wsparcie zasady przywództwa włączającego.

UWOLNIJ POTENCJAŁ ZESPOŁU POPRZEZ COACHING™

• Jeden z modułów programu 4 Role lidera, opracowany jako samodzielne rozwiązanie.
• Polecany liderom, którzy dostrzegają wartość i wpływ coachingu na wyniki, na efektywność rozwiązywania problemów w zespole oraz utrzymanie talentów.

WHAT THE CEO WANTS YOU TO KNOW: BUILDING BUSINESS ACUMEN™

• Program w przystępny sposób wyjaśnia mechanizmy biznesowe oraz modele generowania zysku przez firmy.
• Rekomendowane dla wszystkich pracowników, jako wsparcie zrozumieniu jak indywidualne zadania przekładają się na wynik finansowy całej organizacji.

WRITING ADVANTAGE™

• Program wyposaży w umiejętność zwięzłego i jasnego argumentowania, komunikowania opinii krytycznych, reklamacji i innych trudnych treści.
• Rekomendowane w zespołach, gdzie wymagane są wysokie standardy komunikacji pisemnej w celu ich sformalizowania.

Dane kontaktowe

FCPL Sp. z o.o.
ul. Włodarzewska 33,
02-384 Warszawa
Tel: (+48) 692 485 431
E-mail: office@franklincovey.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000124609, NIP: 1132100414. Wysokość kapitału zakładowego: 650 000,00 PLN.

Social Media

IN FB YT
Nie wyświetlaj ponownie
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
X