WDROŻENIA

NASZĄ NAJLEPSZĄ REKOMENDACJĄ JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW


MARY KAY

7 Nawyków posłużyło jako platforma do wdrożenia najlepszych praktyk. Liderzy tej organizacji są bowiem przekonani, że istotne zmiany w organizacji dokonują się poprzez zmiany, które zachodzą w charakterze i systemie wartości jej pracowników.


Georg Fischer

Stworzenie standardów operacyjnych w oparciu o 7 Nawyków pomogło rozproszonym po świecie zespołom zjednoczyć się i działać zgodnie z wspólną polityką, przezwyciężając „silosową mentalność”. W rezultacie zaobserwowano pozytywną zmianę wskaźnika odpowiedzialności, co przyniosło wzrost rentowności sprzedaży (ROS) z 5%-6% do 11%-12%.


Centiro

Zsynchronizowanie systemu działania w oparciu o 7 Nawyków przyniosło 103% wzrostu zysku netto w ciągu trzech ostatnich lat. Organizacja uznana za jednego z trzech najlepszych pracodawców w Europie.


Copa Airlines

W ciągu kilku lat linie Copa Airlines z małego przewoźnika stały się najwyżej ocenianymi liniami w Ameryce Łacińskiej. Liczba połączeń w 1991 roku wynosiła 8, dzisiaj jest ich 74. Wypracowanie wspólnego celu kluczowego, którym była punktualność oraz dokładne mierzenie wskaźników jego realizacji, umożliwiło skrócenie czasu przygotowania pokładu do odlotu z 58 minut do 35 minut.


Microsoft

5 Decyzji wyposażyło pracowników w odpowiednie narzędzia skutecznej organizacji pracy. Przed szkoleniem 37% pracowników uważało, że efektywnie zarządza sobą i czasem, po wdrożeniu było ich 81%. Ponadto ludzie zaczęli oszczędzać około 6 godzin tygodniowo na zajęcie się sprawami, które są ważne, a nie tylko pilne.


Halton

Odnotowano rekordowy wzrost sprzedaży. Wdrożenie 5 Decyzji sprawiło, że pracownicy poświęcają o 31% więcej czasu w ćwiartce II, na działaniach które przynoszą długoterminowe korzyści. Wspólny system planowania pod kątem Dużych kamieni ułatwił komunikację, przyspieszył podejmowanie decyzji i sprawił, że menedżerowie trzymają się zadanego kursu, nawet w kryzysowych sytuacjach.


Waste Management (EN)

Certyfikacja liderów sprzedaży w celu skrócenia okresu onboardingu w działach sprzedaży oraz ujednolicenia standardów wśród doświadczonych handlowców. Zauważono, że osoby które wdrożyły nowe procesy były w 48% bardziej skuteczne w sprzedaży, aniżeli pozostali.


AP Pension

Po wdrożeniu kultury 7 Nawyków i jej systematycznym wzmacnianiu przez liderów, w ciągu kolejnych 5 lat organizacja odnotowała:

  • wzrost efektywności o 25%,
  • podwojenie liczby klientów,
  • podwojenie udziału w rynku,
  • miejsce w rankingu 50 najlepszych pracodawców w Danii.


Western Digital

Wzrost marży z 20% do 30% zapewnił organizacji czołową pozycję na rynku. Dzięki wdrożeniu 7 Nawyków już po 46 dniach od katastrofalnej powodzi nastąpił powrót do funkcjonowania fabryki, pozwoliło to ocalić 38 tys. miejsc pracy oraz zamknąć rok z zyskiem.


Shea Homes

Ponieważ specyfika branży budowlanej zakładała współpracę z wieloma podwykonawcami, by zapewnić kompleksowe wdrożenie 7 nawyków na każdym poziomie, firma certyfikowała ponad 250 trenerów wewnętrznych, którzy prowadzili warsztaty dla podwykonawców. Zapewniło to wspólną platformę do dalszej współpracy w oparciu o zasadę wygrana–wygrana. W momencie wdrażania kultury 7 Nawyków firma Shea Holmes była bliska upadku. Straty liczyły 90% obrotów. Tylko 13% wszystkich wybudowanych inwestycji było wolne od wad, a satysfakcja klientów – skrajnie niska. Po wprowadzeniu zmian, wskaźniki te wzrosły: do 90% – w przypadku braku wad, odnotowano również 4 razy wyższy wskaźnik rekomendacji klientów niż średni wynik dla branży.


Vynamic (EN)

Konsultanci firmy Vynamic, to eksperci w obszarze zarządzania i consultingu w sektorze opieki zdrowotnej. Byli przekonaniu o wartości swoich usług, wyzwaniem jednak było przedstawienie tej wartości swoim klientom. Umieli budować skomplikowane systemy zarządzania, ale nie umieli ich sprzedać. Helping Clients Succeed pomógł firmie wprowadzić system sprzedaży oparty na komunikacji z klientem, który zachęcał do współpracy. Podejście pomagania klientom w odnoszeniu sukcesów wpisywało się idealnie w misję Vynamic, stało się nie tylko metodologią sprzedaży, w oparciu o nie kształtowali swoją unikalną kulturę organizacyjną.


NASZĄ NAJLEPSZĄ REKOMENDACJĄ JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW


FedEx (EN)

W oparciu o rozwiązania FranklinCovey zbudowano własną silną kulturę i wypracowano nowy model zarządzania organizacją.


HP (EN)

Nowy system operacyjny oparty na 4 Dyscyplinach realizacji pozwolił na osiągnięcie bardzo ambitnych celów.


Kimball (EN)

Wdrożenie 7 Nawyków, jako platformy do działań w oparciu o zasadę wygrana–wygrana, przyniosło znaczny wzrost zadowolenia klientów.


Panama Ports (EN)

Pomyślne wdrożenie nowej kultury organizacyjnej nadało strukturę i nową jakość wszystkim procesom.


Philips (EN)

Rezultat – to zwiększenie efektywności pracowników i zmniejszenie liczby nadgodzin, co dało mierzalny efekt finansowy.