4 Dyscypliny realizacji

Wyzwanie:

W sytuacji, kiedy wypracowanie najważniejszych dla organizacji rezultatów jest bardzo istotne, rola menedżera w procesie realizacji jest kluczowa. Jednak często menedżerowie są zdezorientowani, jeśli chodzi o identyfikację kluczowych rezultatów. Na początku mają zbyt wiele priorytetów. Dla kontrastu, najskuteczniejsze organizacje to takie, w których strategia biznesowa jest skoncentrowana wyłącznie na najważniejszych priorytetach, a zespoły i liderzy są zaangażowani, by te najistotniejsze rezultaty osiągnąć.

Rozwiązanie:

W odróżnieniu od większości tradycyjnych szkoleń z zakresu strategii w zarządzaniu, celem 4 Dyscyplin Realizacji® jest nie tylko wypracowanie skutecznej strategii biznesowej dla zarządzających, lecz pomoc menadżerom w tworzeniu autentycznych planów pracy.

Efektem sesji warsztatowej 4 Dyscypliny Realizacji® jest identyfikacja najważniejszych dla każdego menedżera i zespołu rezultatu, a następnie opracowanie wskaźników jego osiągnięcia oraz wskazania głównych działań, które pozwolą osiągnąć cel.

Wyniki organizacji są efektem dwóch zmiennych: strategii i realizacji. 4 Dyscypliny Realizacji®. wyposażają uczestników w umiejętność panowania nad zmienną realizacji. Odkryliśmy, że poprzez nauczenie menedżerów, jak realnie wdrażać rozwiązanie w zespołach, pomagamy im stać się liderami tego procesu na zupełnie nowym poziomie, a rezultaty przez nich osiągane są przełomowe.

Mając to na uwadze, opracowaliśmy sprawdzony i zweryfikowany proces służący wyposażeniu liderów w umiejętności oraz  narzędzia pozwalające skutecznie realizować każdy priorytet.

„Kiedy moi menedżerowie zobaczyli, jak łatwo jest wdrożyć 4 Dyscypliny Realizacji®, stali się mistrzami tego modelu i zaczęli zarażać entuzjazmem pozostałych członków zespołu”.DANNY JONES, Dyrektor Wykonawczy Działu Doskonałości Operacyjnej i Innowacji, Opryland

Cel programu:

 • wzmocnić kluczową rolę menedżera w procesie realizacji,
 • stworzyć szkic Kluczowych Celów, wskaźników ich realizacji oraz tablic wyników dla swoich zespołów,
 • przygotować się do sesji zespołowych,
 • zrozumieć wagę sesji Kluczowych Celów.

4dx

Uczestniczy warsztatów otrzymują:

 • przewodnik Uczestnika,
 • książkę „Podstawy strategii zarządzania biznesem”,
 • karty 4 Dyscypliny Realizacji®,
 • przewodnik certyfikacji menedżerskiej,
 • karty Kompas pracy,
 • filmy z certyfikacji menedżerów.

 • Connector.Connector.

  Opis programu .

CZAS WDROŻENIA:
Program składa się z 20 godzin warsztatów prowadzonych przez trenera. Warsztaty mogą odbywać się w kolejnych dniach, lub przez trzy dni z przerwami albo podczas pięciu półdniowych modułów.

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • Connector.Connector.

  +48 22 824 11 28

 • Connector.Connector.

  office@franklincovey.pl .