4 DYSCYPLINY REALIZACJI

SYSTEM OPERACYJNY DLA ORGANIZACJI

Kiedy moi menedżerowie zobaczyli, jak łatwo jest wdrożyć 4 dyscypliny realizacji, stali się mistrzami tego modelu i zaczęli zarażać entuzjazmem pozostałych członków zespołu.
– Danny Jones – Dyrektor Wykonawczy, Opryland

Wyzwaniem nie jest stworzenie strategii, a jej realizacja

Wyniki, jakie osiągają organizacje są efektem dwóch zmiennych: strategii i realizacji. W praktyce organizacje dość sprawnie radzą sobie z tworzeniem strategii, problem pojawia się z jej realizacją. W sytuacji, kiedy wypracowanie najważniejszych dla organizacji rezultatów jest niezwykle istotne, rola menedżera w procesie realizacji jest kluczowa. Jednak często menedżerowie są zdezorientowani, jeśli chodzi o identyfikację kluczowych rezultatów. Mają zbyt wiele priorytetów i nie potrafią przełożyć ich na działania.
Dla kontrastu, najskuteczniejsze organizacje to takie, w których strategia biznesowa jest skoncentrowana wyłącznie na kilku najważniejszych priorytetach, a zespoły i liderzy wiedzą dokładnie, jakie działania mają podejmować, by je osiągnąć. Mając to na uwadze, opracowaliśmy sprawdzoną metodę, która wyposaża liderów w umiejętności oraz narzędzia skutecznej realizacji. Ze względu na specyfikę rozwiązania nie jest ono oferowane w formie warsztatów, lecz jako proces certyfikacji menadżerów, skierowany do zespołu lub całej firmy, podczas którego wspólnie z menedżerami opracowujemy plany realizacji ich strategii, ale w oparciu o nasze metody.


Pakiet uczestnika zawiera:

  • przewodnik uczestnika,
  • książkę „Podstawy strategii zarządzania biznesem”,
  • karty 4 dyscypliny realizacji,
  • przewodnik certyfikacji menedżerskiej,
  • karty Kompas pracy,
  • filmy z certyfikacji menedżerów.


Sposób na skuteczną realizację

4 dyscypliny realizacji – to metodologia, która nie służy tylko do rozwoju strategii biznesowych, ale daje organizacji system operacyjny do ciągłej realizacji jej najważniejszych priorytetów. Umożliwia liderom na wszystkich poziomach budowania kultury osiągania celów, kształtowanie odpowiedzialności i prawdziwego zaangażowania pracowników. Program wskazuje i określa priorytety organizacji oraz plan ich realizacji, który sprowadza się do dyscypliny i konsekwencji we wdrażaniu poszczególnych jego etapów:

  • Ustalanie kluczowych celów zespołu, które są spójne z nadrzędnymi celami organizacji i z nich wynikają.
  • Realizacja tych celów w oparciu o wskaźniki kierunkowe (określenie mierzalnych punktów odniesienia – co trzeba zrobić, by cele osiągnąć).
  • Monitorowanie wyników i postępów w realizacji na podstawie czytelnej tablicy wyników (uświadomienie zespołowi tego, czy wygrywa, czy też przegrywa i czego brakuje do zwycięstwa).
  • Budowanie rytmu osobistej odpowiedzialności poszczególnych członków za wynik zespołu (cykliczne spotkania przeglądowe, indywidualne podejmowanie zobowiązań wobec zespołu oraz rozliczanie się z podjętych działań, prowadzących do realizacji celu).


Opcje uczestnictwa

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Jeśli potrzebujesz szkolenia dopasowanego do aktualnej sytuacji w Twojej organizacji, które przeprowadzą trenerzy FranklinCovey lub chciałbyś certyfikować trenera wewnętrznego.


PRZYKŁADY WDROŻEŃ

Sukcesy naszych klientów są naszą najlepszą rekomendacją.