ZAUFANIE


EKONOMIA ZAUFANIA


W dzisiejszym biznesie niskie zaufanie przejawia się nadmierną kontrolą, powielaniem dokumentów dla własnego bezpieczeństwa, niechęcią do brania odpowiedzialności i podejmowania decyzji. Skutkuje to skomplikowanymi procesami, wydłużonym czasem podejmowania decyzji, niewykorzystaniem nadarzających się okazji, czy po prostu bezsilnością i demotywacją pracowników. Powolna, niereagująca na Klientów i oczekiwania rynku firma traci reputację, a marka – znaczenie.

Zaufanie ma silny wymiar ekonomiczny. Ma zawsze wpływ na dwa elementy – szybkość działania oraz koszty. Gdy spada zaufanie, maleje szybkość działania, a koszty wzrastają. Kiedy rośnie zaufanie, maleją koszty i rośnie prędkość.
– Stephen R. Covey


We FranklinCovey uważamy, że zaufanie to coś więcej niż tylko “miękka kompetencja” i społeczna cnota. Jest ono praktycznym, wymiernym, mierzalnym i dającym się wycenić zasobem, który można świadomie kształtować. Jest kluczowym elementem skutecznego przywództwa i budulcem zwycięskiej kultury organizacyjnej.


Zaufanie przyspiesza wszystkie procesy w organizacji:


  • pobudza innowacyjność i rozwój,
  • sprzyja zaangażowaniu się pracowników i współpracy między zespołami,
  • ułatwia przejście przez zmianę,
  • ulepsza komunikację,
  • przyspiesza realizację założonych celów
  • pomaga organizacjom integrować kultury po połączeniu lub przejęciu spółek
  • zapewnia sukcesję
  • wzmacnia markę i reputację
  • buduje przyjazną atmosferę pracy.


Proces rozwoju:

Szybkość zaufania

Zaufanie ma wymiar ekonomiczny: przyspiesza realizację i zmniejsza koszty. Ten program wyposaża uczestników w umiejętności i narzędzia, które dają mierzalny wpływ na wynik finansowy całej organizacji.

7 Nawyków skutecznego działania

Na wiarygodność osobistą każdego pracownika, niezależnie od pełnionego stanowiska, składają się jego kwalifikacje i charakter. Program „7 Nawyków” wspiera rozwój obu tych obszarów poprzez połączenie uniwersalnych zasad z praktyką.