SZYBKOŚĆ ZAUFANIA

KRYTYCZNA KOMPETENCJA ROZWOJU ORGANIZACJI

Zdolność do budowania, rozwijania, zwiększania i przywracania zaufania wszystkich zainteresowanych stron – klientów, dostawców i pracowników – jest krytyczną kompetencją przywództwa w gospodarce światowej.
– Stephen M. R. Covey

Zaufanie – to cenny kapitał

Czy Twoje środowisko pracy jest przytłoczone redukcjami, biurokracją, nadużyciami i brakiem zaufania? Czy spadające przychody są spowodowane przez spadek produktywności, opór wobec nowych narzędzi, utracone szanse? Czy musisz wdrożyć strategiczne zmiany, by spełniać potrzeby wciąż zmieniającego się otoczenia? Deficyt wewnętrznego zaufania w rezultacie doprowadza do spadku poziomu zaufania wśród klientów i pogorszenia się reputacji.

Badania wskazują, iż zaledwie 34 procent Amerykanów uważa, że ludziom można ufać. W Wielkiej Brytanii ten odsetek wynosi 29 procent, w porównaniu do 60 procent jeszcze kilka dekad temu. Polacy zajmują szóstą pozycję od końca w rankingu zaufania „Trust Barometer” Edelmana. W organizacjach amerykańskich mniej niż połowa pracowników ufa swoim przełożonym. W Wielkiej Brytanii jest to już tylko 34 procent pracowników. Wniosek – dobra reputacja i zdolność do budowy zaufania w świecie pełnym nieufności daje więc ogromną przewagę każdemu liderowi lub organizacji.

Naturą nowej gospodarki, w której dokonują się ogromne zmiany spowodowane przez globalizację i postęp technologiczny jest jej współzależność, a jej podstawowe mechanizmy: współpraca, partnerstwo, praca zespołowa i relacje – są bezpośrednio powiązane z zaufaniem. Wzrost poziomu zaufania napędza postęp i innowacyjność oraz sprzyja kreatywności.

Program Szybkość zaufania pomoże zidentyfikować istotne luki zaufania i pracować nad ich usunięciem, co w rezultacie doprowadzi do przekształcenia kosztów „Podatków od braku zaufania” w zyski z „Dywidendy od zaufania”. Praktyka biznesowa zgodna z podejściem Szybkość zaufania sprawi, że liderzy w Twojej organizacji będą:

 • Szukali sposobów ujmowania zaufania w kategoriach ekonomicznych, a nie tylko społecznych. Prezentując i propagując zachowania, budujące zaufanie w zespole, będą mogli uzyskać mierzalną i trwałą poprawę wyników.
 • Rozumieli i definiowali przywództwo jako „uzyskiwanie rezultatów w sposób, który inspiruje zaufanie”. Innymi słowy, jako model osobistego zaufania oparty na charakterze, kompetencjach i prezentowaniu zachowań, budujących zaufanie. A reputacja Twojej firmy lub marki, stanie się dodatkową walutą, która zapewni przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Przyjmowali i traktowali zaufanie jako kompetencję – jako coś, co można realizować, rozwijać i zmierzyć, wspierając swoje zespoły w budowaniu atmosfery zaufania wśród wszystkich interesariuszy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.


Pakiet uczestnika zawiera:

 • podręcznik uczestnika,
 • książkę Szybkość zaufania,
 • podręcznik Cotygodniowe spotkania budujące zaufanie,
 • karty,
 • dostęp do aplikacji Mindmarker,
 • badanie TQ przed i po szkoleniu.


Kluczowe elementy programu:

 • Model – 4 Filary zaufania.
 • „13 Zachowań, budujących Zaufanie” – rozwijanie, odzyskiwanie i poszerzanie zaufania w kluczowych relacjach zawodowych i osobistych.
 • „Plan Działań na rzecz Zaufania” – zwiększanie indywidualnej wiarygodności i podnoszenie swojego poziomu zaufania i wpływu.
 • Budowanie osobistej odpowiedzialności – podejmowanie zobowiązań.
 • Sposoby efektywnej komunikacji – otwartej i bezpośredniej, z zachowaniem odpowiedniego szacunku dla rozmówcy.
 • Rozpoznawanie, w jaki sposób można poszerzać zaufanie w relacjach ze współpracownikami.
 • Budowanie własnego przypadku biznesowego, zidentyfikowanie kosztów braku zaufania oraz dywidend od zaufania w bieżącym projekcie.
 • Modelowanie zaufania poprzez charakter i kompetencje oraz podejmowanie odpowiedzialności za wzrost własnej wiarygodności.
 • Indywidualny plan działania w oparciu o wyniki Trust Quotient (TQ) – badania wskaźnika zaufania.


Opcje uczestnictwa

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Jeśli potrzebujesz szkolenia dopasowanego do aktualnej sytuacji w Twojej organizacji, które przeprowadzą trenerzy FranklinCovey lub chciałbyś certyfikować trenera wewnętrznego.


SZKOLENIA OTWARTE

Możliwość uczestnictwa w warsztatach pojedynczych osób, które indywidualnie bądź też w organizacji chcą wdrażać zmiany w oparciu o podejście FranklinCovey.


PRZYKŁADY WDROŻEŃ

Sukcesy naszych klientów są naszą najlepszą rekomendacją.Inne możliwości przeprowadzenia warsztatów

 

SZYBKOŚĆ ZAUFANIA.
FUNDAMENTY

Jednodniowy program, wprowadzający do tematu zaufania, w istotny sposób wpłynie na zmianę podejścia twojego zespołu do kwestii etyki zawodowej, spójności oraz identyfikacji z organizacją.