Szybkość zaufania®

Rozwiązanie:

Czy Twoje środowisko pracy jest przytłoczone redukcjami, biurokracją, nadużyciami i brakiem zaufania? Czy spadające przychody są spowodowane przez spadek produktywności, opór wobec nowych narzędzi, utracone szanse? Czy musisz wdrożyć strategiczne zmiany, by spełniać potrzeby wciąż zmieniającego się otoczenia? Niedostatek wewnętrznego zaufania w końcu doprowadza do braku zaufania wśród klientów i spadku reputacji.Rozwiązania Praktyki Zaufania FranklinCovey pomagają zidentyfikować istotne deficyty zaufania w organizacji i pracować nad ich usunięciem, co prowadzi do przemiany kosztów „Podatków od braku Zaufania” w zyski z „Dywidendy od Zaufania”. Praktyka biznesowa zgodna z Szybkością zaufania ogranicza koszty, zwiększa wyniki oraz zyski, a także osobisty wpływ na organizację. Jest przeznaczona dla liderów na każdym poziomie.

Program pomoże:

 • zwiększyć osobistą wiarygodność na podstawie spersonalizowanego Raportu zaufania,
 • uzyskać wgląd w mierzalny koszt braku zaufania, który już ponosisz,
 • przekonwertować koszty braku w zyski zaufania,
 • zrozumieć korzyści budowania relacji opartych na zaufaniu,
 • tworzyć plany działań by tworzyć relacje oparte na zaufaniu ze wszystkimi interesariuszami,
 • stosować język tworzący zaufanie, by wzmocnić kulturę organizacyjną,

sot

Uczestniczy otrzymują następujące materiały:

 • przewodnik Uczestnika,
 • karty zaufania,
 • przewodnik „Tygodniowy przegląd zaufania”,
 • aplikację „Cyfrowy Trener Zaufania”,
 • badanie tQ 360º.

“Zdolność do budowania, rozwijania, zwiększania i przywracania zaufania wszystkich zainteresowanych stron – klientów, dostawców i pracowników – jest krytyczną kompetencją przywództwa w gospodarce światowej.”STEPHEN M. R. COVEY

 • Connector.Connector.

  Lego: Firma ciesząca się największym zaufaniem na świecie .

 • Connector.Connector.

  Wartość zaufanie w przywództwie .

 • Connector.Connector.

  Program 2-dniowego kursu (wersja angielska) .

ROZWIĄZANIA:

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • Connector.Connector.

  +48 22 824 11 28

 • Connector.Connector.

  office@franklincovey.pl .