ZDALNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ


Sytuacja kryzysowa, a zarządzanie zdalne

W wyniku bezprecedensowej sytuacji, z jaką mamy do czynienia na całym świecie większość firm zdecydowała o przejściu na pracę zdalną. W ten sposób będą również pracowali liderzy wraz ze swoimi zespołami, z czym wiąże się także zarządzanie zdalne w zakresie zadań, konsultacji, planowania i oceny efektywności działań zespołu.

W tym trudnym czasie utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji, zaangażowania i odpowiedzialności wśród członków zespołu może być nie lada wyzwaniem, szczególnie jeśli nie mamy podobnych doświadczeń w dotychczasowym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Zdalne zarządzanie zespołem –  to często wyzwanie dla liderów, jak sobie z nim radzić?

Po pierwsze nie należy wpadać w panikę, szczególnie jeśli jako liderzy nie mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją zarządzania zespołem na odległość. Warto przyjrzeć się temu, jakie narzędzia mamy do dyspozycji oraz gdzie możemy szukać pomocy. Kluczowe będzie także zaufanie, jakim obdarzamy zarówno członków swojego zespołu jako jego liderzy, a także to jaki jest poziom zaufania pomiędzy pracownikami, co umożliwi sprawne zdalne zarządzanie przedsiębiorstwem podczas okresu pracy z domu. Warto dobrze zacząć, dlatego przyjrzyjmy się jak wyglądają nasze:

  1. Podstawy – Jak w ogóle powinniśmy zorganizować zdalne zarządzanie zespołem?
  2. Paradygmaty – Jak postrzegamy bieżące sprawy jako zespół?
  3. Wpływ – Co możemy, a czego nie możemy kontrolować w sytuacji zdalnego zarządzania firmą?
  4. Energia i potencjał – Jak możemy sprawnie motywować członków zespołu i wykorzystać energię do pracy i wysoki poziom motywacji?

Oczywiście ocena i sposoby działania mogą być różne, ale warto przyjrzeć się radom, jakie ma dla liderów mierzących się z wyzwaniem zdalnego zarządzania Kory Kogon, która jest wiceprezesem FranklinCovey do spraw rozwoju regionalnego oraz autorką i współautorką wielu bestsellerów „5 Decyzji. Droga do wyjątkowej efektywności”, „Zarządzanie projektami dla nieoficjalnych kierowników projektów” oraz „Siła prezentacji”:

Nierzadko liderzy martwią się o zdalne zarządzanie pracownikami. Nie widząc ich codziennie w biurze, łatwo jest przyjmować fałszywe założenia, utożsamiając krótki czas pracy z niską etyką pracy lub słabą wydajnością. Badania natomiast pokazują, że jest wręcz odwrotnie – pracownicy zdalni często pracują dłużej i są bardziej wydajni niż pracownicy biurowi?

Aby uniknąć takich nieświadomych uprzedzeń i szkód, jakie może to wyrządzić pozycji każdego lidera, warto wypróbować następujące wskazówki:

  • Skoncentruj się na tym, co osiągnęli zdalni pracownicy, a nie na tym, czy widzisz, jak to robią.
  • Buduj zaufanie ze swoimi pracownikami podczas rozmów 1 na 1
  • Poświęć pierwsze pięć minut, aby dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się w ich życiu, zapytaj o problemy niezwiązane z pracą i poproś ich o opinię na temat tego, jak lepiej się komunikować.
  • Zdalni pracownicy nie mogą po prostu domyślać się czego się spodziewasz, dlatego często wyjaśniaj swoje oczekiwania dotyczące efektywności.
  • Spraw, aby twoje działania w pracy z zespołem były jak najbardziej interaktywne. Korzystaj z narzędzi online w czasie omawiania spraw, dziel się prezentacjami i plikami, które omawiacie w czasie rzeczywistym, by dać jasny obraz tego nad czym pracujecie i co omawiacie.

 

Zdalne zarządzanie pracownikami – kluczowe założenie

To jak pracownicy postrzegają obecną sytuację będzie miało istotny wpływ na ich zachowanie oraz osiągane rezultaty.

Liderzy powinni wspólnie z pracownikami omówić, jak każdy widzi obecną sytuację, jakie ma obawy, w jaki sposób można przestawić paradygmaty oraz jak w tej zmienionej sytuacji zdolności i talenty każdego pracownika mogą wpłynąć pozytywnie i wnieść wkład w zdalną pracę całego zespołu. W ten sposób lider zbuduje zaufanie, dowie się nowych i ważnych rzeczy o umiejętnościach swoich pracowników, a dodatkowo zmotywuje ich do szukania skutecznych rozwiązań. Na początku może to oczywiście wymagać zmiany priorytetów, zakresu odpowiedzialności i założeń projektów, ale w konsekwencji przełoży się pozytywnie na rezultaty!

Zdalne zarządzanie przedsiębiorstwem, a relacje z klientami

Po pierwsze zastanówmy się  jako liderzy lub szefowie firm, na czym koncentrujemy swoją  uwagę i energię w tym trudnym czasie? Język którego używamy będzie miał kluczowy wpływ na zespół oraz to jak będą odbierali nas klienci.

Niezwykle ważne w zdalnym zarządzaniu przedsiębiorstwem jest to, jak komunikujemy się wewnętrznie, ponieważ znajdzie to przełożenie na to, jak rozmawiamy z naszymi klientami, którzy zapewne w większości zmagają się z tymi samymi problemami. Czy stosujemy sprawdzone zasady komunikacji i używamy proaktywnego języka? Czy nie przerzucamy na innych swojej frustracji związanej ze zbytnim skupieniem się na kręgu troski, zamiast poszerzać swój krąg wpływu (tak jak to zostało przedstawione w 7 Nawykach skutecznego działania)? Jak to wpływa na poziom zaufania wewnątrz firmy oraz z naszymi interesariuszami (na ile możemy przyspieszyć nasze działania w kontekście tego, o czym mówi Stephen M.R. Covey w Szybkości Zaufania)?

Jak można wykorzystać rozwiązania FranklinCovey w organizacji pracy zdalnej i zdalnego zarządzania zespołem lub przedsiębiorstwem?

Kompleksowość rozwiązań i podejście FranklinCovey oddziałuje na zmianę postaw pracowników, dostarczając nie tylko niezbędnego know-how i wiedzy, ale także praktycznych narzędzi, które doskonale mogą się sprawdzić w każdej sytuacji kryzysowej. Wszystkie nasze rozwiązania są dostępne również w wersji online w czasie rzeczywistym, tak więc można nie tylko rozwijać potrzebne kompetencje ad hoc, ale i zbudować silny, odporny i dostosowany do zmiany zespół bez wychodzenia z domu!


Chcesz dowiedzieć się więcej o zdalnym zarządzaniu?


Pobierz zestaw narzędzi do angażowania zdalnych zespołów