KONTAKT

NAPISZ DO NAS


  Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, a w tym oferty środkami komunikacji elektronicznej: *

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od FCPL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-384) przy ul. Włodarzewskiej 33, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
  Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wiadomość na adres iod@franklincovey.pl

  Zgoda na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty dotyczącej szkoleń:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez FCPL Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie
  (02-384) przy ul. Włodarzewskiej 33, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wiadomość na adres iod@franklincovey.pl

  DANE KONTAKTOWE

  FCPL Sp. z o.o.
  ul. Włodarzewska 33
  02-384 Warszawa
  Tel: (+48) 692 485 431
  E-mail: office@franklincovey.pl

  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000124609, NIP: 1132100414. Wysokość kapitału zakładowego: 650 000,00 PLN.