KONTAKT

NAPISZ DO NAS

DANE KONTAKTOWE

FCPL Sp. z o.o.
ul. Włodarzewska 33
02-384 Warszawa
Tel: (+48) 22 824 11 28
E-mail: office@franklincovey.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000124609, NIP: 1132100414. Wysokość kapitału zakładowego: 650 000,00 PLN.

[iframeArte]