Podstawy zarządzania projektami dla nieformalnego kierownika projektu®

Ile kosztują Twoją organizację nieudane projekty?

Każdy projekt, który jest nieumiejętnie zarządzany, przekracza zakładany budżet i nie jest realizowany w terminie, może powodować szkody większe niż tylko strata pieniędzy; może nieodwracalnie zrujnować reputację firmy i spowodować utratę zaufania klientów. Aby tego uniknąć i skutecznie realizować oraz efektywnie zarządzać projektami, nie wystarczy kompetentny i zaangażowany kierownik projektu. Cały zespół projektowy powinien posiadać potrzebne umiejętności i narzędzia.

Aby zagwarantować sukces w zarządzaniu projektami, połączyliśmy wiedzę Project Management Institute (PMI), największego na świecie stowarzyszenia specjalistów z zakresu zarządzania projektami, z ponad 30-letnim doświadczeniem i ponadczasowymi zasadami FranklinCovey, tworząc program pomagający pracownikom wszystkich szczebli nabyć umiejętności, które pozwolą im z powodzeniem zrealizować dowolny rodzaj projektu.

Informacje na temat programu

Ludzie + Proces = Sukces

Skuteczne zarządzanie projektem, to coś więcej niż właściwa strategia i logistyka. Chodzi o to, aby ludzie chcieli współpracować i dobrowolnie podejmować wysiłki, szczególnie jeśli nie są to Twoi bezpośredni podwładni. Prawdziwy sukces projektu jest wynikiem połączenia kompetencji w zarządzaniu projektami z kompetencjami w zarządzaniu ludźmi dla osiągnięcia spójnych wyników.

Uczestnicy warsztatu pracują w oparciu o prosty model i uczą się, jak stosować cztery podstawowe działania, które inspirują członków zespołu do skutecznej realizacji projektu.

Model zarządzania projektami

Model zarządzania projektami obejmuje pięć etapów każdego projektu. Wiedza na temat tych pięciu etapów oraz czterech działań, którą uczestnicy zdobywają na warsztatach, pomoże realizować z powodzeniem każdy projekt.

Inicjowanie, planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola oraz zamykanie

Inicjuj projekty, identyfikując interesariuszy projektu, określając oczekiwania i ustalając jasne i mierzalne rezultaty projektu. Wynik: projekt, który został precyzyjnie i realistycznie zdefiniowany.

Planuj projekty, identyfikując i zarządzając ryzykiem projektowym, aby stworzyć realistyczny i dobrze zdefiniowany harmonogram projektu. Wynik: dokładny plan zapewniający sukces projektu.

Realizuj projekty, utrzymując w zespole współodpowiedzialność i udzielając uczciwych, motywujących informacji zwrotnych podczas regularnych spotkań zespołu. Wynik: członkowie zespołu są zaangażowani i realizują oczekiwania, ponieważ wiedzą, za co są odpowiedzialni i jakie działania mają podjąć, aby zrealizować projekt.

Monitoruj i kontroluj realizację projektu dzięki regularnym raportom informującym uczestników o postępach i nieoczekiwanych zmianach. Wynik: projekty są realizowane na czas, zgodnie z założonym budżetem.

Zamknij projekt, podsumowując realizację procesu, doceniając zaangażowanie zespołu i świętując sukcesy. Wynik: członkowie zespołu będą chętnie brali udział w przyszłych projektach.

Efekty 

Mniej stresu, lepsza praca zespołowa i spójne wyniki.

Kiedy ludzie są osobiście zaangażowani w realizację projektu, z energią współpracują w zespole projektowym i posiadają kompetencje w zarządzaniu projektami, to takie projekty będą kończyć się sukcesami, zgodnie z przewidywalnym wzorcem.

Bezpłatny poradnik

Jak zarządzać czasem: 7 wskazówek, jak robić to, co najważniejsze

Zapracowani pracownicy poświęcają zbyt dużo czasu na gaszenie pożarów, a za mało na osiąganie swoich długoterminowych celów.

Zapisz się na demo

Realizuj swoje projekty w terminie, w ramach budżetu i zgodnie z oczekiwaniami

Dowiedz się, jak program Podstawy Zarządzania Projektami pomoże Twoim pracownikom poznać zasady i wyposażyć ich w umiejętności zapewniające regularne sukcesy w zarządzaniu projektem.

Jak korzystać z materiałów FranklinCovey

Program ten jest dostępny w ramach platformy All Access Pass® firmy FranklinCovey. Platforma ta daje Twojej organizacji nieograniczony dostęp do wszystkich naszych programów i materiałów.

Na żywo online

Nauka i rozwój online, dostępne na żywo z dowolnej lokalizacji.

Na żywo offline

Nauka i rozwój dostarczane offline przez doświadczonych trenerów.

Na żądanie

Treści dostępne dla Twoich pracowników w dowolnym miejscu i czasie.

Historie klientów

PepsiCo Food

Building Empathic Leaders Across the Organization

PepsiCo Foods North America desired a consistent leadership training with content that progressed over time. Curating content from FranklinCovey’s All Access Pass®, they launched their CORE Leadership program to build empathic leaders at all levels of their organization. Click here to see full case study

Vibe Group

Learning and Development at Scale

Vibe Group is a fast-growing IT staffing consultancy. Starting from two founders in 2011, they rapidly grew to 300+ internal and 1,000 external employees today. See how they partnered with FranklinCovey to scale up their learning and development program to support this rapid growth. Click here to see full case study

SM Energy

Building a Culture of Personal Leadership to Retain Talent

SM Energy is focused on increasing engagement and retaining talent through creating a culture of personal leadership. With the help of FranklinCovey’s All Access Pass®, leaders are talking a new language, building collaborative relationships, and discussing how to achieve goals more effectively.

Global Staffing & Recruiting

Building Culture for Global Growth

A global staffing and recruiting company is focused on creating a framework to enhance their culture. With the help of FranklinCovey’s The 4 Essential Roles of Leadership™, employees from around the world are learning a common language, finding common threads, and getting to know and understand each other

Zapraszamy do współpracy. Poproś o przesłanie prezentacji.

Skontaktuj się z nami