Szybkość Zaufania® Podstawy

Zaufanie: kluczowa kompetencja, której można się nauczyć.

Zaufanie ma wymiar ekonomiczny.

Podobnie jak pieniądz, zaufanie w dzisiejszym, opartym na współpracy, pełnym wzajemnych powiązań świecie, jest tym, co napędza biznes. Jak każda inna dziedzina życia, budowanie zaufania jest kompetencją, której można się nauczyć, a dzięki zasadom przedstawionym przez Stephena MR Covey’a w jego bestsellerowej książce pt. Szybkość zaufania, Twoja organizacja może odejść od powolnej, pożerającej czas biurokracji wprowadzonej z powodu braku zaufania i zacząć osiągać lepsze wyniki, poruszając się z szybkością zaufania.

Gdy spada podejrzliwość, rośnie efektywność. W miejsce stagnacji i niepewności pojawia się ożywienie i wzrost. A wszystko to dzięki zaufaniu.

Dzięki wysokiemu zaufaniu poprawia się komunikacja, rośnie kreatywność i zaangażowanie. Wydajność przyspiesza a koszty spadają, ponieważ ludzie koncentrują się na celach zamiast tracić czas na podejrzenia i zmaganie się z utrudnieniami.

Podczas warsztatów Szybkość zaufania ® Fundamenty uczestnicy poznają elementy składające się na zaufanie, rozwijają umiejętności posługiwania się językiem budującym zaufanie i uczą się stosowania zachowań, które rozwijają zaufanie w zespołach i organizacjach.

Zachowania pozorowane w Twojej kulturze organizacyjnej

Informacje na temat programu

Rozwiązanie

Podczas warsztatów Szybkość zaufania ® Fundamenty uczestnicy identyfikują i pracują nad wyeliminowaniem zachowań negatywnie wpływających na ich wiarygodność i relacje w pracy. Korzystając z autentycznych sytuacji ze swojego miejsca pracy, uczestnicy:

 • Przećwiczą 13 zachowań budujących wysokie zaufanie, aby świadomie rozwijać, odbudowywać i rozszerzać zaufanie.
 • Stworzą plan rozwijania zaufania, aby zwiększyć osobistą wiarygodność i wpływy.
 • Przećwiczą komunikowanie się w sposób przejrzysty, bezpośredni i z szacunkiem dla innych.
 • Określą, do jakiego poziomu mogą zwiększyć swoje zaufanie do współpracowników.
 • Zwiększą swoją zdolność dotrzymywania zobowiązań dzięki procesowi wzajemnej odpowiedzialności.

Działania, które podejmą uczestnicy

Plan budowy zaufania

 • Stworzą osobisty plan budowy zaufania, identyfikując wpływ na bieżące projekty zawodowe, podatków od niskiego i dywidend od wysokiego zaufania.

Zaufanie do siebie

 • Będą rozwijać zaufanie do siebie, dzięki pracy nad charakterem i kompetencjami oraz wezmą odpowiedzialność za zwiększanie własnej wiarygodności.

Zaufanie w relacjach

 • Wyeliminują zachowania pozorowane i zastąpią je 13 zachowaniami budującymi wysokie zaufanie, aby rozwijać, przywracać i rozszerzać zaufanie w kluczowych relacjach.

Efekty

Warsztaty Szybkość zaufania ® Fundamenty pomagają uczestnikom rozwijać umiejętność budowania zaufania oraz skracania czasu potrzebnego na zdobycie zaufania klientów, podwładnych i współpracowników. Przekonaj się jakie efekty przyniesie wyposażenie Twoich pracowników w umiejętność rozwijania zaufania, podstawowego składnika każdej wydajnej, odnoszącej sukcesy organizacji.

Zestaw uczestnika zawiera:

 • Podręcznik uczestnika
 • Karty działań Szybkość zaufania
 • Książka Szybkość zaufania
 • Roczny dostęp do aplikacji Szybkość zaufania

Bezpłatny poradnik

7 sposobów na budowanie zaufania między Tobą a Twoim zespołem

Zestaw narzędzi dla liderów na wszystkich szczeblach.

Zapisz się na demo

Szybkość zaufania – demo

Dołącz do autora bestsellerów, Stephena M. R. Covey’a i dowiedz się więcej o zasadach świadomego budowania zaufania.

Jak korzystać z materiałów FranklinCovey

Program ten jest dostępny w ramach platformy All Access Pass® firmy FranklinCovey. Platforma ta daje Twojej organizacji nieograniczony dostęp do wszystkich naszych programów i materiałów.

Na żywo online

Nauka i rozwój online, dostępne na żywo z dowolnej lokalizacji.

Na żywo offline

Nauka i rozwój dostarczane offline przez doświadczonych trenerów.

Na żądanie

Treści dostępne dla Twoich pracowników w dowolnym miejscu i czasie.

Historie klientów

Frito-Lay

Increasing Trust to Exceed Expectations

Instead of falling victim to a financial disaster, Frito-Lay exceeded expectations. Economic recession, inflation, and unpredictable weather conditions caused massive price increases in Frito-Lay’s supply chain. They had to move quickly to change their business model. The Speed of Trust® had prepared them with a new perspective and skill set to manage through these unpredictable times.

City of Provo

Transforming Culture Through Trust

The City of Provo was experiencing tremendous growth and an influx in business and investments. See how they transform their culture and keep the positive momentum going with The Speed of Trust®.

Client Spotlight – Automotive Industry

Getting to Excellence Faster

An already high-performing automotive organization desires to reach their full potential. With the help of FranklinCovey’s All Access Pass®, the CEO says the team is committed to excellence and prepared for a future of intensifying competition.

Zapraszamy do współpracy. Poproś o przesłanie prezentacji.

Skontaktuj się z nami