Helping Clients Succeed® Zamykanie sprzedaży

Zostań mistrzem zamykania sprzedaży, stosując podejście i umiejętności najskuteczniejszych organizacji na świecie.

Po ponad dekadzie współpracy ze specjalistami ds. sprzedaży na całym świecie zaobserwowaliśmy dwa powszechne błędy, które utrudniają sprzedawcom dokonywanie większej liczby sprzedaży:

  • Wiele prezentacji handlowych jest już na starcie na przegranej pozycji. Sprzedawcy prezentują je skupieni na tym, aby otworzyć cykl sprzedaży, a nie dokonać jej zamknięcia.
  • Prezentacje sprzedażowe zawierają dużo informacji, ale nie nakłaniają do podjęcia decyzji. Na koniec prezentacji sprzedawca często słyszy: „dziękujemy za ciekawą prezentację”, „musimy się zastanowić”, „czy możemy prosić o przesłanie kilku slajdów z tej prezentacji?” W rezultacie klient nie podejmuje żadnej decyzji.

Szkolenie Helping Clients Succeed: zamykanie sprzedaży ma na celu pomóc menedżerom sprzedaży i ich zespołom w zamknięciu większej liczby sprzedaży, poprzez zastosowanie podejścia i umiejętności najlepszych sprzedawców na świecie.

Podsumowanie warsztatu Zamykanie sprzedaży przez Craig’a Christensena.

Informacje na temat programu

Czym różnią się najlepsi sprzedawcy

5% najlepszych sprzedawców ma inne podejście do zamykania sprzedaży. Rozumieją, że zamknięcie sprzedaży to złożony proces, który pomaga podjąć decyzję na długo przed podpisaniem umowy, a to, czy klient zdecyduje się na zakup lub nie, zależy od tego, czy sprzedawca wniósł wartość dodaną do procesu decyzyjnego.

Co najlepsi sprzedawcy robią inaczej?

  • Sprzedając oferują rozwiązania korzystne dla obu stron.
  • Starannie przygotowują się przed każdym spotkaniem z klientem, aby stworzyć odpowiednie warunki do podjęcia trafnej decyzji.
  • Poświęcają mniej czasu na prezentowanie, a więcej na omawianie z klientem decyzji, które najlepiej zaspokoją jego potrzeby.
  • Działają zgodnie z prostym, niezawodnym procesem, który pozwala im określić, kiedy jest najlepszy czas na zamknięcie sprzedaży.

Efekty

Zauważyliśmy, że sprzedawcy, którzy przyjęli to podejście i nabyli te umiejętności, uzyskują dużo lepsze wyniki sprzedaży. Umożliwiając swoim klientom podejmowanie lepszych decyzji, sprzedawcy zwiększają szanse na osiągnięcie obustronnie korzystnych rezultatów, dzięki czemu zamykanie sprzedaży staje się przyjemnym i satysfakcjonującym procesem dla obu stron.

Bezpłatne narzędzie

8 technik pomagających dotrzeć do osób decyzyjnych

Przekonaliśmy się, że dzięki kilku technikom i szczerej komunikacji, można dużo łatwiej dotrzeć do osoby decyzyjnej.

Zapisz się na demo

Helping Clients Succeed

Dowiedz się, w jaki sposób pomaganie klientom w osiągnięciu sukcesu może ułatwić Twojej organizacji pozyskiwanie nowych klientów, kwalifikowanie szans sprzedaży i zamykanie większej liczby sprzedaży.

Jak korzystać z materiałów FranklinCovey

Program ten jest dostępny w ramach platformy All Access Pass® firmy FranklinCovey. Platforma ta daje Twojej organizacji nieograniczony dostęp do wszystkich naszych programów i materiałów.

Na żywo online

Nauka i rozwój online, dostępne na żywo z dowolnej lokalizacji.

Na żywo offline

Nauka i rozwój dostarczane offline przez doświadczonych trenerów.

Na żądanie

Treści dostępne dla Twoich pracowników w dowolnym miejscu i czasie.

Zapraszamy do współpracy. Poproś o przesłanie prezentacji.

Skontaktuj się z nami