5 DECYZJI. WYJĄTKOWA EFEKTYWNOŚĆ

PODNIEŚ POZIOM CODZIENNEJ PRODUKTYWNOŚCI

5 Decyzji. Wyjątkowa efektywność zapewnia nowe, przełomowe, lecz przede wszystkim praktyczne zasady, które pomagają radzić sobie z przytłaczającą ilością pracy i realizować pełen potencjał, zarówno w pracy, jak i poza nią.
– Heidi Grant Halvorson

Jak wybrać to, co ważne i osiągnąć cele

Świat zmienia się w  zawrotnym tempie. To, co sprawdzało się wczoraj, dzisiaj nie zdaje egzaminu. Szybkość przemian jest bezwzględna, stawka wysoka, ale nagroda sowita – wyjątkowe i trwałe rezultaty, osiągane przez liderów którzy:

 • budują zaufanie, będąc wzorcem charakteru i kompetencji,
 • tworzą wizję, jednocząc zespół wokół nadrzędnych celów,
 • realizują strategię konsekwentnie, dostosowując się do sytuacji,
 • rozwijają potencjał, uwalniając ukryte talenty zespołu.

Eksperci FranklinCovey przez ponad 2 lata gromadzili informacje o tym, jakich umiejętności wymagają od liderów współczesne organizacje:

 • odważnego myślenia i szybkiego reagowania na zmiany,
 • tworzenia i realizowania strategii,
 • rozwijania ludzi i usprawniania działań.


Pakiet uczestnika zawiera:

 • podręcznik uczestnika,
 • podręcznik techniczny,
 • dostęp do zasobów online,
 • badanie Benchmark przed i po szkoleniu.


Pięć fundamentalnych wyborów:

WYBIERAJ RZECZY WAŻNE

Można zrobić dużo – nie wszystko, ale ważna jest jakość i poczucie wartości każdej sprawy. Jeśli chce się zwiększać swoją efektywność – trzeba wybierać rzeczy ważne i koncentrować się na tym, co przynosi korzyści i rezultaty, a nie tylko poczucie zrobienia spraw z listy. Organizacja podejmując odpowiednie działania, które przekładają się na wyniki – może zwiększyć swoją efektywność.

MIERZ WYSOKO

Kiedy zdefiniuje się swoje role zawodowe i prywatne, wyznaczy ambitne cele w najważniejszych obszarach swojego życia, określi działania i je zrealizuje – można mieć satysfakcję i poczucie sukcesu. Życie nabiera innej jakości i nowego sensu. Organizacja, która zachęca do własnego rozwoju ma bardziej zaangażowanych pracowników – biorą oni na siebie odpowiedzialność i mają zdecydowanie lepsze wyniki.

UKŁADAJ DUŻE KAMIENIE

Zdefiniowanie dużych kamieni pozwala skupić się na rzeczach ważnych – tych, które decydują o wyjątkowej efektywności. Realizując to, co ważne i “odsiewając złoto” można mieć poczucie satysfakcji, przybliżania się do realizacji ambitnych celów i marzeń. Organizacja, która realizuje jasno określone priorytety może monitorować realizację celów, podejmować właściwe działania i skutecznie doceniać wyniki.

ZARZĄDZAJ TECHNOLOGIĄ

Sprawdzanie przychodzących smsów, poczty elektronicznej, zerkanie na telefon rozprasza. Rola narzędzi to pomoc, a nie przeszkadzanie. To podejście pokazuje, jak wykorzystać narzędzia, by wspierały, porządkowały i pozwalały zwiększyć efektywność. Efektywna organizacja wybiera te narzędzia, które wspierają osiąganie wyników.

PODSYCAJ SWÓJ OGIEŃ

5 Decyzja jest źródłem najnowszej wiedzy na temat funkcjonowania mózgu, prawidłowego odżywania, ćwiczeń, relaksu i dbania o relacje, co pozwoli systematycznie odnawiać swoją energię psychiczną i fizyczną. Każda organizacja powinna tworzyć warunki, by można było znaleźć równowagę w życiu zawodowym i prywatnym oraz czas na regenerację.


Opcje uczestnictwa

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Jeśli potrzebujesz szkolenia dopasowanego do aktualnej sytuacji w Twojej organizacji, które przeprowadzą trenerzy FranklinCovey lub chciałbyś certyfikować trenera wewnętrznego.


SZKOLENIA OTWARTE

Możliwość uczestnictwa w warsztatach pojedynczych osób, które indywidualnie bądź też w organizacji chcą wrażać zmiany w oparciu o podejście FranklinCovey.


PRZYKŁADY WDROŻEŃ

Sukcesy naszych klientów są naszą najlepszą rekomendacją.