Polityka prywatnośći

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to
rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu
znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i
innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony
https://franklincovey.pl/szkolenia
Informacja formalna na początek – administratorem strony jest FCPL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 33, 02-384 Warszawa, Polska.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS 0000124609, REGON: 014896356, NIP: 113-21-
00-414, kapitał zakładowy 650 000,00 zł
Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór
takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci
informacji. Poniżej znajdziesz spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które
kolejno odpowiadamy.
§ 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
§ 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
§ 3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?
§ 4: Skąd mamy Twoje dane osobowe?
§ 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?
§ 6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Konto użytkownika – szczegóły
Zamówienia – szczegóły
Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły
Newsletter – szczegóły
Komentarze i opinie o produktach – szczegóły
Obsługa korespondencji – szczegóły
Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły
Archiwum – szczegóły
Marketing własny – szczegóły
Analiza, statystyka, optymalizacja – szczegóły
§ 7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
§ 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
§ 9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
2
§ 10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany
decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?
§ 11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych?
§ 12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?
§ 13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?
§ 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?
§ 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?
§ 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?
Google Analytics – szczegóły
Google Tag Manager – szczegóły
Google AdWords – szczegóły
Google AdSense – szczegóły
§ 17: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony?
§ 18: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?
§ 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?
§ 20: Czym są logi serwera?
§ 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz
skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres iod@franklincovey.pl

§ 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest FCPL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 33, 02-384 Warszawa, Polska.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS 0000124609, REGON: 014896356, NIP: 113-21-
00-414, kapitał zakładowy 650 000,00 zł

§ 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych
osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością
możesz kontaktować się pod adresem e-mail: iod@franklincovey.pl

§ 3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
• imię i nazwisko,
3
• adres zamieszkania,
• adres wykonywania działalności gospodarczej,
• numer NIP,
• adres e-mail,
• numer telefonu,
• dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
• numer rachunku bankowego,
• adres IP,
• wizerunek (zdjęcie profilowe),
• produkty, które oglądałeś,
• szczegóły dotyczące złożonych zamówień,
• szczegóły dotyczące porzuconych koszyków,
• aktywność w odniesieniu do wiadomości wysyłanych w ramach newslettera,
• informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
• przeglądane postronny,
• czas spędzony na stronie,
• przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
• kliknięcia w poszczególne linki,
• źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
• przedział wieku, w którym się znajdujesz,
• Twoja płeć,
• Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
• Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu
przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

§ 4: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
• rejestrujesz konto użytkownika,
• składasz zamówienie,
• przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy,
• zapisujesz się do newslettera,
• dodajesz komentarz lub opinię o produkcie,
• kontaktujesz się z nami.
Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez
narzędzia, z których korzystamy:
• mechanizm strony i systemu newsletterowego gromadzą Twój adres IP,
• mechanizm strony gromadzi informacje na temat produktów, które oglądałeś,
szczegółów składanych zamówień, również tych niedokończonych,
4
• mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Twojej
aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak
otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.,
• Google Analytics gromadzi szereg informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz z
naszej strony.

§ 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą
się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy
odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy
stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym
procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań
dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem
iod@franklincovey.pl

§ 6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celi jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe
omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy
prawne przetwarzania.
• rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
• obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
• obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub
dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6
ust. 1 lit. f RODO,
• marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Konto użytkownika – szczegóły
Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta: adres email oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.
W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, w szczególności dane,
które mogą być wykorzystywane przy składaniu zamówień, takie jak imię i nazwisko, adres
zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności, numer NIP, numer telefonu. W ramach
edycji danych konta możesz również ustawić swój awatar, np. zdjęcie profilowe obejmujące
wizerunek.
Jeżeli zakładasz konto poprzez integrację z kontem w serwisie społecznościowym, na
podstawie Twojej uprzedniej autoryzacji uzyskamy dostęp do określonych danych
zgromadzonych w ramach konta w serwisie społecznościowym (imię i nazwisko, adres email, zdjęcie profilowe).
Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Twój numer
IP, z którego korzystałeś, rejestrując konto użytkownika.
Co więcej, wykorzystujemy integrację narzędzia Google Analytics z mechanizmem konta
użytkownika. W ten sposób, dane zgromadzone przez kod śledzący Google Analytics na
temat Twojego korzystania z naszej strony przypisywane są do Twojego konta użytkownika.
Chodzi tu o informacje takie jak:
• informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
• przeglądane postronny,
• czas spędzony na stronie,
• przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
• kliknięcia w poszczególne linki,
• źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
• przedział wieku, w którym się znajdujesz,
• Twoja płeć,
• Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
• Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Analizujemy takie informacje na Twój temat w celu optymalizacji naszych stron
internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji, co stanowi
nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W każdej chwili możesz zmodyfikować informacje na Twój temat przekazane nam w związku
z rejestracją konta użytkownika. W sytuacji jednak, w której założyłeś konto z
wykorzystaniem integracji z kontem w serwisie społecznościowym, dane pobrane z tego
serwisu społecznościowego nie są możliwe do zmodyfikowania.
Dane przekazane przez Ciebie w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu
świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci
możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy
zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą
prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika. W każdej chwili
możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to usunięcia z naszej
bazy informacji o Twoich zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta. Dane o
zamówieniach przechowywane są w naszym archiwum przez cały okres funkcjonowania
strony ze względu na zapewnienie możliwości identyfikacji klienta powracającego,
odtworzenia jego historii zakupowej, przyznanych rabatów itp., co stanowi nasz uzasadniony
interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Zamówienia – szczegóły
Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W zależności
od szczegółów zamówienia, katalog danych może być inny. Przykładowo, jeżeli zamawiasz
produkty fizyczne, musimy znać adres, pod który doręczyć Ci zamówienie. Jeżeli prosisz o
wystawienie faktury VAT na firmę, musimy znać numer NIP oraz adres wykonywania
działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia
zamówienia.
Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia, zapisuje Twój numer
IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie.
Każde zamówienie zapisywane jest w naszej bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym
przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak
zamówione produkty, wybrany sposób płatności, wybrany sposób dostawy, termin
dokonania płatności.
Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy
zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art.
6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur),
uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków
podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie
obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby
ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również
identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.
1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a
następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach
archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia
roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mamy
obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Twoje dane
osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.
Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe
zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od
umowy.
Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy
wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od
umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub
procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu
terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane
wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.
Newsletter – szczegóły
Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje imię oraz adres e-mail. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z
którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację,
klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania
podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym,
posiadamy również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości
kliknąłeś w linki itp.
Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są
w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Jeżeli chodzi o
przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie
przez nasz system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie
uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań
subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany
link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu
kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal
przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz
ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na
potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz
chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6
ust. 1 lit. f RODO.
W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania
newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach
newslettera lub po prostu kontaktując się z nami.
Komentarze i opinie o produktach – szczegóły
Dodając komentarz lub opinię o produkcie, musisz podać przynajmniej nazwę użytkownika,
która będzie przypisana do komentarza lub opinii (nazwa może zawierać dane osobowe, jak
np. imię lub nazwisko) oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale
niezbędne by dodać komentarz lub opinię. Możesz dodać również swój awatar (może
zawierać Twój wizerunek, np. zdjęcie) oraz podać adres swojej strony internetowej, jednak
nie jest to obowiązkowe.
Dane przekazane w związku z dodaniem komentarza lub opinii będą przetwarzane w celu
opublikowania komentarza lub opinii na stronie. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a) wynikająca z przesłania formularza służącego do publikacji komentarza lub
opinii. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, domagając się usunięcia komentarza lub opinii.
Twój komentarz lub opinia będą publicznie dostępne na stronie przez czas jej dostępności w
Internecie, chyba że wcześniej zażądasz usunięcia komentarza lub opinii. W każdej chwili
możesz również zmodyfikować treść komentarza, jak również zmodyfikować przypisane do
niego dane jako o osobie, która dodała komentarz lub opinię.
Obsługa korespondencji – szczegóły
Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte
w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą
prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w
postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania
określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie
określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii
korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać
się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne
interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły
Jeżeli wystawiamy na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej,
która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane
osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków
podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie
obowiązków podatkowych i księgowych).
Archiwum – szczegóły
W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się
powyżej, wskazaliśmy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często
związane są z archiwizacją przez nas określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie
możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy
z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń.
Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Marketing własny – szczegóły
W ramach naszej strony korzystamy z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków. W
sytuacji, w której rozpoczniesz proces składania zamówienia, ale go nie ukończysz, nasz
system odnotuje ten fakt w celu podjęcia działań mających skłonić Cię do finalizacji
zamówienia. Tymi działaniami mogą być, w szczególności, wysyłka do Ciebie wiadomości email z zachętą do finalizacji zamówienia lub wyświetlenie targetowanej reklamy podczas
przeglądania Internetu.
Nasza strona może również gromadzić informacje na temat Twojej aktywności i na tej
podstawie wyświetlać Ci targetowane reklamy podczas przeglądania Internetu. Jeżeli jednak
nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, informacje wykorzystywane w tym celu nie mają
charakteru danych osobowych. Dopiero z chwilą ich zestawienia z Twoimi danymi
osobowymi zgromadzonymi w koncie użytkownika, nabierają charakteru danych osobowych.
Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu własnych produktów.
Analiza, statystyka, optymalizacja – szczegóły
Zbieramy informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania
naszych stron internetowych, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami,
czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddajemy analizie w celu
optymalizacji naszych stron pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji.
W większości przypadków informacje przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru
danych osobowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jesteś zarejestrowanym
użytkownikiem. Wtedy możemy zestawiać te informacje z innymi Twoimi danymi
zgromadzonymi w koncie użytkownika.
Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji naszych stron
internetowych.

§ 7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu
przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu
odrębnemu celowi przetwarzania.

§ 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług
świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych
usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy,
którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
• hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
• dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe
mogące zawierać Twoje dane osobowe,
• dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli
jesteś subskrybentem newslettera,
• dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia
procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
• dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu
wystawienia faktury,
• biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
• firmy kurierskie, które przetwarzają Twoje dane w zakresie niezbędnym do
dostarczenia Ci zamówienia,
• kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do
świadczenia pomocy prawnej na naszą rzecz,
• podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do
danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują
się dane osobowe,
• pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań
wymaga takowego dostępu.
Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie
niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w
szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w
których znajdują się Twoje dane osobowe.
Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być
udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do
danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy,
prokuratury.
Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji
związanych z korzystaniem z naszej strony. Chodzi, w szczególności, o następujące
informacje:
• informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
• przeglądane postronny,
• czas spędzony na stronie,
• przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
• kliknięcia w poszczególne linki,
• źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
• przedział wieku, w którym się znajdujesz,
• Twoja płeć,
• Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
• Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacje te same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych.
Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy,
informacje te przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających
z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są
do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług,
mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także
personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i
aplikacjach. Szczegóły w tym zakresie postaraliśmy się opisać w dalszej części niniejszej
polityki, w ramach wyjaśnień poświęconych poszczególnym narzędziom.

§ 9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich
przekazywaniem do państw trzecich.
Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi,
które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w
szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony
danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w
szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze
standardowych klauzul umownych.
Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich
dochodzi w ramach następujących narzędzi:
• usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich
danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych,
które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.
Google Ireland Limited zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez
stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez
przystąpienie do programu Privacy Shield. Poniżej znajdują się linki prowadzące do
potwierdzeń uczestnictwa w programie Privacy Shield, gdzie możesz zapoznać się z
informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.
• Google: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI,
Przypominamy w tym miejscu również, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą
gromadzić anonimowe informacje na Twój temat. Wspominaliśmy o tym już kilkukrotnie w
ramach niniejszej polityki, w tym również w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Dostawcy
tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery
zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki
(USA).

§ 10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób
zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności
od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te
nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie
wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.
Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane
reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach naszej strony czy
też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie
behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w
szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z
możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj:
http://www.youronlinechoices.com.
Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji,
które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w
szczególności:
• informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
• przeglądane postronny,
• czas spędzony na stronie,
• przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
• źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
• przedział wieku, w którym się znajdujesz,
• Twoja płeć,
• Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
• Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują
się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na
Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców
poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie

§ 11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy
przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub
przetwarzamy je bezpodstawnie),
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia
zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy
przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje
dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
• prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane
osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz
nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką
zgodę wyraziłeś,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy
dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w
art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony
uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i
nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych
osobowych.
Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli
uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia
przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,
jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że
wyślesz wiadomość na adres iod@franklincovey.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by
interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce
prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie
jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

§ 12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki
cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz
system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów
trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i
przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne
mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na
Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy
kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z
tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

§ 13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki
cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą
elektroniczną.
W zakresie Twojej zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taką zgodę
wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego
oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że godzisz się na
wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Twoją
przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać
używanie części funkcji dostępnych na stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z
naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski,
widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej stronie mogą być dla
Ciebie niedostępne.

§ 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki
internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również
blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane
wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z
niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych
plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w
trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.
Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies,
takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies
może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety
antywirusowe itp.
Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi
rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy
behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).
Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszej
strony. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który
pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać
używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie oraz powodować trudności w
korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują
cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych,
przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej stronie mogą
być dla Ciebie niedostępne.

§ 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
poszczególnych mechanizmów strony, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do
konta, zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do
koszyka.
W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez
Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami
cookies.
Pliki cookies własne wykorzystywane są również do obsługi mechanizmu odzyskiwania
porzuconych koszyków.

§ 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszej strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
• Google Analytics,
• Google Tag Manager,
• Google AdWords,
• Google AdSense,
• Facebook Custom Audiences,
• Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych),
• YouTube.
Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały
poniżej.
Google Analytics – szczegóły
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie
realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na
tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony
specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy
Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod
śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej
strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów
Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed
przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do
serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją
przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi
Google.
Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które
pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google
Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy
dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
• informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
• podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszej strony,
• czas spędzony na naszej stronie oraz na jego podstronach,
• przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
• źródło, z którego przechodzisz do naszej strony.
Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:
• raporty demograficzne i zainteresowań,
• remarketing,
• funkcje raportowania o reklamach, user-ID.
W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do
jakich mamy dostęp, to, w szczególności:
• przedział wieku, w którym się znajdujesz,
• Twoja płeć,
• Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
• Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu
bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na
świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google
Analytics i Google Analytics 360.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google
danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z
tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Google Tag Manager – szczegóły
Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie
tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie
kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i
podejmować działania mające na celu ulepszanie naszej strony. Google Tag Manager
nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację, jednakże narzędzie to
powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.
Google AdWords – szczegóły
Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords
obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym
interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.
Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim
urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej
aktywności na naszej stronie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jesteśmy w
stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań na
naszej stronie. Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie
odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do
Ciebie reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą.
Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie
z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp.
Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które
pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że
nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale
w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te
działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.
My, korzystając z Google AdWords, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców,
do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje
decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.
Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google
na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego
konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.
W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup
docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy
tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy
docelowe.
Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami
reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google
danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z
tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Google AdSense – szczegóły
Wyświetlamy na naszych stronach reklamy w ramach sieci Google AdSense obsługiwanej
przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w
tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie,
polegającym na monetyzacji treści przez nas publikowanych.
Nasza strona, w związku z wyświetlaniem na niej reklam w ramach sieci AdSense, zawiera
tagi reklam, które wydają Twojej przeglądarce internetowej polecenie wysłania żądania
treści reklamowej z serwerów Google. Wraz z treścią reklamową serwer wysyła także plik
cookie. Pliki cookies wykorzystywane są do wyświetlania reklam na podstawie Twoich
poprzednich odwiedzin na naszej stronie lub w innych witrynach internetowych. AdSense
używa plików cookie również po to, by poprawiać jakość reklam. Często zastosowania to
m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które Cię interesują, ulepszanie raportów o
skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które już widziałeś.
Podkreślamy, że my, korzystając z Google AdSense, nie gromadzimy jakichkolwiek danych,
które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że
nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale
w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te
działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.
Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google
na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego
konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.
W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup
docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy
tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy
docelowe.
Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami
reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google
danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z
tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Facebook Custom Audiences – szczegóły
W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S.
California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup
Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów
reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie
uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na
naszej stronie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w
sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny.
Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów
Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach
Zjednoczonych Ameryki (USA).
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na
Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszych stronach możesz trafić
do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób
należących do tych grup.
Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi
informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i
wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania
Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w
polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z
poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami
prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie:
https://www.facebook.com/ads/settings.
Narzędzia społecznościowe – szczegóły
Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia
społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy
społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter, Pinterest.
Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu
społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu
społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu
społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu
pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.
Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika,
odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki
internetowej.
Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby
personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z
przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim
jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.
Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez
administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np.
doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja
własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób
informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów
serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i
politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.
Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów
tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do
swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej
ograniczony zestaw informacji.
Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu
będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w
danym serwisie społecznościowym.
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym
serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz
również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie
rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych
informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o
kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku.
Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek
osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w
Twoim profilu.
Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów
społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres
gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów,
jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania
ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach
prywatności poszczególnych usługodawców:
• Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
• Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
• LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
• Instagram – https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388,
• Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.
YouTube – szczegóły
Na naszych stronach osadzane są widgety YouTube pozwalające Ci odtwarzać nagrania
dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio z naszych stron. Serwis YouTube obsługiwany
jest przez Google LLC.
Wideo osadzane są na stronie w trybie ochrony prywatności. Bazując na informacjach
udostępnianych przez YouTube, oznacza to, że żadne pliki cookies nie są zapisywane na
Twoim urządzeniu ani Google nie gromadzi jakichkolwiek informacji na Twój temat, dopóki
nie odtworzysz nagrania.
Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje
informacje, że odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli
nie posiadasz konta Google czy nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta
Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej
stronie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i
wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym
zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności
zostały opisane w polityce prywatności Google.
Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo
bezpośrednio Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz się wylogować ze
swojego konta. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek
stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na naszych
stronach filmami z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google w celu zapewnienia
prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie
świadczonych przez YouTube usług, jak również w celach personalizacji i reklamy.
Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym,
niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz
szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube:
• regulamin: https://www.youtube.com/t/terms,
• polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

§ 17: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony?

Tak, korzystamy z narzędzi Google Analytics, Google AdWords, Hotjar oraz Facebook Custom
Audiences, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszej
stronie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom
cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

§ 18: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzystamy z Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których możemy kierować
reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie
jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach
naszej strony. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego
plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również
tutaj.

§ 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji
opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej
jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej
znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.
• ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
• wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,
• dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
• tryb incognito w przeglądarce internetowej,
• ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
• mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony,
• Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
• Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/,
• Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings,
• HotJar Opt-out: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

§ 20: Czym są logi serwera?

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w
logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane
są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a
ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.

§ 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i
zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich
starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie
kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres iod@franklincovey.pl

Skontaktuj się z nami