Budowanie inteligencji społeczno-emocjonalnej na każdym poziomie w organizacji.

Demo prezentuje wybrane elementy programu 7 Nawyków skutecznego działania wskazując możliwości ich wykorzystania w organizacji.

Kształtujemy skuteczne nawyki poprzez zmianę postaw, rozwój właściwych umiejętności i wykorzystanie odpowiednich narzędzi.

Demo kierujemy do organizacji, które oprócz kompetencji specjalistycznych dla danego stanowiska chcą rozwijać w zespołach umiejętności społeczne: odpowiedzialność za wyniki, dojrzałość biznesową, rozwiązywanie problemów, empatię w komunikacji, budowanie relacji in.

Niezależnie od roli każdy potrzebuje kompetencji społeczno-emocjonalnych, choćby dlatego, żeby działać w zespole. Program oparty jest na książce „7 Nawyków skutecznego działania”, uznawanej od 30 lat za najbardziej wpływową publikację na temat kształtowania umiejętności interpersonalnych, napędzających wyniki indywidualne i zespołowe.

Podczas tego 60-minutowego demo pokażemy jak 7 Nawyków może:

  • Pomóc rozwijać proaktywność i współodpowiedzialność za wyniki
  • Zmieniać nieskuteczne paradygmaty na takie, które prowadzą nas do efektywnych rozwiązań
  • Rozwijać umiejętności niezbędne w osiąganiu wyników indywidualnie i zespołowo.
  • Krzewić postawy wspierające dobrą współpracę z innymi.
  • Zadbać o równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z naszym biurem pod numerem telefonu + 48 692-485-431 lub adresem e-mail: office@franklincovey.pl

Zarejestruj się

Imię i Nazwisko(wymagane)

Skontaktuj się z nami