Bezpłatna Prezentacja All Access Pass® Impact Platform

Innowacyjna platforma szkoleniowa, dzięki której członkowie organizacji zaczną wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce

Przekonaj się, jak All Access Pass® Impact Platform pomoże Ci zwiększyć skuteczność działań rozwojowych w Twojej organizacji, dzięki niezawodnym procesom wdrażania i utrwalania w praktyce nabytej wiedzy.

20 czerwca 2024, godz. 15:00 – 16:00

Zapisz się na bezpłatną prezentację. Wypełnij formularz.

  J

  Dlaczego pojawia się problem z wdrażaniem i utrwalaniem nabytej wiedzy w organizacji?

  Czy w Twojej organizacji widzisz problemy z rozwijaniem kompetencji pracowników? Uczestnicy nie potrafią skutecznie wykorzystać zdobytej wiedzy i przekazać jej dalej?

  Zespoły w nie pełni korzystają z obecnych programów szkoleniowych, szybko tracą zapał i nie kontynuują nauki na dostępnych platformach?

  Gdy sięgasz po wsparcie zewnętrznych firm szkoleniowych, nie dostosowują one swoich programów do potrzeb organizacji, przez co jakość szkoleń jest niższa, a wiedza trudna do zastosowania w praktyce?

  Platformy szkoleniowe są skomplikowane  w obsłudze oraz nie dają możliwości weryfikacji poziomu kompetencji uczestników, przez co są niedostosowane do ich realnych potrzeb?

  Pracownicy mają poczucie stagnacji w obszarze rozwoju kompetencji, ich zaangażowanie drastycznie spada. 

  Liderzy nie dysponują odpowiednimi narzędziami i szkoleniami, aby efektywnie zarządzać swoimi zespołami. Mają trudności z przekształcaniem strategii w konkretne działania i rezultaty, przez co cele biznesowe pozostają nieosiągnięte oraz spada przewaga konkurencyjna organizacji.

  Jak zachęcić pracowników do podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji, aby mogli osiągać lepsze  wyniki? 

  Nie wystarczy wziąć udział w szkoleniu, aby zdobyć nowe kompetencje i umiejętności, które faktycznie wykorzystuje się w codziennej pracy. 

  Uczestnicy mogą potrzebować, kompleksowych kursów lub krótkich modułów szkoleniowych. Jedni mogą preferować grupowe spotkania online, inni lepiej przyswajają wiedzę w pojedynkę. 

  Potrzebne są narzędzia, które nie tylko ułatwią wdrażanie, ale są tak zaprojektowane, że wspierają ten proces w przemyślanych, drobnych krokach.

  Dlatego każda organizacja powinna zapewnić dostosowane ścieżki rozwoju oraz intuicyjne procesy wdrożeniowe, aby sprostać tym zróżnicowanym oczekiwaniom. 

  Zyskaj elastyczny dostęp do treści, narzędzi i technologii, dzięki którym zwiększysz rentowność organizacji

  Wiemy, jak ważna jest ciągła edukacja pracowników. Wychodząc naprzeciw problemom, z jakimi mierzą się organizacje, na bazie naszych wieloletnich doświadczeń, zaprojektowaliśmy interaktywną platformę szkoleniową. 

  All Access Pass® Impact Platform to miejsce, w którym skupiliśmy:

  • Zintegrowany i elastyczny dostęp do zasobów FranklinCovey, które pomogą zespołom lepiej rozwiązywać palące problemy organizacji.
  • Dedykowane programy szkoleniowe  dostosowane do specyficznych potrzeb biznesowych, dzięki którym podniesiesz kwalifikacje każdego swojego pracownika. 
  • Wsparcie ekspertów gotowych pomóc Ci zaprojektować i dostarczyć unikalne rozwiązania edukacyjne w oparciu sprawdzone know-how.

  Licencja All Access Pass® Impact Platform pozwoli Ci skorzystać z wiedzy, którą przez ponad 35 lat zbierali specjaliści FranklinCovey na całym świecie. 

  Przekonaj się, jak wykorzystać naszą dynamiczną platformę edukacyjną, aby trafnie uwzględniać różne motywacje uczestników oraz różnorodne formy i metody w procesie uczenia się. 

  Dzięki temu:

  • Dostosujesz proces edukacji do możliwości przyswajania wiedzy każdego z uczestników. Dzięki temu członkowie organizacji będą mieli możliwość absorbować wiedzę i metodologię FranklinCovey oraz przygotować się do samodzielnego prowadzenia wszelkich procesów. 
  • Zapewnisz swoim pracownikom materiały szkoleniowe i gotowe procesy wdrożeniowe, które pomogą im szybko i skutecznie rozwiązywać pojawiające się problemy. 
  • Liderzy zdobędą kwalifikacje i umiejętności, dzięki którym zaczną lepiej dostrzegać potencjał swoich pracowników i motywować ich do osiągania przełomowych wyników. 
  • Osiągniesz wyższy zwrot z inwestycji w szkolenia, zapewniając dostęp do treści i technologii wspierających rozwój indywidualny i organizacyjny.

  Podczas prezentacji platformy przedstawimy Ci możliwości  All Access Pass® Impact Platform. Wystarczy, że wypełnisz formularz, aby zarezerwować swoje miejsce na spotkaniu online. 

  Opinie o szkoleniach FranklinCovey

  Odtwórz wideo

  Na bezpłatnym spotkaniu dowiesz się:

  Jak z pomocą naszej platformy szkoleniowej organizacje wspierają pracowników w zmianie sposobu myślenia i zachowania, aby skuteczniej rozwiązywali kluczowe problemy i konsekwentnie realizowali najważniejsze cele.

  W jaki sposób najefektywniej wykorzystywać techniki aktywnego uczenia się. Przekonasz się, jak łączyć różne formy przyswajania wiedzy – osobiście, na żywo, online – tak, aby najlepiej odpowiadać na potrzeby i możliwości uczestników.

  Jak utrzymać zaangażowanie i motywację uczestników, aby z sukcesem kończyli programy szkoleniowe, a zdobytą wiedzę z łatwością wykorzystywali w praktyce.

  Jak diagnozować obszary do poprawy, aby skutecznie dostosowywać programy szkoleniowe do poziomu uczestników.

  W jaki sposób All Access Pass® Impact Platform kompleksowo wspiera działania wdrożeniowe i umożliwia samodzielne ich projektowanie w organizacji.

  Jakich efektów możesz się spodziewać po wdrożeniu All Access Pass® Impact Platform?

  Przed

  Po

  W Twojej organizacji brakuje jasno zdefiniowanych potrzeb rozwojowych lub często się zmieniają, co wymusza modyfikację zaplanowanych działań. 

  Szukanie dodatkowych szkoleń wiąże się z czasochłonnym zbieraniem ofert i wyborem dostawców. 

  All Access Pass® Impact Platform pozwala na lepsze zrozumienie i określanie potrzeb rozwojowych, dzięki czemu unikniesz chaosu lub dezorganizacji spowodowanej częstymi zmianami w planach.

  Obecne szkolenia i platforma nie umożliwiają dokładnego sprawdzenia początkowego poziomu kompetencji uczestników. Brakuje narzędzi do mierzenia postępów, więc wybór działań szkoleniowych opiera się na subiektywnych opiniach, które nie zawsze odpowiadają rzeczywistym potrzebom.

  Platforma pozwala na precyzyjne ocenianie początkowego poziomu wiedzy, umiejętności i postaw uczestników, dzięki czemu wybierzesz szkolenia, które faktycznie rozwiną kompetencje pracowników. 

  Uczestnicy mają do dyspozycji dużo szkoleń różnych firm, ale ich treści często się pokrywają. To powoduje marnowanie budżetu szkoleniowego i czasu uczestników na powtarzanie tych samych informacji. 

  Szkolenia dostępne na platformie są różnorodne oraz uzupełniają się metodologicznie, dzięki czemu uczestnicy zawsze przyswajają nową wiedzę, która tworzy spójną całość. 

  Zewnętrzne firmy szkoleniowe nie pracują na konkretnych przypadkach oraz nie dostosowują swojej oferty do potrzeb organizacji. W efekcie jakość szkoleń jest niższa, a przekazaną wiedzę trudno jest przełożyć na realne wyzwania organizacji. 

  Platforma oferuje szkolenia oparte na precyzyjnych case’ach, a każde szkolenie możesz dostosować do indywidualnych potrzeb i wyzwań organizacji. Dzięki temu uczestnicy zyskają cenną wiedzę, która pomoże im osiągać lepsze wyniki w codziennej pracy.   

  Realizacja szkoleń przez firmy zewnętrzne jest kosztowna, więc organizacja korzysta z własnych trenerów. Mimo że mają doświadczenie, brakuje im wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. 

  Wewnętrzni trenerzy mają dostęp do solidnych treści szkoleniowych opartych na wiedzy FranklinCovey, co pozwala im skutecznie realizować szkolenia i samodzielnie prowadzić wszystkie procesy.

  Organizacja musi działać na większą skalę, ale budżet wystarcza tylko na niektóre szkolenia. W efekcie rezygnuje się z części potrzebnych szkoleń.

  Uczestnicy mają dostęp do kompleksowej platformy, w której znajdą rzetelne źródła wiedzy na każde istotne zagadnienie pogrupowane zarówno według kompetencji, jak i problemów, które trzeba pilnie zaadresować.

  Mimo że szkolenia są realizowane, to brak wsparcia wdrożeniowego powoduje, że uczestnicy nie wiedzą, co robić dalej, szybko wracają do codziennych rutyn oraz nie dzielą się z innymi cennymi informacjami. 

  Dzięki innowacyjnemu wsparciu wdrożeniowemu wkomponowanemu w ścieżki rozwoju indywidualnego lub grupowego oraz zadaniom praktycznym, uczestnicy od razu po szkoleniu wykorzystują zdobytą wiedzę w codziennej pracy oraz przekazują ją dalej. 

  Przez brak mechanizmów kontrolujących, przypominających i motywujących użytkowników do aktywnego korzystania, uczestnicy szybko rezygnują z platformy i nie kończą kursów.

  Platforma wyposażona jest w narzędzia monitorujące postępy uczestników i utrzymujące ich zaangażowanie. Możesz na bieżąco śledzić efektywność szkoleń i w razie potrzeby wprowadzać zmiany.

  Obecne narzędzie jest trudne w obsłudze oraz ma mało funkcjonalności. Brakuje możliwości tworzenia ścieżek edukacyjnych i planowania terminów, a wszystkie elementy są dostępne tylko w jednej formule (e-learningi, biblioteka wiedzy, nagrane szkolenia).

  All Access Pass® Impact Platform jest intuicyjna oraz zapewnia dostęp do zróżnicowanych narzędzi: badań, szkoleń i certyfikacji trenerskiej, materiałów szkoleniowych, filmów, modułów edukacyjnych na żądanie oraz biblioteki wiedzy. Dzięki czemu możesz kompleksowo podejść do szkolenia i rozwoju pracowników.

  Prowadząca

  Beata Kunicka

  Posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie i szkoleniach. Specjalizuje się w projektowaniu systemów rozwoju kompetencji oraz w tworzeniu narzędzi do trwałej zmiany zachowań. 

  Wspiera organizacje na każdym etapie realizacji procesów szkoleniowych, dbając o to, aby wszystkie działania były dopasowane do modeli kompetencyjnych firmy i skutecznie przyczyniły się do rozwoju pracowników. Jej profesjonalne podejście oraz pogodne usposobienie sprawiają, że współpraca z nią jest nie tylko efektywna, ale również przyjemna.

  beata

  Prowadząca

  Dorota Zielińska

  Specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu przywództwa, zaufania, efektywności oraz uczenia się i rozwoju. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i bogatej wiedzy wspiera organizacje w osiąganiu lepszych wyników, rozwijaniu kompetencji liderów i budowaniu kultury opartej na zaufaniu. 

  W swojej pracy koncentruje się na wdrażaniu sprawdzonych metod i narzędzi, które pomagają firmom poprawić efektywność operacyjną i rozwijać talenty wśród pracowników. Jest ekspertem w tworzeniu programów szkoleniowych, które wzmacniają umiejętności przywódcze i skuteczność zespołów.

  508A3749 (1)

  Zapisz się na bezpłatną prezentację. Wypełnij formularz.​

   J

   Skontaktuj się z nami