FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE 6 KLUCZOWYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

  • Prosimy pamiętać, aby prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza, zaakceptować warunki szkoleń oraz regulamin, a także zgodę na przetwarzanie danych.
  • Następnie otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mail.
  • W innym wypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 824 11 28.

6 kluczowych praktyk 29-30 czerwca 2020

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia FranklinCovey*

(Przeczytaj regulamin)

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, a w tym oferty środkami komunikacji elektronicznej: *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od FCPL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-384) przy ul. Włodarzewskiej 33, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wiadomość na adres iod@franklincovey.pl

Zgoda na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty dotyczącej szkoleń:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez FCPL Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie
(02-384) przy ul. Włodarzewskiej 33, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wiadomość na adres iod@franklincovey.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

Zgłoszenie
Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FCPL Sp. z o.o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata
Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 dni roboczych lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia
FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia
Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

Pobierz formularz
Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możecie Państwo skorzystać z elektronicznego formularza, prosimy o wydrukowanie wersji, która znajduje się poniżej i odesłanie jej.

Zgłoszenie
Regulamin