Rola 1: Wzbudzaj zaufanie

Bądź liderem, za którym chcą iść inni.

Zaufanie jest najważniejszym składnikiem w budowaniu zespołu. Podstawą zaufania są charakter i kompetencje lidera oraz kultura organizacji. Liderzy, którzy wzbudzają zaufanie, odchodzą od zarządzania zespołami, w których kultura tworzy się przypadkowo, do przewodzenia zespołom, w których kultura wysokiego zaufania jest budowana świadomie.

Liderzy budują zaufanie i kształtują kulturę zespołu, zaczynając od siebie; pracując nad własną wiarygodnością. To właśnie osobista wiarygodność liderów decyduje o tym, jak inni ich postrzegają, współdziałają z nim i ostatecznie, na ile im ufają.

4 filary wiarygodności

Spójność oraz Intencje są podstawą Charakteru. Potencjał opiera się na Kwalifikacjach i Wynikach. Aby wzbudzać zaufanie, lider powinien pracować and wszystkimi 4 filarami wiarygodności.

4 filary – omówienie

Spójność to autentyczna uczciwość i szczerość. Świadczy ona o tym, kim naprawdę jesteśmy. Spójność obejmuje zgodność, pokorę i odwagę.

 • Zgodność oznacza życie w zgodzie z najważniejszymi dla siebie wartościami, przekonaniami i przyjętymi regułami. Wiarygodni liderzy robią to, co mówią. 
 • Pokora to wierność zasadom, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jest to niekomfortowe. Liderzy działający z pokorą przyjmują argumenty, które są słuszne, zamiast udowadniać, że to oni mają rację. 
 • Odwaga, to występowanie w obronie zasad. Liderzy działający z odwagą, robią to, co jest właściwe, a nie to, co wygodne lub bezpieczne.

Intencje, to Twoje motywy, plany i zamiary, oraz działania, które z nich wynikają.

 • Motywem działania, który wzbudza największe zaufanie, jest autentyczna troska i dbałość – kiedy ludzie wiedzą, że są dla Ciebie ważni, że poważnie traktujesz swoje wartości, że ważna jest dla Ciebie jakość Twojej pracy. 
 • Ludzie zaufają Ci, kiedy przekonają się, że Twoje zamiary i plany opierają się na potrzebie znalezienia rozwiązania, które będzie korzystne dla wszystkich.
 • Działania, które budują wiarygodność, to działania w najlepszym interesie wszystkich zainteresowanych.

Ludzie i organizacje z potencjałem, cieszą się wysoką wiarygodnością. Potencjał, to zdolność do osiągania wyników, na którą składają się uzdolnienia, postawa, umiejętności, wiedza i styl.  

 • Uzdolnienia: Jakie są Twoje wrodzone talenty i predyspozycje?
 • Postawa: Czy przystępujesz do pracy z energią i chęcią wniesienia istotnego wkładu?
 • Umiejętności: Czy nieustannie rozwijasz swoje kompetencje?
 • Wiedza: Co robisz, żeby stale aktualizować swoją wiedzę?
 • Styl: Czy Twój styl działania raczej przeszkadza innym, czy też ułatwia im pracę?

Wyniki mają znaczenie! Mają ogromne znaczenie dla Twojej wiarygodności. Twoje efekty oceniane są w oparciu o trzy kluczowe kryteria: dotychczasowe, bieżące i przewidywane wyniki.

 • Dotychczasowe wyniki: Twoja reputacja i udokumentowana historia osiąganych rezultatów, a nie lista projektów, w których brałeś udział. 
 • Bieżące wyniki: Osiąganie wyników tu i teraz, niespoczywanie na laurach.
 • Przewidywane wyniki: Prognoza Twoich przyszłych osiągnięć w oparciu o dotychczasowe dokonania.
Quote PNG

Zaufanie to najważniejszy składnik w budowaniu zespołu. Bez zaufania nie ma niczego

— Pasquale Scaturro

Bezpłatny poradnik

Przygotuj się do zmiany: Zadaj sobie 5 pytań

Wykorzystaj ten przewodnik, by pomóc swoim liderom ocenić ich aktualne podejście do zmiany i wypracować bardziej produktywną postawę.

Zapisz się na demo

Zaangażuj zespół w poprawę wyników

Dowiedz się, jak 4 role lidera mogą pomóc Twojej organizacji rozwinąć potencjał przywódczy i poprawić wyniki.

4 role lidera®

01

Zaufanie zaczyna się od charakteru i kompetencji lidera – wiarygodności, która pozwala liderom świadomie budować kulturę zaufania w zespole.

02

Skuteczni liderzy tworzą wspólną wizję i strategię oraz komunikują ją w taki sposób, który sprawia, że inni przyłączają się do nich.

03

Liderzy mają ambitne plany i potrafią skutecznie realizować swoją wizję i strategię, wraz z zespołem i dzięki pracy zespołu.

04

Skuteczni liderzy rozwijają potencjał przywódczy w innych i poprawiają efektywność zespołu, dzięki regularnej informacji zwrotnej i coachingowi.

Zapraszamy do współpracy. Poproś o przesłanie prezentacji.

Skontaktuj się z nami