Rola 2: Stwórz wizję

Czy wiesz, dokąd idziesz?

Skuteczni liderzy tworzą wizję tego, dokąd zmierzają i po co to robią. Potrafią powiązać ją z motywującym celem, który inspiruje ludzi do sięgania po więcej i nadaje sens ich pracy, szczególnie w trudnych czasach lub w trakcie przechodzenia przez zmiany.

Inspirujące wizje zespołu angażują ludzi i motywują ich do ambitnego myślenia i podnoszenia poprzeczki. Skuteczne wizje zespołów są powiązane wizją całej organizacji i są sformułowane w sposób, który pozwala mierzyć ich realizację. Kiedy liderzy tworzą wizję, odchodzą od zarządzania ludźmi opartego na rozliczaniu ich z zakresu obowiązków i przechodzą do angażowania zespołu w pracę, która ma znaczenie.

Liderzy tworzą wizję poprzez spisanie deklaracji wizji zespołu, opracowywanie strategii zespołu i zaprojektowanie komunikatu prezentującego strategię.

Misja, wizja i strategia

Tworząc wizję i strategię zespołu, zacznij od własnych pomysłów, analizy i planowania, aby stworzyć pierwszy szkic. Następnie zaangażuj członków swojego zespołu, prosząc ich o informacje zwrotne i kreatywny wkład w tworzenie wizji i strategii, aby odzwierciedlały one to, co dla was naprawdę ważne.

Strategia zespołu i jej komunikowanie

Strategia zespołu:

Żaden zespół nie ma niezbywalnego prawa do istnienia. Kluczem do wniesienia wkładu jest strategia zespołu, która wpisuje się w strategię organizacji, bierze pod uwagę potrzeby klientów i innych interesariuszy, uwzględnia możliwości zespołu i szerszy kontekst, oraz ma znaczący, pozytywny wpływ na wynik finansowy.

Komunikowanie strategii:

Twój komunikat prezentujący strategię powinien być tak prosty i zrozumiały, żebyś mógł go skutecznie przekazać w czasie krótszym niż 30 sekund. Efektywna narracja jest jasna – konkretna i jednoznaczna, oraz zwięzła – krótka i na temat. Powinna też przyciągać uwagę, mieć duże znaczenie i inspirować do działania. Musi wyrażać przekonanie i pewność, być pozytywna i wiarygodna.

Quote PNG

Kiedy ludzie mają jasny i przekonujący cel, dołożą wszelkich starań, by go osiągnąć

— Stephen M. R. Covey

Bezpłatny poradnik

Przygotuj się do zmiany: Zadaj sobie 5 pytań

Wykorzystaj ten przewodnik, by pomóc swoim liderom ocenić ich aktualne podejście do zmiany i wypracować bardziej produktywną postawę.

Zapisz się na demo

Zaangażuj zespół w poprawę wyników

Dowiedz się, jak 4 role lidera mogą pomóc Twojej organizacji rozwinąć potencjał przywódczy i poprawić wyniki.

4 role lidera®

01

Zaufanie zaczyna się od charakteru i kompetencji lidera – wiarygodności, która pozwala liderom świadomie budować kulturę zaufania w zespole.

02

Skuteczni liderzy tworzą wspólną wizję i strategię oraz komunikują ją w taki sposób, który sprawia, że inni przyłączają się do nich.

03

Liderzy mają ambitne plany i potrafią skutecznie zrealizować swoją wizję i strategię, wraz z zespołem i dzięki pracy zespołu.

04

Skuteczni liderzy rozwijają potencjał przywódczy w innych i poprawiają efektywność zespołu, dzięki regularnej informacji zwrotnej i coachingowi.

Zapraszamy do współpracy. Poproś o przesłanie prezentacji.

Skontaktuj się z nami