Rola 3: Realizuj strategię

Ułatwiaj osiąganie wyników.

Skuteczni liderzy mają ambitne plany i potrafią skutecznie zrealizować swoją wizję i strategię, wraz z zespołem i dzięki pracy zespołu. Kiedy liderzy rozwijają swoje umiejętności realizacji strategii, odchodzą od myślenia, że sukces wynika z dobrej strategii, i zyskują przekonanie, że trwały sukces opiera się na właściwych systemach.

System to proces, metoda lub zestaw procedur służących osiągnięciu jakiegoś celu. Skuteczny system wspiera realizację najważniejszych celów, ułatwia wykonywanie pracy, działa niezależnie od lidera i przetrwa lidera.

Liderzy realizują strategię dzięki dostosowaniu Sześciu właściwych elementów i zastosowaniu 4 dyscyplin realizacji®.

Sześć właściwych elementów

  • Właściwi ludzie: Czy mamy właściwych ludzi, z właściwymi umiejętnościami, wykonujących właściwą pracę?
  • Właściwa struktura: Czy właściwe role i obowiązki zostały przydzielone właściwym ludziom?
  • Właściwe nagrody: Czy wszyscy otrzymują właściwe wynagrodzenie, uznanie i nagrody?
  • Właściwe zasoby: Czy mamy właściwe narzędzia, budżet, technologię, czas i inne zasoby?
  • Właściwe decyzje: Czy podejmowane są właściwe decyzje i czy są podejmowane przez tych, którzy znajdują się najbliżej wykonywanej pracy?
  • Właściwe procesy: Czy kluczowe procesy są właściwie dopasowane i wspierają realizację strategii?
Quote PNG

Prawdziwym wyzwaniem nie jest samo osiąganie celów, ale osiąganie ich w wirze spraw bieżących

— Chris McChesney

Bezpłatny poradnik

Przygotuj się do zmiany: Zadaj sobie 5 pytań

Wykorzystaj ten przewodnik, by pomóc swoim liderom ocenić ich aktualne podejście do zmiany i wypracować bardziej produktywną postawę.

Zapisz się na demo

Zaangażuj zespół w poprawę wyników

Dowiedz się, jak 4 role lidera mogą pomóc Twojej organizacji rozwinąć potencjał przywódczy i poprawić wyniki.

4 role lidera®

01

Zaufanie zaczyna się od charakteru i kompetencji lidera – wiarygodności, która pozwala liderom świadomie budować kulturę zaufania w zespole

02

Skuteczni liderzy tworzą wspólną wizję i strategię oraz komunikują ją w taki sposób, który sprawia, że inni przyłączają się do nich.

03

Liderzy mają ambitne plany i potrafią skutecznie zrealizować swoją wizję i strategię, wraz z zespołem i dzięki pracy zespołu.

04

Skuteczni liderzy rozwijają potencjał przywódczy w innych i poprawiają efektywność zespołu dzięki regularnej informacji zwrotnej i coachingowi.

Zapraszamy do współpracy. Poproś o przesłanie prezentacji.

Skontaktuj się z nami